woensdag 13 mei 2015

Amerikanen mogen Nederlands-Indië niet binnenkomen want Wilhelmina blijft op haar Geld zitten

De economische belangen van het Huis Oranje in Nederlands-Indië zijn wel zo groot dat je onwillekeurig de invallende gedachte krijgt of koningin Wilhelmina te Londen niet eerder voor haar private familiebelang werkzaam is geweest dan voor het (historische) belang van de bevrijding van Nederland, derhalve op de tweede plaats.

Dit na lezing van het artikel door de provocatieve journalist John O'Donnell werkzaam bij de New York Daily News uit 20 november 1945.

Ik heb dit knipsel tussen de familiepapieren waaronder een aantal originele verzetsbladen. Hierover maakte ik al een keuze enige artikelen uit te lichten en van mijn commentaar te voorzien (in dit spio-blog). Maar in de loop der jaren zag ik John O'Donnells verhaal wel meer zonder er echt aandacht aan te besteden. Je moet eigenlijk wil je wat goeds kunnen zeggen wel duiken in de tijd terug (plonger) teneinde de schrijfsels hierin vervaardigd in hun context te kunnen verstaan. Dankzij het Internet kan je sneller dan ooit informatie verzamelen doch ontbreekt het helaas aan een foto van de journalist die ik desalniettemin nu beter leer kennen.

John O'Donnell geeft een opsomming van Wilhelmina's ontembare macht in Nederlands-Indië en citeert zijn informants retorische vraag: "Weet het Amerikaanse volk dit wel?"

  1. Wilhelmina heeft het alleenrecht op de kredietmaatschappijen in Nederlands-Indië.
  2. Wilhelmina zou zout of horloges kunnen exporteren naar Nederlands-Indië.
  3. Wilhelmina heeft het wereld-monopolie op kinine.
  4. Wilhelmina bezit alles wat in Nederlands-Indië onder de grond zit (aardolie, mineralen).
  5. Nederlanders (KNIL) vochten tegen Atjeese opstandelingen nog in 1922.
  6. Nederlanders hadden een ongeschreven regel voor toepassing van het standrecht voor een gewapende Indiër.
  7. De echte leider van de Indiërs zit levenslang in huisarrest, diens vader in een Sumatraanse gevangenis omdat de grootvader tegen de Nederlanders heeft gevochten.

John Parsons O'Donnell is geboren als zoon van een gepromoveerde radioloog in 1896. Hij studeerde in Boston en Harvard. Ging werken bij de NY Daily News in 1927. Hij behoorde tot het kamp van de anti-interventionisten die tijdens de WOII, Vietnam en Irak altijd van zich hebben laten horen.
Naam maakte hij met de onthulling van het aantal slachtoffers te Pearl-Harbor. Dit kwam het Witte Huis echt niet gelegen als dagelijks vrijwilligers moeten worden geworven voor de strijd. Hij leverde kritiek op de oorlog tegen Japan en dreigde met onthullingen. Berichtte over een anti-semitische uitlating van generaal Patton (de studievriend van generaal Eisenhouwer te West-Point) waarop deze door Henry Morgenthau jr werd ontheven uit zijn functie. De beroemde minister die het overwonnen Duitsland wilde omploegen tot agrarisch gebied. En schandaleus komen over zijn beweringen van sexuele escapades van het WAAC dat nog jarenlang ten onrechte zal doorwoekeren in de Amerikaanse maatschappij. Generaal Eisenhower echter prees de geüniformeerde dames voor hun onmisbare inzet. Achtergrond is heus wel een mannelijke nijd om hun baantjespikkerij, de meisjes die vanaf heden in de duikboot mogen werken zal hetzelfde lot beschoren zijn.
De strekking van onderhavig artikel is het betichte onvermogen van het Witte Huis voet aan de grond te krijgen in Nederlands-Indië! Wel Engeland, samen met Nederland in de Shell. Oneerlijk, stelt de journalist, de Amerikanen die gevochten hebben in Oceanië, Japan verslagen en eerlijk Birma aan de Britten en eerlijk het eilandenrijk aan Nederland hebben teruggegeven. Daarenboven mogen Britten en Nederlanders wel in Amerika handel drijven! Nog erger: president Truman wil Engeland 5 miljard steun verstrekken. Als dit zo doorgaat worden de olieprijs en die van rubber door Engeland en Nederland bepaald en is Amerika door hen gedomineerd.

De Amerikaanse Standard-Oil wordt geweigerd de toegang tot Indië. Het Witte Huis staat machteloos en dat met de wereldverbroedering van 'n UN, 'n Atlantic Charter (1941) en FDR's Four Freedoms.

Als laatste inval is de schrik te beseffen dat ook in wartime toch kritiek geleverd kan worden op zowel 'n president als 'n legeronderdeel, wat laat zien dat de Vrije Pers een absoluut fenomeen is.John O'Donnell, N.Y. Daily News uit 20 november 1945:

N.Y. Daily News, 20 november 1945


H.K.H. Koningin Wilhelmina, foto van vóór juni 1935:

H.K.H. Koningin Wilhelmina, foto van vóór juni 1935