woensdag 4 december 2013

Het Parool - Bungehuis Spuistraat 210 Amsterdam.
Bungehuis Spuistraat 210 1012 VT Amsterdam. 


J.A. Heitmann AMSTERDAM

Een grote afdeling in een groot historisch gebouw. Voor het eerst anders dan in de collegezalen zat ik tussen mensen die ik voor het eerst collegæ mocht noemen. Ik keek mijn ogen uit! Om acht uur 's morgens namen wij plaats en wisselden de ervaring uit. In de komende uren zullen de briefjes en ponsplaatjes in stromen ten burele glijden en veel heen en weer gesneld worden. Het was mijn eerste buitengemene baan. Ik verdiende volgens contract Hfl 80,-per week inclusief alle toeslagen. De 29e juli 1963 begon het avontuur.


Sommige wijzingen bevatten droeve informatie van het over­lijden enes abonnees. Zoals die van de heer Baarspul. Wie dat ooit geweest is zal mij niet meer deren maar zo een brief deed je wel wat. Je zit met de dood in je handen waarna na zijn uitvaart het ponsplaatje wordt òf vernietigd òf platgeslagen ter hergebruik (wat enige malen kon plaatsvinden in dit aluminium). Maar verrassende brieven zijn er ook geweest. Zoals die van een bekende goochelaar die op tournee was in het buitenland. Hij liet de krant Het Parool deels "poste restante" bezorgen en moest dan de adressering op zijn eigen naam laten plaatsvinden wegens verplichte legitimatie. De andere locaties waren een vast adres waarbij vermelding zijn toneelnaam voldeed. Eigenlijk hadden wij aan die grap vijf mutaties die wij zo program­meerden dat de krant met geschatte reistijd op tijd arriveerde. 

De chef was een Joodse vlotte man genaamd Elenbaas. Echt, echt een chef die wachtte, zat en keek. Ik dacht aan een erebaantje. Je kon hem licht benaderen voor een gesprek waar je niet vlug van af kwam want hij was welbespraakt.

De telefoonaansluitingen om adreswijzigingen door te laten geven werden bediend door twee personen. Soms was de drukte zo groot dat een der hoorns op een muziekapparaatje werd gelegd; dit deuntje hoorden wij de hele dag. Aldaar zat een "prima kracht" al is het maar dat zij een prachtig meisje was dat de wijzigingsbriefjes uitschreef voor de krantenbezorgers - een nauwkeurige werkzaamheid. Wij keken vaak naar haar maar zij keek nimmer terug. De mutaties kwamen bij ons. Eerst moesten wij kijken of de desbetreffende abonnee niet al een lopende mutatie had; eerst dan konden wij de gegevens schriftelijk doorspelen naar de ponskamer alwaar plaatjes werden 'geslagen' voor de adresseermachine. Alles mechanisch. De mutatiebriefjes werden in bundels bewaard voor nadere raadpleging.  Aan de gegroepeerde tafels werkte een vaste kracht: een wat iets oudere ongehuwde vrouw met fraaie borsten. Wij jongemannen genoten daarvan elke dag. Zij was een geroutineerde werkster bij wie je met alle vragen kon aankomen en waarop zij altijd rap een antwoord had ter oplossing van het enigma. Toen al vroeg ik mij af hoe iemand toch zo lang op een baan kon blijven zitten… Geleidelijk werden ook wij geroutineerd en zelfstandig. Een jongeman aan tafel had intensieve gesprekken met haar en werd nog al eens m.i. te vertrouwelijk. De vrouw wist er met een lachje vanaf te komen. Deze jongeman droeg een goudkleurige imitatiering met een zeker motief. Opeens had hij zijn ring gedraaid waardoor hij geleek op een trouwring. Het scheen hem te behagen waarbij de wens de vader van de gedachte. Wij waren immers jong en energiek.
De ponskamer was met een muur vol ijzeren laden bevattende enige duizenden ponsplaatjes en werd bediend door wat stoere Amsterdamse kerels. Waarom, dat moge verduidelijkt worden als op een vaststaand tijdstip, ik geloof twee uur, de adressen op krantenwikkels moesten worden afgedrukt. Lade voor lade uitgetrokken, de inhoud plaatjes op een lopende band gekeerd om na afloop weer terug in de lade. Het was oorverdovend tot ver in het gebouw toe. Als wij het waagden op dat tijdstip een lade uit te trekken om een plaatje te verifiëren werden wij zelfs met krachttermen verjaagd!  

Ik had plezier in dit werk en dacht er zelfs aan nog bij te tekenen. Maar na 31 augustus begonnen de colleges weer. Ik heb het een fijne tijd gevonden en nadien wel eens gedacht wat er van mij geworden zou zijn als ik schrijver zou zijn geworden. Misschien wel vaste gast op het Boekenbal!  


zaterdag 30 november 2013

NSU - Van bizarre Ontdekking, absolute Verbijstering en Wanhoop tot eindelijk grondig Onderzoek en Voorbereiding tot Strafproces - Journaal aan hand van de Duitse Pers van november 2011 tot oktober 2013Bestaat er echt een "Braune Armee Fraktion"?

Vanaf Hyves Polinco 12 nov 2011, 21:25 


Twee mannen en een vrouw hebben vanaf 1996/7 een serie misdaden gepleegd van ongekende omvang: bomaanslagen o.a. op het graf van de Jood Galinsky, acht moorden op Turkse snackbarhouders, een Griek, 14 bankovervallen per fiets, een aanslag op Joodse emigranten te Düsseldorf, een mysterieuze moord op een vrouwelijke agent te Heilbronn en de ontploffing van een huis.
De drie waren met de ontdekking van staafbommen vanaf 26 januari 1998 spoorloos, ze leefden onder valse identiteit. Hiermee konden ze een camper huren voor hun duistere activiteiten. Ze bezaten ook een wapenarsenaal.
Beide dertigers begingen de heldendood, de vrouw heeft zich aangegeven maar zwijgt.
Vermoed wordt hun betrokkenheid met de UR scene ware het niet hun activiteiten zo gelijken op die van de voormalige RAF en die is toch UL geweest. Alleen hebben ze zichzelf nooit gemanifesteerd met pamfletten, noch waren ze ideologische wereldverbeteraars. Hun motieven blijven derhalve duister. Dat neemt niet weg dat de Geheime Diensten, justitiële en politiële instanties van hoog tot laag de jacht gaan inzetten op die UR organisaties waar dan ook, immers de (propagandistische) "connectie van UR met terrorisme" is voor hen bewezen. Voor ons niet, met mij vragen velen zich af wie ooit gedurende 13 lange jaren en 9 maanden onopgemerkt zo vreselijk veel kunnen verrichten?
BRON:
Die Zeit on-line 12-11-2011
Die Zeit on-line 11-11-2011
Die Zeit on-line 11-11-2011
Die Zeit on-line 11-11-2011

