woensdag 30 maart 2016

Johan Cruijff en de Cocaïne

Samenvatting:
Het is theoretisch mogelijk dat Cruijff t.b.v. de voorziening van cocaïne voor een verslaafd familielid een micro-cocaïnelijn naar Nederland heeft opgezet.Feiten
Het is òp, of de dagen vóór 14 december 2012 dat Cruijff een verslaafd mannelijk familielid een somma gelds schenkt ter leniging van diens nood. Het desbetreffende familielid (hierna wat genealogie) was invalide geraakt en rolstoelafhankelijk geworden. Geestelijk was de man depressief geworden op suicideneigingen na. In uiterste wanhoop greep hij naar het verslavingsmiddel cocaïne. Vervolgens geraakte hij in geldnood. De directe familie sloeg alarm waarop Cruijff zijn goede hart liet spreken en de man een geldbedrag schonk. De grootte moet tussen 500 en 1000 euro zijn geweest.

Korte Genealogie
Ik hanteer de naam uit het bevolkingsregister van Cruijff met de lange ij.
De genealogische documentatie is op een naam na gebrekkig. Dit noodzaakt mij vager te moeten schrijven dan normaliter gewenst is. Ik zie van vaderszijde geen interessante vrouwen. Van moederszijde wel en hieruit kan een dame bestaan die met Cruijff goed familiair omgang heeft. Deze vrouw is gehuwd met een winkelier die uit zijn eerste huwelijk de zoon heeft als hierboven bedoeld.

Is zo een zoon wel familie?
Ook ik heb in mijn genealogie een oudoom van moederszijde die gehuwd is met een vrouw die al een kind heeft. Dit heeft de oudoom dus opgevoed. De kleinzoon Fred van dit kind is een verdienstelijk amateur genealoog met wie ik in contact blijf. Ik zei hem dat zo een eerste kind uit 'n vorig huwelijk toch geen familie kan zijn, genetisch zeker niet; Fred zei van wel. Het kind wordt in de nieuwe familie opgenomen en telt mee. Vervolgens accepteer ik dit antwoord dat ook Fred dus familie van mij is waardoor ons beider genealogieën elektronisch gekoppeld zijn.

De ethiek van geld geven.
Donaties voor een goed doel zal niemand misprijzen. Wel aan een verslaafde want die heeft aan een geldbedrag niet genoeg. Hij komt gegarandeerd terug. Hoe fataal dit kan aflopen wordt beschreven in mijn volgende essay (in voorbereiding).

De verslaving
Uit zichzelf kan 'n verslaving niet ophouden te existeren, daarvoor moet hulp van buitenaf komen. De verslaafde zal koste wat kost aan geld of middelen moeten komen. Het geldbedrag van Cruijff is dus een begin van het onderhouden van een andermans verslaving. Steeds maar weer geld geven wordt voor het eigen leven ook hinderlijk als wordende een vaste last of verslaving! Materieel heus niet, Cruijff is een vermogend man maar psychisch wel. En dat is niet lekker.

Hoe verder?
Cruijff kan een automatische giro instellen de verslaafde maandelijks een zeker geldbedrag te doen overmaken. Hij kan ook middels een tussenpersoon 'n dealer in Amsterdam benaderen cocaïne te leveren op een vastgestelde datum. Doch zaken doen met dergelijke handelaars is riskant aangezien er geen wettige contracten zijn. Ook hier geld: wie eenmaal geld geeft wordt nog meer geplukt. De Columbusei-oplossing is om in Barcelona een middelgrote dealer te benaderen om geregeld cocaïne af te nemen. Deze vervolgens per privé auto via Frankrijk naar Amsterdam te vervoeren. De relatief kleine hoeveelheid zal niet worden opgemerkt en het vervoer is dus veilig. Doch dit alles is theoretiseren maar niet onrealistisch. Vandaar dit essay.


ANNEX

Cruijff's talent
Alhier mijn persoonlijke mening.
Ik geloof niet dat er topvoetballen bestaat, wel voetbal met hier en daar behendiger spelers. Zo ook geen topgoochelen (Fred Kaps) of topclowneren (Oleg Popov). De honorering voor topvoetbal is derhalve de waan des tijds.
Andere beroepen zouden ook top hebben: Formule 1 en Tennis met eveneens riante inkomsten doch roeien levert weer geen cent op.
In de wetenschap kan een wis- en natuurkundetalent opstaan, uit naïeve ouders en familie zelfs. Maar er zijn veel meer getalenteerden op de aarde. Uiteraard kan in deze wiskundige groep een man voorkomen met uitzonderlijke prestatie. Maar daarmee is deze nog niet beter dan de anderen! Een Einstein had vakgenoten die net zo slim waren als hij. Het is de behendigheid van deze die hem de eerste liet worden; de anderen accepteren dit zodat Einstein wordt gemaakt door zijn omgeving.
In het bedrijfsleven zijn er sprekende voorbeelden van boegbeelden. Zeker in de elektronica. Maar ook hier geldt dat er meerderen zijn. Er werd ooit geschreven dat de meeste CEO'ers branie en bluff hebben.

De oplossing trof ik in de geschriften van de Duitse schrijver Ernst Jünger die stelt dat de leider door de groep wordt gemaakt. Hij geeft hiervan een plastisch voorbeeld door net die ene vis die door de school naar de oppervlakte wordt geduwd. Ik schreef hierover al een essay getiteld:

'n Eeuw Ernst Jünger - Essayist, Romancier en Journaalschrijver 

Dit Jüngeressay vervaardigd op 6 juni 2013. Doch eerder Posted on Sunday, June 20, 2010 1:02 AM 

Amsterdam, 30 maart 2016


Lees:
Een cocaïnemoord in 1979 te Amsterdam Vervaardigd 31 maart 2016