zondag 26 februari 2017

Mainzer Carneval 2017

Afgelopen vrijdagavond zag ik een aantal uren weer dit carneval, weliswaar met enige jaren onderbreking. Toch kan ik zeggen vanaf begin 80er deze show meegemaakt te hebben, na de nog prominentere Keulse. De voorzitter was de wonderwel raffelende spreker Andreas Schmitt 

Andreas Schmitt
vol  humor, die zelf zijn act als 'hoogmisdienaar' verricht met als liturgische kreet Helauf-luja! Geweldig zo een rappe manier van spreken alsmede het vermogen een stampvolle zaal te beheersen.
Zijn voorganger was Rolf Braun die ik dus wel twintig jaren gezien heb. Hoornen bril en grote uitstraling. Eerst nu zie ik zijn juiste overlijdensdatum 2006 (77) doch herinner ik me dat hij een keer vooraan zat als afgetreden president en een laudatio kreeg.

Geen garde soldaten gezien zoals in Keulen.

Er was een spreker met danig veel politiek doch herkende ik die man niet. Het was echter de vroegere Jürgen Dietz die als 'bode' in rokkostuum uit de Bondsdag onthullingen deed over politieke intriges. Zijn stem was beheerst en geknepen, in schitterend Duits. Hij overleed in 2015 (73).
Voorin de zaal zijn de gereserveerde plaatsen voor politieke functionarissen uit de Duitse deelstaat Rijnland-Palts. Keer op keer worden hoge mannen en voorname vrouwen het publiek voorgesteld. Veelal heb ik (de echte) kardinaal Lehmann gezien doch de grootheid is in ruste. Zijn opvolger schijnt niemand te kennen en de camera was mooi te laat hem te spotten.
De Till Dieter Brand ken ik ook nog, met zijn opmerkelijke lippenstift. Ook deze is overleden en wel drie weken geleden (78), tien dagen voor zijn verjaardag. Hij heeft de Raad van Elf dus mooi een poets gebakken nooit meer te komen en een andere redenaar te laten uitzoeken.
Hans-Peter Betz (60) als Guddi Gutenberg in Hoogduits moet ik gedeeltelijk gemist hebben. Hij treedt op voor het laatst. Alpino op.
Doch last but not least Margit Sponheimer (1943) met haar eeuwige liedje. Ze smeekte eens om cadeaux, dit stuurde ik haar maar ze heeft nooit reactie gegeven.

In elke seance wordt gedaan aan politiek en sex.
Opvallend was de herhaaldelijke afwijzing van populistische bewegingen waarbij het opnoemen van de bekende namen der acteuren niet werd geschuwd ondanks de onnodige reclame die dit veroorzaakt. Ook de naam van Wilders werd meermaals genoemd. En... natuurlijk applaus van de aanwezigen uit de geëtableerde partijen die dit wel goed moeten vinden.

Maar ook sex:
"Heeft een vrouw bij een datingwebsite een geliefde besteld, komt er een robot opdraven. Als ze naar bed gaan blijkt de robot al te snurken."


donderdag 23 februari 2017

Vertrouwd personeel in vertrouwelijke functies

Dat de mol in de Dienst Bewaken en Beveiligen een man van Marokkaanse afkomst is doet de zorg opkomen dat zijn gehele gemeenschap hierdoor wordt geschaad, immers 'n andere Marokkaan kan net zo denken en doen. Dan komen onmiddellijk de antitheses dat eenieder corrupt kan raken, geen leuk geluid van een hogere functionaris.
Maar we hadden nog een vertaler bij nota bene de AIVD die een buitenlandse afkomst bezat, immers hij kende de taal.
Je zou een generatie kunnen overslaan voor indiensttreding van hoogst vertrouwelijke functies maar dat mag niet van de wet. Of je zou iemand een aantal jaren op lager niveau moeten laten werken. Ook dit kan misgaan daar 'n corrupte bankmedewerker net zo lang kan blijven totdat hij de codes kent. Of je zou een beperkte toegang tot vertrouwelijke gegevens kunnen instellen. In elk geval niet dat een alles weet.
Het volgen van iemands privé-leven levert belangrijke informatie op: welke familie zijn echtgenote heeft, wie zijn vrienden zijn, of hij alcoholist is of zelfs schulden door verkwisting heeft. Dit laatste deed het hoofd van de Duitse geheime dienst doen nopen gelden van de Russen aan te nemen. Hij moest vluchten en liet zijn dochter achter.

dinsdag 14 februari 2017

Drie knappe paters in de Krijtberg

In de rooms-katholieke kerk De Krijtberg waren in de 90er de drie prominente geestelijken: pater J.F.I.M. Kemme S.J., pater Werner A. Sormani S.J. en pater Ad Merx S.J. De eerste twee waren vast verbonden, de laatste meer assistent.


Sormani en Merx zijn de ware latinisten, Kemme heeft allicht de kennis gezien zijn opleiding maar is niet zozeer classicus, echter gecompenseerd door 'n formidabele talenkennis.
Als alle drie in de nieuwe eeuw zullen wegvallen is het in de Krijtberg gedaan met de Latijnse competentie. Meermaals mij geïrriteerd.

Kemme (*25-3-1928 +24-7-2000) was een hartelijke, beter lieve man. Zijn stem was meeslepend. De rituelen kende hij op zijn duimpje. Ik heb hem vele malen meegemaakt op bijeenkomsten in de pastorie die zoals aangekondigd openbaar waren. P.A.R. Does heeft bij hem catechisatielessen gevolgd. Deze is op latere leeftijd gehuwd maar of dit kerkrechtelijk goed zit betwijfel ik. Kemme's ziekte en overlijden werden op de voet gevolgd door Het Krijtje.
Merx (*1-4-1920 +7-9-2005) bezat altijd een doodernstig gelaat, wellicht een rudiment van de ernstige conflict dat hij meegemaakt heeft als rector van het Ignatius, waarbij hij het onderspit moest delven.
Sormani (*25-8-1925 +2-9-2005) was gekneed in Latijn als leraar klassieken, hij bleef altijd een jongensachtige uitstraling behouden. Zijn stem was poëtisch. Geen leidinggevende instelling.

En als laatste: de rector was pater J.A.N. Stuyt S.J., een mannetje van aanpak. Hij heeft de hele restauratie van het interieur voorbereid en geleid tot een goed eind. Daarna ging hij werken bij vluchtelingenhulp.

In Memoriam SJ
Bidprentje Kemme