Turkishpress 21-2-2011 Grijze Wolven verwikkeld?
De verdachte die aangehouden is komt in bovenstaande artikelen al voor, het is de man die de camper zou gehuurd hebben.
Thüringen/Zwickau een actieve regio voor UR.
De Bondsminister van Justitie gaat de rol van de V-mannen (infiltranten Geheime Dienst) evalueren.
Maar ook de politieke partijen roeren zich nu elkaar te beschuldigen van nalatigheid.
Voorzitter Turken kondigt protestacties aan.
Voorzitter Centraalraad Moslims reageert met grondvesten in gevaar.
Voorzitter Centraalraad Joden wil slagschip NPD doen zinken...
Bron:
ARD Tagesschau 13-11-2011

De 37-jarige man die werd aangehouden zou meer dan alleen zijn rijbewijs en paspoort ter beschikking hebben gesteld, hij wordt ook verdacht van deelneming in het moordcomplot.
De vrouw is geen V-frau, d.w.z. ze is geen infiltrant van de Geheime Dienst.
De NPD esse delendam, is de reactie van de autoriteiten.
De Geheime Diensten zullen in hun tongh bijten te beseffen ruim 13 jaren niets te hebben vermoed.
Tante Merkel wil er tegenaan gaan.
BRON: Deutschlandfunk 13-11-2011(geen aparte hyperlink)

Bundesinnenminister Friedrich spricht von "Rechtsterrorismus" - Weiterer Mann festgenommen 

Bundesinnenminister Friedrich hat die Morde an neun Ausländern und einer Polizistin als Rechtsterrorismus bezeichnet. Der CSU-Politiker kündigte in Berlin an, alle seit 1998 nicht aufgeklärten Straftaten, die einen Bezug zu den Neonazis in Thüringen haben könnten, würden neu überprüft. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe teilte mit, Sicherheitskräfte hätten einen mutmaßlichen Komplizen der Gruppe in der Nähe von Hannover gefasst. Auch seine Wohnung sei durchsucht worden. Der 37-Jährige soll den Mitgliedern der terroristischen Vereinigung "Nationalsozialistischer Untergrund" seinen Führerschein und Reisepass zur Verfügung gestellt haben. Geprüft werde auch, ob er selbst an den Taten beteiligt gewesen sei. Mit den Vorgängen soll sich auch das Parlamentarische Kontrollgremium des Bundestages in einer Sondersitzung befassen.

Zoals aangekondigd hielden Turken een protestdemonstratie bij de Brandenburger Tot. Een Groene voorzitster en de Jodenvoorman sloten zich daarbij aan. Wat een solidarnosc!

Een in de camper aangetroffen dvd bevat een bekentenis voor de begane moorden maar waarom ze suïcide pleegden blijft vooralsnog een raadsel, vaststaat dat na een mislukte bankoverval de camper door de opsporing in zicht kwam en er versterking op komst was. De twee moeten dit op de politieradio beluisterd hebben en zouden geen uitweg meer gezien hebben.

Het is een absoluut unicum in de criminalistiek van Duitsland zo een geweldsuitoefening te constateren. Een vergelijking met de RAF treedt op.

Men overweegt nu al een anti-terreurcentrum op te richten tegen UR en UL. Dit laatste is wel lief.

Ook een vermoeden dat de twee eigenlijk informanten van de BND geweest zijn?
In elk geval heeft deze Dienst gruwelijk gefaald.

Men wil meer huiszoekingen laten verrichten in de UR scene.

Men schat weliswaar een terugloop in aanhangers van UR doch een toeneming van beoogd geweldsgebruik wat 5% is van een totaal wegens uitingsdelicten als pamflettisme.
BRON: Die Zeit online 13-11-2011Nu kristalliseert zich een verdenking tegen de Türinger Geheime Dienst die de twee mannen als V-Leute zou gesteund hebben over vele jaren en hun daarom een nieuwe identiteit heeft gegeven. Dan wachten we op bericht of dezen daadwerkelijk op de loonlijst gestaan hebben.

Beate Z. is in voorlopige bewaring gesteld.

Ondertussen zitten de vijanden van de NPD te broeden haar een genadeslag toe te brengen. Echt ondemocratisch.

Niet alleen UR en UL worden bestreden, ook Islam terrorisme.

Nog eventjes Sarrazin en Axel Springer erbij gehaald alsof die er wat aan kan doen.

Kortom: partijen of politieke groeperingen hebben een stevige stok in handen de vijand te gaan verslaan door middel van het straf- en civielrecht.
Bron: Die Zeit 14-11-2011

Mannelijke helper Holger G. die met pas en rijbewijs de daders aan een camper hielp zit in voorarrest.
De vrouw Beate Zschäpe kan in elk geval brandstichting ten laste worden gelegd.

De twee overledenen heten Uwe Mundlos en Uwe Böhnhardt.
Die Zeit 14-11-2011
NU.nl 14-11-2011

Een beambte van de Hessische Geheime Dienst zou in april 2006 dichtbij de moord gestaan hebben, eventueel net voor de aanslag zijn weggegaan maar toch.
Die Zeit on-line 14-11-2011
FAZ 14-11-2011


Stonden de drie in contact met Spionnen van de Geheime Dienst?
Alles is onzeker, onderzoek is dringend vereist. Er zal een spanningsveld ontstaan tussen de verantwoordelijkheid van de Politie en de Geheime Dienst. Er moet nog zoveel gründlich onderzocht worden. En dat is al het geval met het parlementaire controleorgaan voor de Geheime Diensten dat uiteraard geheim is. We voelen aan dat in Thüringen iets mis gegaan is. Er zullen wel meer middelen en personeel worden ingezet, tevens zal de coördinatie tussen de GD'n moeten worden verbeterd.
Ja, ik ben voor verbieden van de NPD, we moeten er tegenaan gaan.
Nee, die drie hebben niet geïsoleerd gehandeld, er moeten verbindingen met UR geweest zijn. Maar waar zijn dan onze spionnen die al hieromtrent aanwijzingen kunnen geven?
DLF 14-11-2011


Vermeld wordt Tino Brandt, een geruchtmakende affaire in Thüringen. Deze heeft verbindingen gehad met de VS (Geheime Dienst) en werd ontmaskerd. De man zat aan de top van de Heimatschutz en dat is (achteraf) bedenkelijk: hoe ver mag een spion gaan?
Maar met ons trio heeft de VS na 1998 geen contact meer gehad. Zou 1½ miljoen euro beloningsgeld verleend zijn?

Niet identiteitspapieren zijn gegeven, slechts de foto is verwisseld, dit is echte vervalsing.
Het trio zit niet in het kaartsysteem van de VS.

De NPD heeft slechts ideologische verbindingen.
Bron: DLF 15-11-2011


In het debat over strenge maatregelen tegen UR hebben de bestaande politieke partijen een ware concurrentiedrift.
Kernwoorden zijn: coördinatie, terreurafweercentrum, een landelijke aanpak van staatszekerheid (dit is ongrondwettig aangezien de 16 deelstaten zelfstandig moeten opereren), onderschatting geweest van UR, vertroebeling van spionnen voor wie ze nu eigenlijk gaan, verspilling van overheidsgeld voorkomen, een onafhankelijke instantie voor spionage UR (voorgesteld door de linkse bondsdag vicepresidente), aantal doden door UR geweld sedert 1990 137, vermoeden journalisten, of 47 (denke regering).
Die Zeit on-line 15-11-2011


De Veiligheidsdiensten hebben gefaald als Waterloo.

En dat komt o.a. door de focus op Islamitische groepen en UL. Daarenboven gaf UR nimmer verklaring van hun gewelddaden.
Direct verband met de NPD is er niet, wel heeft zij met belastinggeld de voedingsbodem geschapen, waardoor een verbod zinvol is. Fundamenteel fout zijn de veiligheidsorganen niet geweest, de wet is in acht gehouden. Wetmatig hoeft er ook niets veranderd te worden. Doch de uitvoering is discutabel.
De spionnen in UR dan, zijn ze niet goed of is de wet ontoereikend?
De mensen! Hier is het gruwelijke Waterloo, zij hebben gefaald. De samenhang is nooit erkend dat er een wapen is gebruikt, dat de slachtoffers buitenlander zijn. De pest is ook geen enkel pamflet. UL en Islam waren steeds in vizier, UR zoiets terzijde alhoewel er toch al 100 slachtoffers van UR geweld zijn. Rechtsgeweld gezien de aard van de misdaden krijgt hier een politieke dimensie van terrorisme.

De grenzen van spionagebevoegdheid zijn overschreden.

Geen spionnen meer in topfuncties van de UR scene die dan eigenlijk voor medewerking aan misdaden door de Staat betaald worden! Verdere aftocht van infiltranten is noodzakelijk wil men juridisch de NPD laten verbieden (de vorige procedure bij het BVG is hierop gestrand). Het zou een politiek schandaal worden als werkelijk blijkt dat de infiltrant betrokken is geweest bij de uitvoering van de laatste moord. Gruwelijk dat in de 90er in de top van de NPD als ook van de Thüringer Heimatschutz spionnen werkzaam waren die haat zaaiden met ons geld. Dit is nu wel ten einde. Van een toekomstig verbod van de NPD gaat een signaal uit mensenverachting te misachten. Politieke UR organisaties moeten met politieel geweld bestreden worden. Vijandschap tegen buitenlanders is ontoelaatbaar.
Bron:
DLF 15-11-2011
DLF 15-11-2011


Nog wat achterstallige berichten:
Arrestatiebevel tegen Holger G.
De man die paspoort en rijbewijs uitgeleend heeft t.b.v. het huren van de camper. Wegens onzichtbaarheid is de man uit de databank verwijderd.
Nagelbomaanslag Keulen 2004 vermoed hun werk te zijn.
Politiechef Passau neergestoken ook hun werk wellicht.
ARD Tagesschau 14-11-2011


Ondersteuning van vrienden is alles
Zwickau: Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt.Woning gehuurd door Matthias D. Ook deze stelde zijn paspoort de drie ter beschikking maar de camper is o.n.v. Holger G.
Aanslag op de linkse Katharina König 2010 waarna in de rechtse scene invallen plaatsvinden op zoek naar explosieven.
De rol van de spion is nog onduidelijk.
Der Spiegel 15-11-2011

Vermoedelijke rechtse terroriste wil verklaring afleggen
Gesteld is woensdagmiddag 15-11-2011. Dat kan inhouden een kroongetuigen-regeling. Matthias D. nog geen tenlastelegging.
Die Zeit online 15-11-2011

NPD-Verbod helpt toch niet
NPD dus de voedingsbodem voor het nieuwe terrorisme, aldus gesteld. Doch de politici herinneren zich maar al te goed het mislukken van de gerechtelijke procedure voor het BVG. Wat niet wegneemt de zaak wederom te bespreken.
Rechtsextremisme (journalistieke term) is gewoon geworden: Optocht Wunsiedel voor Hess en rockconcert Görlitz, de NPD verschijnt in het openbaar. Angst is dat er "nationaal bevrijde gebieden" zullen ontstaan...
Naast een veiligheidsinstituut dat hard kan ingrijpen, moet de jeugd alom behoed worden "af te glijden" m.b.v. Sociaal Jongerenleiders of hoe je ze wilt noemen. Ook rijke kinderen van rebellie afhouden.
Die Zeit online 15-11-2011

