donderdag 5 februari 2015

De bokken Carel ter Linden, Harry Kuitert en Willem Ouweneel erroneren

Het kan verkeren, zei Brederode. Drie in de afgelopen veertig jaar prominente figuren op theologisch gebied zijn kalm geworden en verroeren zich niet.

Carel ter Linden (1933) immer op de voorgrond bij koninklijke gebeurtenissen. Een vloeiend en plooibare stem, iets geknepen, ik vind haar zangerig. Een goeie vond ik zijn opmerking dat er een ad hoc beeldje aan een pilaar bevestigd was, sinds de reformatie niet gebruikelijk in protestantse kerken, maar dan ook niet meer, besloot hij.

Eigenlijk heeft de man dus een jarenlange innerlijk denkproces doorgemaakt om uiteindelijk tot een voorlopige stand van zaken te komen aan het godsgeloof te twijfelen. Vaak is deze formulering eufemistisch om met de harde en directe taal niet meer in een God te geloven zijn vrienden en bekenden niet te choqueren.

Lijst Hofpredikanten
Biografie


Harry Kuitert (1924) was berucht bij de Vrijdenkers vanaf de 70er maar dat maakte hij er ook naar ongeacht de weersgesteldheid naar buiten te treden. Felle artikelen werden tegen hem geschreven en wellicht heeft hij daarin gelezen. Ik heb documentatie genoeg maar deze uitspitten is me nu onmogelijk te doen. Mijn herinnering is dat vrijdenkers hem haatten, want Kuitert zat als een commanderende God in een ivoren toren.
Ikzelf heb daaraan niet zo meegedaan aangezien ik leergierig ben en best bereid wat van hem te lezen als hij (weer) in de belangstelling komt.
Zijn pensionering is dus in de 90er en net in die jaren wordt de man rustiger. Ik heb meerdere artikelen bewaard maar die zoek ik niet op. Wat ik nog weet is zijn bedaarde vorm van antwoorden de God weggezet te hebben. Schriftelijk kan hij dit natuurlijk virtuoos formuleren, dit is zijn vak, maar het komt er toch maar op neer atheïstisch geworden te zijn. Dit woord echter vloekt in de kerk en wordt dus niet aangewend.
Mondeling vernam ik in de 90er van een mannetje in de Krijtberg dat zijn promotor prof. G.C. Berkhouwer welzeker  in de presentia realis geloofde maar naar ik denk om conflict te voorkomen dit niet openlijk uitgedragen heeft, eerder in intieme kring.

Biografie


Willem Ouweneel (1944) leerde ik kennen op een lezing in het Pascallyceum. Het was 1977 om en nabij, mijn aantekeningen zoek ik even niet op. De sterrenkunde heeft altijd wel mijn belangstelling, mijn vriendin Liesbeth Loots en ik zagen de prachtigste beelden van galacticae. Maar dan opeens, het bedrog werd klaar, bulderde hij door de microfoon dat God barmhartig is. Nou zeg, dit hebben we meer gehoord! De schepping dus als geschenk voor de mens die God daarvoor dankbaar moet zijn waardoor de schepping als Gods dank continueert voor de mens. In de zaal, ik weet het nog scherp, bogen gelovige mensen het hoofd, ik ook maar uit schaamte erin gevlogen te zijn jegens mijn vriendin naast mij. Ze maakte mij geen verwijten.

Weer in de UB raadpleegde ik Ouweneels proefschrift over de fluitvlieg, biologie is ook wel wat in mijn belangstellingssfeer, een zo een publiciteitszoeker was ook Dick Hillenius. De tegenstanders van de evolutietheorie zeggen dit alle geëxperimenteer toch maar geen hogere variant heeft opgeleverd. Best een goeie moet ik zeggen maar laboratoriumexperimenten zijn niets vergeleken met miljoenen jaren aards bestaan. En wat zijn wij nog?
Nog meer nieuwsgieriger nam ik contact op met zijn promotor en dit was een verhelderend gesprek. Ik wist genoeg.
Je zal het geloven of niet maar Ouweneel is ook altijd in de publiciteit gebleven! Wat bezielt die mensen? Ik moet zeker een aantal knipsels hebben maar die laat ik mooi zitten. Dat Afrika steeds en die Zuid-Afrikaanse universiteit om nogmaals aan te promoveren, is dit nu allemaal wel zo serieus? Ik heb een vertaalster gekend die haar doctoraal aan de Zuid-Afrikaanse Uni heeft gehaald waarvan ook ook mijn twijfels heb. Er zijn er ook die aan een voor de gewone mens onbekende universiteit in de VS promoveren. En dan die jarenlange advertentie in Folia je eigen afstudeerdiploma te maken voor tweeduizend gulden, Folia wijdde er ooit een artikel aan dat als je echt van zins bent je document te vervalsen je wel een droogstempel van ook nog 2000 gulden moet kopen!  Er zit altijd iets vreemds aan die verre studies zeker als je, het is in de 70er al, 'n familiegeheim hebt toegefluisterd gekregen dat een functionaris helemaal niet is afgestudeerd van wat hij heeft opgegeven.
Ouweneels intellectualiteit lijdt geen twijfel, zijn promotie is echt maar zijn loopbaan in de creationistische schijnwereld is een dwaling. Ook hier zag ik ooit een Amerikaanse professor glimlachenderwijs doceren maar wat voor professor dan? Al die Amerikaanse filmpjes zijn met acteurs. Wat ze niet allemaal verzinnen om aandacht te krijgen.

We weten: de wetenschap is om voorspellingen te kunnen doen maar als de theorie wankelt moet je haar vervangen door een betere.

Natuurlijk heb ik Ouweneel niet achtervolgd maar hoorde zo nu en dan van hem. Ik zal meerdere artikelen bewaard hebben maar die herlees ik niet. Pas nog iets in SPUI? Of ergens anders dan.

Of hij nu atheïst is is me niet duidelijk. Intelligent als hij is weet hij de formulering diplomatiek te omfloersen of beter, je weet dan nog niet wat ze eigenlijk voor impact heeft. Geen ja en geen nee, het is oeverloos ertussen. Er speelt ook een tragiek met een (te) scherpe afwijzing van een Godsgeloof je voorgoed te isoleren van je vroegere vrienden. En prudentie is heus niet iets om te misprijzen. Uit zijn teksten kan de ware Ouweneel dus niet zichtbaar worden, misschien van zijn conversatie wel onder zijn vrienden.

Biografie