woensdag 2 december 2015

W.J.F. Nuyens al moedig op school

Nuyens zat noodgedwongen op een gereformeerde school te Grootebroek in West-Friesland, na zijn 7e op de Franse school te Enkhuizen. Alhier moest (alhoewel deze school bedoeld was zonder christelijke dogmatiek te zijn) hij een tekst voorlezen waarin de presentia realis werd ontkend. Hij weigerde dit. Meestal waren begin 19e eeuw katholieken zich lijdzaam bewust van hun ondergeschikte positie, alhoewel er na de Bataafse republiek er een zekere gelijkberechtiging had plaatsgevonden, wat grondig zal veranderen na 1848 als hun wettige, d.w.z. geen politieke belemmering meer ondervindende emancipatie van start gaat. Maar dat Nuyens op een zo jonge leeftijd zo principieel is tekent zijn standvastig karakter. Die heb je niet meer in de multibrei van nu.

W.J.F. Nuyens


Katholieke Identiteit en Historisch Bewustzijn
W.J.F. Nuyens (1823-1894) en zijn 'nationale' geschiedschrijving
door
A.T.van der Zeijden, diss. 20-9-2002 te Utrecht
p32