Regering overweegt NPD-Verbod voorjaar 2010
Tot nu toe worden de spionnen binnen de NPD nog gezien als een conditio sine qua non de binnenlandse zekerheid te behoeden. Blijft de onzekerheid of een nieuwe gerechtelijke procedure kans van slagen heeft.
Een Centraal Register naast het reeds bestaande van gevaarlijke Islamitische activisten nu van gewelddadige rechtsextremisten bepleit.
Die Zeit-online 16-11-2011

In EenVandaag het laatste nieuws uit Duitsland over deze affaire. Verder reacties van Glenn Schoen, terrorisme-expert en Constant Kusters, voorman van de Nederlandse Volks-Unie (NVU).
15-11-2011

-------------------------------------------------------------------
Voortzetting in Reacties 16 november 2011
-------------------------------------------------------------------

Jos - Vrijheid van Mening
(Deze feuilleton bevat zakelijke informatie o.g.v. publicaties in de Duitse pers.)

De verdachte die aangehouden is komt in bovenstaande artikelen al voor, het is de man die de camper zou gehuurd hebben.
Thüringen/Zwickau een actieve regio voor UR.
De Bondsminister van Justitie gaat de rol van de V-mannen (infiltranten Geheime Dienst) evalueren.
Maar ook de politieke partijen roeren zich nu elkaar te beschuldigen van nalatigheid.

Voorzitter Turken kondigt protestacties aan.
Voorzitter Centraalraad Moslims reageert met grondvesten in gevaar.
Voorzitter Centraalraad Joden wil slagschip NPD doen zinken...

En links naar andere artikelen, video en audio.
Bron:
ARD Tagesschau 13-11-2011


Jos - Vrijheid van Mening
De 37-jarige man die werd aangehouden zou meer dan alleen zijn rijbewijs en paspoort ter beschikking hebben gesteld, hij wordt ook verdacht van deelneming in het moordcomplot.
De vrouw is geen V-Frau, d.w.z. ze is geen infiltrant van de Geheime Dienst.
De NPD esse delendam, is de reactie van de autoriteiten.
De Geheime Diensten zullen in hun tongh bijten te beseffen ruim 13 jaren niets te hebben vermoed.
Tante Merkel wil er tegen aan gaan.
BRON: Deutschlandfunk 13-11-2011(geen aparte hyperlink)

Bundesinnenminister Friedrich spricht von "Rechtsterrorismus" - Weiterer Mann festgenommen.
Bundesinnenminister Friedrich hat die Morde an neun Ausländern und einer Polizistin als Rechtsterrorismus bezeichnet. Der CSU-Politiker kündigte in Berlin an, alle seit 1998 nicht aufgeklärten Straftaten, die einen Bezug zu den Neonazis in Thüringen haben könnten, würden neu überprüft. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe teilte mit, Sicherheitskräfte hätten einen mutmaßlichen Komplizen der Gruppe in der Nähe von Hannover gefasst. Auch seine Wohnung sei durchsucht worden. Der 37-Jährige soll den Mitgliedern der terroristischen Vereinigung "Nationalsozialistischer Untergrund" seinen Führerschein und Reisepass zur Verfügung gestellt haben. Geprüft werde auch, ob er selbst an den Taten beteiligt gewesen sei. Mit den Vorgängen soll sich auch das Parlamentarische Kontrollgremium des Bundestages in einer Sondersitzung befassen.
13 nov 2011, 20:17

Jos - Vrijheid van Mening
Zoals aangekondigd hielden Turken een protestdemonstratie bij de Brandenburger Tot. Een Groene voorzitster en de Jodenvoorman sloten zich daarbij aan. Wat een solidarnosc!

Een in de camper aangetroffen dvd bevat een bekentenis voor de begane moorden maar waarom ze suïcide pleegden blijft vooralsnog een raadsel, vaststaat dat na een mislukte bankoverval de camper door de opsporing in zicht kwam en er versterking op komst was. De twee moeten dit op de politieradio beluisterd hebben en zouden geen uitweg meer gezien hebben.

Het is een absoluut unicum in de criminalistiek van Duitsland zo een geweldsuitoefening te constateren. Een vergelijking met de RAF treedt op.

Men overweegt nu al een anti-terreurcentrum op te richten tegen UR en UL. Dit laatste is wel lief.

Ook een vermoeden dat de twee eigenlijk informanten van de BND geweest zijn?
In elk geval heeft deze Dienst gruwelijk gefaald.

Men wil meer huiszoekingen laten verrichten in de UR scene.

Men schat weliswaar een terugloop in aanhangers van UR doch een toeneming van beoogd geweldsgebruik wat 5% is van een totaal wegens uitingsdelicten als pamflettisme.
BRON: Die Zeit online 13-11-2011
14 nov 2011, 01:42

Jos - Vrijheid van Mening
Nu kristalliseert zich een verdenking tegen de Türinger Geheime Dienst die de twee mannen als V-Leute zou gesteund hebben over vele jaren en hun daarom een nieuwe identiteit heeft gegeven. Dan wachten we op bericht of dezen daadwerkelijk op de loonlijst gestaan hebben.
Beate Z. is in voorlopige bewaring gesteld.

Ondertussen zitten de vijanden van de NPD te broeden haar een genadeslag toe te brengen. Echt ondemocratisch.

Niet alleen UR en UL wordt bestreden, ook Islam terrorisme.

Nog eventjes Sarrazin en Axel Springer erbij gehaald alsof die er wat aan kan doen.

Kortom: partijen of politieke groeperingen hebben een stevige stok in handen de vijand te gaan verslaan door middel van het straf- en civielrecht.
Bron: Die Zeit 14-11-2011
14 nov 2011, 15:43

Jos - Vrijheid van Mening
Een beambte van de Hessische Geheime Dienst zou in april 2006 dichtbij de moord gestaan hebben, eventueel net voor de aanslag zijn weggegaan maar toch.
Die Zeit on-line 14-11-2011
FAZ 14-11-2011
15 nov 2011, 01:07

Jos - Vrijheid van Mening
Mannelijke helper Holger G. die met pas en rijbewijs de daders aan een camper hielp zit in voorarrest.
De vrouw Beate Zschäpe kan in elk geval brandstichting ten laste worden gelegd.

De twee overledenen heten Uwe Mundlos en Uwe Böhnhardt.
Die Zeit 14-11-2011
NU.nl 14-11-2011
15 nov 2011, 01:11

Jos - Vrijheid van Mening
Stonden de drie in kontact met Spionnen van de Geheime Dienst?
Alles is onzeker, onderzoek is dringend vereist. Er zal een spanningsveld ontstaan tussen de verantwoordelijkheid van de Politie en de Geheime Dienst. Er moet nog zoveel gründlich onderzocht worden. En dat is al het geval met het parlementaire controleorgaan voor de Geheime Diensten dat uiteraard geheim is. We voelen aan dat in Thüringen iets mis gegaan is. Er zullen wel meer middelen en personeel worden ingezet, tevens zal de coördinatie tussen de GD'n moeten worden verbeterd.
Ja, ik ben voor verbieden van de NPD, we moeten er tegenaan gaan.
Nee, die drie hebben niet geïsoleerd gehandeld, er moeten verbindingen met UR geweest zijn. Maar waar zijn dan onze spionnen die al hieromtrent aanwijzingen kunnen geven?
DLF 14-11-2011
15 nov 2011, 08:19

Jos - Vrijheid van Mening
Vermeld wordt Tino Brandt, een geruchtmakende affaire in Thüringen. Deze heeft verbindingen gehad met de VS (Geheime Dienst) en werd ontmaskerd. De man zat aan de top van de Heimatschutz en dat is (achteraf) bedenkelijk: hoe ver mag een spion gaan?
Maar met ons trio heeft de VS na 1998 geen contact meer gehad. Zou 1½ miljoen euro beloningsgeld verleend zijn?

Niet identiteitspapieren zijn gegeven, slechts de foto is verwisseld, dit is echte vervalsing.
Het trio zit niet in het kaartsysteem van de VS.

De NPD heeft slechts ideologische verbindingen.
Bron: DLF 15-11-2011
15 nov 2011, 08:46

Jos - Vrijheid van Mening
In het debat over strenge maatregelen tegen UR hebben de bestaande politieke partijen een ware concurrentiedrift.
Kernwoorden zijn: coördinatie, terreurafweercentrum, een landelijke aanpak van staatszekerheid (dit is ongrondwettig aangezien de 16 deelstaten zelfstandig moeten opereren), onderschatting geweest van UR, vertroebeling van spionnen voor wie ze nu eigenlijk gaan, verspilling van overheidsgeld voorkomen, een onafhankelijke instantie voor spionage UR (voorgesteld door de linkse bondsdag vicepresidente), aantal doden door UR geweld sedert 1990 137, vermoeden journalisten, of 47 (denke regering).
Die Zeit on-line 15-11-2011
15 nov 2011, 09:48

Jos - Vrijheid van Mening
De Veiligheidsdiensten hebben gefaald als Waterloo.

En dat komt o.a. door de focus op Islamitische groepen en UL. Daarenboven gaf UR nimmer verklaring van hun gewelddaden.
Direct verband met de NPD is er niet, wel heeft zij met belastinggeld de voedingsbodem geschapen, waardoor een verbod zinvol is. Fundamenteel fout zijn de veiligheidsorganen niet geweest, de wet is in acht gehouden. Wetmatig hoeft er ook niets veranderd te worden. Doch de uitvoering is discutabel.
De spionnen in UR dan, zijn ze niet goed of is de wet ontoereikend?
De mensen! Hier is het gruwelijke Waterloo, zij hebben gefaald. De samenhang is nooit erkend dat er een wapen is gebruikt, dat de slachtoffers buitenlander zijn.De pest is ook geen enkel pamflet. UL en Islam waren steeds in vizier, UR zoiets terzijde alhoewel er toch al 100 slachtoffers van UR geweld zijn. Rechtsgeweld gezien de aard van de misdaden krijgt hier een politieke dimensie van terrorisme.

De grenzen van spionagebevoegdheid zijn overschreden.

Geen spionnen meer in topfuncties van de UR scene die dan eigenlijk voor medewerking aan misdaden door de Staat betaald worden! Verdere aftocht van infiltranten is noodzakelijk wil men juridisch de NPD laten verbieden (de vorige procedure bij het BVG is hierop gestrand). Het zou een politiek schandaal worden als werkelijk blijkt dat de infiltrant betrokken is geweest bij de uitvoering van de laatste moord. Gruweljk dat in de 90er in de top van de NPD als ook van de Thüringer Heimatschutz spionnen werkzaam waren die haat zaaiden met ons geld. Dit is nu wel ten einde. Van een toekomstig verbod van de NPD gaat een signaal uit mensenverachting te misachten. Politieke UR organisaties moeten met politieel geweld bestreden worden. Vijandschap tegen buitenlanders is ontoelaatbaar.
Bron:
DLF 15-11-2011
DLF 15-11-2011
15 nov 2011, 15:00

Jos - Vrijheid van Mening
Reacties wegens disfunctioneren Hyves-Website nu in eerste artikel geplaatst.
16 nov 2011, 10:11

Jos - Vrijheid van Mening
Reacties "Lees meer" (na klacht) doen het weer.
16 nov 2011, 11:36

Jos - Vrijheid van Mening
EenVandaag 15-11-2011
16 nov 2011, 11:39

Jos - Vrijheid van Mening
16 november 2011

Netwerk vermoed
Al is het geïsoleerde uitvoeren van aanslagen al zo verbluffend, als ook hun hardnekkig zwijgen, het kan niet anders dat ze in een netwerk gehandeld hebben. Als er dan ook nog verbindingen met de officiële veiligheidsautoriteiten bestaan hebben is het schandaal compleet. Kunnen sympathiserende politiemensen daders hebben laten vluchten? Men speurt nu naar illegale contacten. Ook het plotseling verdwijnen van de drie uit de archieven van de Thüringer Geheime Dienst is suspect geworden, wilden deze wellicht eigen falen verdoezelen?

Aandacht richt zich op Roewers van de Th.G.D. Honderd ambtenaren, zes miljoen budget. De directeur zou meer aan zijn eigen luxe leventje gedacht hebben dan aan zijn vak. Hij is nu weg.
Zijn uitlatingen zijn niet alles van het III-Rijk slecht te vinden, als ook de rechtse scene met uitingsdelicten heus niet zo gevaarlijk te achten. Zijn schijnfirma sluist geld naar onbekende bestemming. Hij is het die Tino B. (zie eerder) de NPD binnen gesluisd heeft tegen een fors honorarium, wat zij na hem ook ontvingen. Zo ontstaat de idee dat het trio door hem betaald en onderhouden is! De man heeft academici in posities gezet die geen verstand hebben van spionagewerk.
Doch na de ontmaskering van Tino B. in 2000 wordt Roewer vroegtijdig gepensioneerd.

Dan kunnen Neo-nazis zich binnen de wet organiseren in Heimatschutz-verenigingen waarbij we nu tot het vermoeden komen of Roewer dit zelf niet heeft bevorderd? Dus ook een trio zogenaamd als informant te ondersteunen? Roewer handelde eigenmachtig en creëerde zelfs een Dienst binnen de Dienst. Na de springstof-ontdekking konden de drie onderduiken en werd vanuit Roewers Geheime Dienst nimmer informatie aan derde ambtenaren verstrekt.

Dan de infiltrant die vlak voor de laatste moord in 4/2006 in de nabijheid was..Hij heeft zich niet gemeld als getuige, in zijn woning bevond zich, zij het schaars, rechtse propaganda, van de aangemelde wapens kan men niets zeggen Echt contact met de UR scene is nog niet bewezen.

Als alles ooit volledig opgehelderd is, is de Bondsrepubliek niet meer dezelfde.
Die Zeit online 16-11-2011
16 nov 2011, 21:01

Jos - Vrijheid van Mening
17 november 2011

Fraai te weten dat in Thüringen de heilige Elisabeth (1207-1231) geleefd heeft en werkzaam was in de liefdadigheid.
17 nov 2011, 01:00

Jos - Vrijheid van Mening
16 november 2011

De Bondsminister van Binnenlandse Zaken bakkeleit met de Bondsminister van Justitie. De eerste vindt een Centraal Register tegen Rechtsextremisme zinvol omdat de internationale Anti-Terreurbank en het Afweercentrum al zo goed functioneren, de laatste weet best dat er al gegevens zijn maar als de Geheime Diensten zelf niet goed kunnen rooien hoeft meer ook niet.
Spoedoverleg te Berlijn vindt plaats a.s. vrijdag tussen Bond, Deelstaten en onderhavige Geheime Diensten. Er kunnen spaanders vallen.
Waarom twee politici op de dodenlijst stonden is onduidelijk, de een is een Groene, de andere een (rechtse) CSU, beiden uit München. Nog 88 namen waren op de gevonden USB-stick aanwezig.
De politie in Beieren was als enige al in 2006 tot de overtuiging gekomen van de rechts-radicale achtergrond veler aanslagen.
Tagesschau.de 16-11-2011
17 nov 2011, 01:33

Jos - Vrijheid van Mening
16 november 2011

Beate Zschäpe geeft zich aan te Jena maandag half twee. Waar heeft ze vanaf 1998 toch gewoond?

Spiegel gaat na wie ze gezien zou kunnen hebben. Ze kenden Holger G. uit Nedersaksen, een Brandenburger die zijn tweelingbroer in Zwickau heeft. De tweeling is verbonden aan de NPD. Bij een feest aanwezig. Nimmer spreken over de illegale verrichtingen. Contact met Thorsten Heise van de NPD. Deze partij contact gehad met de vroegere SSS. Contact met Thomas G. (zelfde achternaam als die van Volker) op een feest, binding voor gezamenlijke actie. Een woongemeenschap in Zwickau, in dezelfde straat kwam ook een bureau van de NPD. Een deserteur/afgevallen gemeenteraadslid verklaart dat ook hier best verbindingen zijn.

Het Spiegel-artikel zit dus vol insinuaties, zelfs de NPD-deserteur spreekt vermoedens. Ondertussen wordt wel enige malen de NPD genoemd als zoude die partij medeplichtig zijn (geweest). Dit is dus kennelijk Spiegels bedoeling.
Der Spiegel 16-11-2011
17 nov 2011, 14:40

Jos - Vrijheid van Mening
17-11-2011
Thüringen stopt Touristeninformatie
Na de geruchtmakende publicaties stopt de vrijstaat voor dit jaar de touristen campagne. In de 70er en 80er waren er al rechtse activiteiten maar nu onopgemerkt jarenlange aanslagen (overigens niet alle in dit gebied!) doet de deur dicht.
Beate heeft nog niets gezegd maar de kroongetuigenregeling is haar voorgelegd. De Groene Claudia Roth wil alles tot op de bodem uitgezocht zien.
Spiegel on-line 17-11-2011

Foto's als Bankovervallers
Gemaskerd, buit €70.000. Drie uren daarna pleegden ze zelfmoord. Holger G.die als geheim agent vlak bij ze was wordt verdacht van medeplichtigheid (dubbel spel dus zoals anderen ook verrichtten) en zit vast.
Bild.de 16-11-2011

Zo'n honderd Spionnen in de NPD actief
Dat op een totaal ledental van 6600. Enerzijds mooi voor de verkregen informatie vanuit de hoogste gelederen, anderzijds een probleem de partij verboden te verklaren zoals de gerechtelijke procedure voor het BVG in 2003 gefaald heeft. Er is crisisberaad in de Bondsregering.
Bizar is dat de Turken ondervraagd geworden zijn of ze niet contacten met de PKK onderhouden of beschermgeld betalen.
Schitterende kans voor alle linkse groeperingen felle beschuldigingen te uiten (over de RAF wordt dan niet meer gesproken). Verbod NPD blijft juridisch problematisch.
Zeit on-line 17-11-2011

