donderdag 6 juni 2013

Ben Traven - Wie was dit?

Posted on Monday, June 07, 2010 8:06 AM
                                                             

Door een B.B.C.-filmteam onderzocht. Er waren er al veel meer, biografen zelfs, doch altijd liepen zij stuk op de onmogelijkheid van ontdekking van zijn ware identiteit. Dit team had aanmerkelijk meer succes.

B.Traven - Wie was dit?

B.Traven is een van vele pseudoniemen die X gevoerd heeft. X woonde tot 1915 in het Duitse Keizerrijk en was al van jeugd af aan ultralinks geëngageerd, redigeerde zelfs een tijdschrift genaamd “Der Ziegelbrenner” te zijner veiligheid zonder afzender. Hij nam actief deel aan de Radenrepubliek en kreeg zelfs een soort staatssecretariaat voor cultuur op zijn toenmalige naam Ret(h) Marut. Na het bloedige neerslaan van de opstand moest hij vluchten via onbekende wegen. Het team ontdekte nu als eerste zijn gedwongen verblijfplaats in Londen waar hij twee maanden door de veiligheidsdienst werd geïnterneerd, ook om achter zijn ware identiteit te geraken. X verklaarde bij hoog en bij laag Amerikaan van geboorte te zijn, afkomstig uit San Francisco, alwaar geheel zijn have en goed alsmede alle persoonlijke gearchiveerde bescheiden door het seïsme van 1906 zijn vernietigd geworden. Slim. Het lukte hem om te emigreren naar het Westen door aan te monsteren als kolenschepper in de hete onderruimse verblijven van de ovens, hetgeen inspiratief gewerkt heeft op zijn latere boek “Das Totenschïff” (1926). Naam van schip + krantpublicatie vertrek is opgespoord: s.s. Herge. Knap speurwerk! Dan is het spoor verloren en blijkt na enige jaren een onbe­kend auteur in Mexico romans te fabriceren welke wereldvermaardheid zullen krijgen. Sterk sociaalgeëngageerd, men zou kunnen zeggen een verleggen van problematiek!

Naar Travens verblijfplaats is al veel meer onderzocht in de loop der jaren. Zo had een clevere journalist na een clandestiene tip van een bank wekenlang gepost bij een postbus, eindelijk een vrouw tot haar verblijfplaats achtervolgd, ontdekt waar haar man geregeld een café bezocht en zo een 'toevallige' ontmoeting gearrangeerd. Op zijn subiete vraag: “Bent U B.Traven?”, antwoordde X met verbijstering om daarna wat te fulmineren. Men zat dus al warm, maar zonder persoonlijke bevestiging wist men niets zeker.

Ook was bij filmopnamen in 1948 van een boek van B. Traven een 'broer' geregeld aanwezig ter zekere spirituele indicaties, dit team vermoedde ook al veel maar wist niet(s) zeker. Een vraag en hij werd zichtbaar fobisch.
De internationale correspondentie van X was hooghartig, hij signeerde nimmer. Met de Amerikaanse uitgever had X een contract dat zijn duitsachtig Engels werd gestroomlijnd door een grammaticus, die zo consciëntieus te werk ging geen afbreuk te doen aan de creativiteit.

Niemand in de uitgeverswereld heeft B. Traven ooit ontmoet. Pas vele jaren na zijn dood in 1969 zegde zijn Amerïkaans-Spaanse weduwe een interview toe en bevestigde zijn identiteit van Ret(h) Marut. Zij, hoewel veel jonger dan hij, vond hem altijd een hoogst fascinerende man, beheerde al zijn financiën. Maar hiermee was de zaak nog niet ten einde aangezien, de vele andere speculaties en anekdotes marcotterend,  er in Londen een dossieraantekening werd ontdekt waarop X ooit wel eens zijn oer-eigenlijke afkomst op vermeld heeft. Men ging naar een dorpje in het gebied wat nu Posen in West-Polen is en trof daar nog twee hoogst bejaarde Geschwister genaamd Feige aan die aan de hand van foto's e.a. hun broeder Otto (voorechtelijk kind) evident herkenden. Hun vader was… stenenbakker! Het enigma was opgelost en alhoewel deze T.V- film veel deed suggereren afkomstig te zijn van onderzoek van dit team, zijn ze toch met DE oplossing gekomen, hetgeen telt, gelijk de winnaar en niet meer de tweede of derde...

Had Traven ooit indertijd naar Duitsland uitgeleverd geworden, het zoude zijn executie bete­kend hebben en alzo zij verklaarbaar zijn pathologische fobie voor anonimiteit, waarvan hij nooit is los­gekomen . Maar hij heeft een eenmalige geniale prestatie geleverd, m.i. een schoolvoorbeeld van psychologische sublimatie. Een karakter van zo'n diepgang en ampleur, dat hij een schit­terende vrouw kon verkrijgen + dochter kweken. En dat alles bevrucht door een milieu uit revolutionair Duitsland, de club van Erich Mühsam waar de ideeën en gedachtewereld van Max Stirner enig en alleen eigendom en Leidmotiv waren!

Duitse TV 23 december 1982

Amsterdam, 16 januari 1983

Feedback

# re: Ben Traven - Wie was dit? Remove Comment 551489

6/7/2010 10:03 PM by EvertvdL
B.Traven is de schrijver van van <h3>The Treasure of the Sierra Madre... </h3><h3>Which means DEATH ! </h3>

# re: Ben Traven - Wie was dit? Remove Comment 551490

6/7/2010 10:14 PM by EvertvdL
Ben Traven is de schrijver van één van mijn favoriete boeken :

The Treasure of tht Sierra Madre

Which means DEATH

E.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten