woensdag 22 juni 2016

Het Grondwettelijk hof in Duitsland doet de soevereiniteit wankelen

Het machtige Bundesverfassungsgericht BVG (Grondwettelijk hof sedert 1951) is de trots van elke gevormde Duitser een waarborg te hebben dat de Duitse grondwet functioneert. Momenteel is de heer Andreas Voßkuhle president die ik niet lang geleden hoorde zeggen dat de staatsvorm zoals wij die kennen een ouderwets rudiment is uit de 19e eeuw... De macht van het hof is groot, hij kan ook al wordt in de raadkamer somwijlen heftig gediscussieerd, een arrest geven van onaantastbare waarde.
Maar voor het eerst heeft het hof een beslissing uit handen gegeven aan het Europese hof te Luxemburg en een arrest teruggekregen. Op basis hiervan heeft het BVG een uitspraak gedaan inzake de onbelemmerde opkoop van schuldpapieren door de Europese bank. Zoals 'n jurist al voorspelde zitten er aan de uitspraak vele scherpzinnige verplichtingen zodat je kan stellen dat het BVG niet klakkeloos een Europees hof navolgt.
Het is een Duitser geweest die 20 jaar procureur-generaal geweest is te Luxemburg. Ik hoorde en herlas vorig jaar van hem een uitvoerig interview waarin ausgerechnet deze beweert dat het Europese hof geen macht heeft in de zin van het opleggen van sancties. Dus zou je kunnen zeggen dat je het EH gerust kunt negeren? Ja, theoretisch wel maar nu blijkt (voor het eerst) dat het EU wel serieus wordt genomen waarmede het BVG dus een veer uit zijn macht heeft moeten laten vallen.
Zodat ook te stellen valt dat de Europese gedachte zo niet solidariteit is versterkt.

Hoe dit op 23 juni 2016 afloopt met het referendum over de Brexit weet ik niet: als er wel een uittreding van Groot-Brittannië tot stand komt heeft de EU een knak gekregen wat ook wel terug zal slaan op het gezag van het Europese hof! Als de Engelsen in de EU blijven dan is het voorgoed gedaan met de soevereiniteit van elke deelstaat in het heilige Europa.