Het Probleem van de Spionnen
Men ziet de NPD toch maar mooi tonnen belastinggeld opstrijken om hiermee racistische en antisemitische propaganda te voeren naast verbale uitvallen in parlementen en raadzalen.
Een vroegere studie leert dat spionnen trouw meelopen en de NPD zelfs sterken. Twee afgevallen partijleden bevestigden dit. Ze waren dus niet als provocateur bezig, maar genoten alle vertrouwen zodat men zich nu afvragen moet of niet de NPD de Geheime Dienst manipuleert? Spion word je door je interessant voor te doen en door te zeggen dat je veel weet. De Verfassungsschutz trapt daar in.
Er zijn heel wat spionnen ontmaskerd wegens getuige in strafprocessen. Dit geeft de rechtse scene het argument in handen dat zij toch maar door spionnen slachtoffer zijn geworden! Daarom gaan er stemmen op alle spionnen terug te trekken, de grondwettelijke vijandigheid van de NPD kan ook gewoon worden aangetoond. Over de waarde van spionnen wordt ook getwijfeld, ze blijken echt neonazi's die schijnberichten afgeven maar het belangrijkste achterhouden. Een ex-spion heeft zelfs verhalen van Google overgeschreven... Gelden worden gebruikt om nieuwe groeperingen op te bouwen, een kreeg zelfs tienduizenden en verklaart dan voor de camera dat Auschwitz een leugen is. Het is een schandaal dat belastinggeld een staatsvijandige partij ten goede komt, stelt iemand. Inmiddels zien neonazi's de spionnen in hun gelederen als een veiligheidsschild tot overleven!. Een paradoxale situatie, spionnen blijven nodig maar daarmee krijg je de partij nooit weg, ja haar honorering wordt vergroot!
Tagesschau.de 17-11-2011

Overzicht aller criminele activiteiten Zwickauer cel
Spiegel on-line 17-11-2011
Zes webpagina's.
18 nov 2011, 01:57               

Jos - Vrijheid van Mening
18/19 november 2011
Had Spiegel het afgelopen maandag over Die Braune Armee-Fraktion, nu spreekt Die Zeit over Die braune Staatsaffäre, kortom er bestaat een onverwacht veiligheidsprobleem. De FAZ: onder het plaveisel ligt Het Bruine Strand.
Fouten bij Jena maar wie kon nou een racistische organisatie vermoeden? Nooit verklaringen maar wat hadden ze dan ook kunnen verklaren?
Betrouwbare spionnen hebben de bommen knutsellaars wel opgemerkt. Ze zijn ontkomen. Brede verbanden werden niet geanalyseerd. Spionnen doen goed werk maar ze kunnen tegelijkertijd strafbaar zijn.
De twee terroristen zijn niet door anderen gedood.
De RAF was uit op een bevolkingsmobilisatie, gaf de pers maar liefst dertig verklaringen, hier totaal niets.
Deutschlandfunk 18-11-2011

Er is heus geen complot van de Veiligheidsdiensten en het Rechtsextremisme. Overleg inzake structuur, aantal en samenwerking der veiligheidsdiensten. Voorstel naar voorbeeld van Islamterrorisme is een bondsregister Rechtsextremisme. Vermijden van elkaar de schuld geven, er is dringend organisatie geboden!
Deutschlandfunk 18-11-2011

Versplintering van Veiligheidsdiensten a.g.v. federalisme. Doel van de Britse bezetter was niet wederom een landelijke Gestapo te maken; de veiligheidsdienst heeft derhalve geen politiële bevoegdheid. De deelstaten willen hun bevoegdheid niet zo snel uit handen laten trekken. De competentiestrijd gaat beginnen.
Spionnen mogen nooit in bestuursfuncties komen.
Deutschlandfunk 18-11-2011

In het voormalige Oost-Duitsland sympathiseren (politie-)mensen, het is een tendens, vlugger met rechtsextremisme. Een totaalsysteem moet zowel ultralinks als ultrarechts kunnen aanpakken. Maar een groep die nooit iets zegt is gewoon niet aan te pakken. Deze hebben zich eigenlijk onterroristisch gedragen!
Deutschlandfunk 19-11-2011

Niemand heeft de daders ook maar enigermate sympathiek beoordeeld. Hun politieke motieven zijn onduidelijk. Een alomvattende organisatie ter bestrijding kan later ongewenst blijken. Islamtereur is nog altijd gevaarlijker.
Deutschlandfunk 19-11-2011

Killer-Nazis wellicht beschermd door de NPD-burgemeester van Zwickau. Hier zelfs 50 neonazi's actief.
BILD.de 19-11-2011

Nu eindelijk wel samenwerking. Informatiedoorgifte van de diensten onderling heeft gehaperd.
Tagesschau 19-11-2011

De extreemrechtse rockband Gigi & Die Braunen Stadtmusikanten heeft geweld verheerlijkende teksten met toespeling op nog meer moorden dan negen. Of van kennis van de uitvoering van de moorden en van de moordenaars sprake is wordt wel betwijfeld maar vreemd is het wel en nader onderzoek wordt aanbevolen.
Spiegel on-line 19-11-2011

Nog twee verdachten zijn op het oog. De omgeving van de terroristen is 170-180 personen. Er kunnen nog arrestaties volgen.
Beate zit vast te Keulen-Ossendorf en zwijgt.
Zeit on-line 18-11-2011
19 nov 2011, 23:52

Jos - Vrijheid van Mening
18-11-2011

Wat er zo in een ultrarechts forum als Thiazi staat, ook Altermedia genoemd.
Spiegel on-line 18-11-2011
20 nov 2011, 18:56

Jos - Vrijheid van Mening
19-11-2011

De veiligheidsdienst van het leger zat ook in de bemoeienis, waarschijnlijk voor de gebruikte springstof die van het leger gestolen moet zijn.
De minister van Justitie wil de nabestaanden smartengeld geven. Stille tochten door linkse politici.
Tagesschau 20-11-2011

400 politiemensen zitten aan de zaak. Wat heen en weer beschuldigen maar er kom waarschijnlijk te Bonn een superdienst tegen rechts-extremisme ter grootte van 50 man.
BILD.de 20-11-2011

