donderdag 6 juni 2013

Pax in Terra

Posted on Thursday, December 15, 2005 5:25 PM

Ik heb zo mijn twijfel of dit ideaal wel haalbaar is. Literatuur leeft mij van niet.

Maurice Magre schrijft 1937 in zijn La Beauté invisible over 'n afgelegen herberg alwaar men des namiddags ongestoord door het wereldse lawaai een pijpje kan roken, absolute stilte existeert nauurlijk niet, slechts het ruisen der bladeren en het zingen der vogels verstoren op aangename wijze de rust.

Ideaal voor hen die de oude onmaterialistische tijd hebben meegemaakt zij het vol armoede maken gewag van het ideale dorp met slechts een bakker, een slager, een kruidenier en een hoefsmid. Als de postloets tweemaal daags met hoorngeschal vanuit de verte aanrijdt lopen de kinderen uit uit nieuwsgierigheid.

Maar na de Tweede Wereldoorlog is alles in versnelling gelopen wat voor een normaal mens met gezonde psyche onverwerkbaar is. Het geeft aanleiding tot depressie als met niet flexibel is de stroom aan gegevens aanvaardbaar te verwerken. De Großstadt bestond al als summum van levendigheid, daarboven kwamen de wederopbouw, de infrastuctuur tot grotere regio's tot en met de Europese herconstellatie wat nog jaren zal voortduren.

Golven van immigranten hebben de bevolkingssamenstelling veranderd. Geheel nieuwe wetsvormen met voortdurende wijziging overvallen de burger.

Het Christelijke Avondland sterft een langzame dood. De EU is liberalistisch anticlericaal.

Voor de R.K. Kerk gelden de Middeleeuwen als normaaltestand, nadien is de Westerse maatschappij door het Humanisme en de Reformatie in crisis geraakt waar zij nooit uitgekomen is.

Vanaf de negentiger v.e. is het elektronische verkeer ingeburgerd; men ziet ook hier: de snelheid wordt voortdurend opgevoerd! Communicatie is verschrikkelijk snel maar zoals velen hebben gedacht heeft dit geenszins geleid tot verbroedering aller aardbewoners.

Ik streef er niet naar, Ik blijf liever een boekenwurm.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten