vrijdag 1 mei 2015

Verzetsblad 1944 met Dreigement

Wij willen nog een karakterlooze ambtenaar signaleeren : de Heer van Eijk, door het C.D.K. gedetacheerd bij afgifte van de nieuwe stamkaarten in Den Haag, hij noemt zich "goede Nederlander", doch hij werkt zich een ongeluk om de beloofde premie in de wacht te sleepen, uitgeloofd voor de snelle afwerking van de stamkaarten. De Heer van Eijk kan er zeker van zijn, dat hij niet over den rug van de onderduikers promotie kan maken. Er zal later met dergelijke individuen afgerekend worden, daar kunnen zij zeker van zijn.


C.D.K. is de afkorting voor Het Centraal Distributiekantoor als onderdeel van Het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd en was belast met de technische uitvoering van de distributiemaatregelen.
Het C.D.K. was gevestigd in de Louise Henriƫttestraat in Den Haag, met bijkantoren in Gennep en Hattem. Tijdens de Bezetting, in mei 1943, werd het C.D.K. overgeplaatst naar Zwolle, omdat een deel van Den Haag tot 'Sperrgebiet' werd verklaard in verband met de bouw van verdedigingswerken in de dicht bij de zee gelegen stadsdelen; in maart 1945 volgde weer de verhuizing naar Den Haag.

Het Utrechts Archief 778

Dan ligt het meer voor de hand dat Van Eijk eerder werkzaam was in een van de vele Distributiekringen. Talloos zijn weinig-riskante overvallen door het verzet op onbewaakte distributiekantoren, tenzij overdag als de archiefkasten openstaan, in de verzetsbladen als triomf vermeld, de begeerde buit zijn de distributiestamkaarten en -bonnen die men aanwendt t.b.v. de onderduikers. Dan gaat deze illegale activiteit toch eigenlijk over de rug van de werkende mannen, vrouwen en hun gezin. Maar ook vervalsingen waren in omloop, de echte hebben echter unieke kenmerken.

 
Tweede Distributie Stamkaart Amsterdam. De echtheid is gecontroleerd  o.g.v. de verkregen informatie uit de tentoonstelling in het Verzetsmuseum op 6-2-2000. Gele doorhalingen van mij.Zij zijn gesignaleerd. (15 februari 1944). Op Wacht voor God-Nederland-Oranje. 4.