maandag 16 september 2013

Tweemaal Beslissingen die tegen het Landsbelang ingaan - Zuid-Sulawesie en Srebrenica

Wat wet is maakt nog geen landsbelang. De wet leidt een eigen leven en de gevolgen van toepassing, beslissing of rechtelijke uitspraak kunnen de Staat ernstige schade toebrengen.

Zuid-Sulawesie
Al in 1954 concludeerde een commissie dat Nederlandse militairen misdrijven hebben begaan maar tot strafvervolging kwam het niet. Deze repressie van opstandelingen is goed, hier is ons landsbelang mee gediend. De beroemde kapitein "kon zijn gang gaan en werd niets in de weg gelegd wat een goedkeuring veronderstelt." Hij heeft dus gehandeld (dus geen terughoudendheid).
Thans in september 2013 wordt de Nederlandse staat  na elf jaar durend procederen en verder overleg middels schikking genoopt tot het betalen van schadevergoeding aan tien negentigjarige weduwen.

Java Post 12-9-2013 Tjeerd de Zwaan excuseert zich.
Java Post 12-9-2013 Jan Vermeulen was er bij.
Java Post 4-9-2013 Weduwen

Om te begrijpen wat je aan Indische opstandelingen hebt moet je in de geschiedenis teruggaan. Net begin 50er had ik op de lagere school nog na 1945 gedrukte boeken waarin de "valschheid en onbetrouwbaarheid van den inlander" werd gesteld. Lief en aardig aan de voorzijde, doch krijg je een mes in de rug zodra je je omkeert. Het werd aanbevolen je niet te bevrienden met inlanders (mannen dan).
Begin 70er volgde ik een psychologiecursus. Een der sprekers zei in Indië gediend te hebben en meegemaakt dat zijn vriend naast hem onverwachts met een kris werd geript. Deze bizarre ervaring heeft hem doen besluiten de mens beter te leren kennen middels de wetenschap.
Eerst medio zestiger als gevolg van de dekolonisatie werd de eeuwenlange houding t.o.v. de verre allochtone mens drastisch gewijzigd, de gehele wetenschap in de westerse wereld moest zich aanpassen. Bekend is de switch van Margaret Mead. Zo ontstond een politiek die uiterlijk gedragen werd door de belanghebbenden maar niet geloofd.

Persbericht Böhler Advocaten 7-5-2012 Adobe PDF/Document
Persbericht Böhler Advocaten 9-8-2013 Adobe PDF/Document

Srebrenica
"De terughoudende toetsing" vindt geen rechtsgrond in het in het ongeschreven internationaal recht, het EVRM dan wel het IVBPR, en overigens ook niet in het nationale Nederlandse recht (3.18.3). Hier heeft het machteloze Dutchbat dus wel terughoudendheid betracht en zeker is dat de rechter ook in toekomstige gevallen (achteraf) zal oordelen. Ook hier zal betaald moeten worden en nog meer aangezien de gieren aas ruiken. Het is reine juristerij, het gehele verhaal komt ongeloofwaardig over. Het doet mij denken aan een vooropgezette mening die door middel van juridische aanknopings-punten te onderbouwen. Maar tegen het hoogste recht kan je niet ingaan, ben je echter niet verplicht het te geloven.

Resultaat
Niet alleen de (en de later nog) uit te keren gelden zijn droef, de definitieve discreditering (een woordje van prof. De Jong) als de vernedering voor onze militairen in voormalig Nederlandsch Indië en in voormalig Joegoslavië is allerverschrikkelijkst. "Een land dat zijn zonen veracht is zelf ongeloof- en zelfs minderwaardig geworden", zou de conservatieve pamflettist geschreven kunnen hebben, terecht, een land moet achter zijn militairen blijven staan. Maar men durft gewoon niet meer, wel de geschiedenis verloochenen; bedenk: de glorieuze nationalistische praktijk van voorheen is vervangen door 'n platte Europese of  'n matte internationale en dan nog is het niet goed. Men is bang geworden.

Hier geldt het arrest van de Hoge Raad van 6-9-2013 BZ9225.

Stukje Europese geschiedenis van de Mensenrechten, zoveel enthousiasme (Duitse taal) voor het paradijs op aard'

Deutschlandfunk 2-9-2013 (Duits)