Beate kind gescheiden ouders. Was ze terroriste of spion? Ambitieuze vrouw. Wens van politici dat ze bekent.
Meerdere vrouwengroepen, dan is de Geheime Dienst eerder in hen geïnteresseerd.
Spiegel on-line 20-11-2011

Aanwijzingen dat Beate in de club zit. Misschien nog meer bomaanslagen geweest.
Karl-Heinz Hoffmann (veroordeeld geweest) in nieuws.
Tagesschau 20-11-2011

Holger G. 1997 in verband gebracht met bommen knutselen, werd geobserveerd maar men liet hem gaan. Belde nadat hij de handy had uitgeschakeld vanuit een telefooncel. Contact staat vast, medeplichtigheid geenszins. Zit gedetineerd in de JVA te Keulen. Kan niet geloven in suïcide van die twee.
BILD,de 20-11-2011

Michael Berger doodde twee agenten juni 2000 en beging zelfmoord. Men schat 138 moorden sinds de hereniging doch 48 zijn vaststaand. (Een omvangrijke klus 90 incidenten te heronderzoeken!)
Thomas A. doodde drie mensen uit persoonlijke wraak van de huisuitzetting. Kreeg levenslang.
Doel van de heronderzoeken is nu wel een rechts-extreme achtergrond te kunnen determineren.
Zeit on-line 20-11-2011
20 nov 2011, 19:50

Jos - Vrijheid van Mening
Maandag 21 november 2011

Aan de zelfmoord wordt getwijfeld, nu sterker dan verleden week. Er zijn geen schoten gehoord. Kan de een de ander gedood hebben en daarna zich zelf? Ze wisten omsingeld te zijn en dat is een uitzichtloze situatie: politie begon met omsingeling wooncamper. Een Ceska CZ83, 7,65 met geluidsdemper kost €750.
BILD.de 21-11-2011

Dit doet me toch echt denken aan de schietpartij op een spoorlijn waarbij een RAF-lid werd gedood. Wat werd er niet geschreven over moord door de politietroep! Doch een RAF schiet onmiddellijk bij confrontatie met politie, een of twee man, doch een arrestatieteam is wel andere kost. Dan is hijzelf snelst dood.

Het overleg aangaande de Veiligheidsdiensten.
Minder Diensten. Wel voor gebieden die goed bij elkaar passen. Een supranationaal Ambt is ook niet gewenst, de basis moet zichtbaar blijven.
Acht of negen Diensten plus Bondsanbt moeten kunnen.
Communicatie gaat boven bescherming van spionnen. Hun rol moet duidelijk worden vastgelegd.
NPD van buitenaf volgen is fout. Er moet van binnen uit bericht worden. En een werkelijk verbod heeft versplintering van de neonazi-scene tot gevolg. Het nazigevaar afwenden moet wel met nieuwe te formeren organisatievormen bestreden worden.

NPD Verbod bij vermijden van drie fouten uit 2001:
1. Er moet een gerede aanleiding zijn en niet zoiets als antiracisme idealisme.
2. Niet weer Regering, Bondsraad en Bondsdag tegelijkertijd, dat is show. Niet altijd telkens weer over verbod spreken als de rechter nog niet eens uitgesproken.
3. Spionnen moeten duidelijkheid van zaken geven.

Maar we zijn nu tientallen jaren verder en nieuwe rechtsgang kan anders verlopen.
Zeit on-line 21-11-2011

Deelstaten die nogal op elkaar lijken kunnen best een gezamenlijke Veiligheidsdienst hebben; een supranationale dienst is onwenselijk zo ver van de scene af. Dat betekent 8 a 9 Diensten plus de Bond.
Er moet uitwisseling van gegevens zijn, de rol van spionnen moet duidelijk worden vastgelegd.
Een NPD is niet zonder spionnen van binnenuit te volgen. Ze moeten kunnen blijven zitten ook al komt er een proces. Anders komt er versplintering van de neonazi scene die nog moeilijker te volgen is.
Deutschlandfunk 21-11-2011
21 nov 2011, 12:58

Jos - Vrijheid van Mening
Journal am Vormittag

Rechter Terror - Wie tief ist der braune Sumpf in Deutschland?

Studiogäste:
Anetta Kahane, Vorstandsvorsitzende Amadeu-Antonio-Stiftung, een Joods-allochtone beweging tegen Neonazis
Norbert Geis, CSU, Innen- und Rechtspolitischer Experte der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag, goed rechts maar niet ultra
Wolfgang Neškoviæ', parteilos, Fraktion "Die Linke", Mitglied im Parlamentarischen Kontrollgremium (PKGr), Richter am Bundesgerichtshof a.D., wat een linkse invloed in de rechtelijke macht betekent

Moderation: Dirk-Oliver Heckmann

Deutschlandfunk 21-11-2011 10:10-11:30 (audio mp3)
21 nov 2011, 13:32

Jos - Vrijheid van Mening
De Bondsregering denkt er aan nabestaanden van de slachtoffers €10.000 te geven. Het is al een fonds voor slachtoffers van geweldsmisdrijven.
De gereformeerde Veiligheidsdienst tegen UR-terrorisme van de bond moet de baas worden. Tot nu toe beschouwen ze zichzelf als verliezers.
Zeit on-line 21-11-2011
21 nov 2011, 17:39

Jos - Vrijheid van Mening
Vijf gerenommeerde helpers van de ultrarechtse scene, allen gelieerd aan de NPD.
Zeit on-line 21-11-2011
21 nov 2011, 19:12

Jos - Vrijheid van Mening
Er is no.Nazi.net tegen digitale propaganda van neo-nazis voor bescherming van jonge mensen.
Deutschlandfunk 21-11-2011
21 nov 2011, 19:20

Jos - Vrijheid van Mening
Vage samenloop van de op 25 april 2007 doodgeschoten politievrouw en de drie. Ze werd weliswaar in Heilbronn gedood doch heeft in de buurt van een bruine kroeg te Oberweißbach (pachter een NPD-er) gewoond, familie hebbend in de horeca, zou misschien meermaals de drie gezien hebben of de drie werden verrast haar elders te zien en ondernamen de spontane actie. Het politieonderzoek ging gigantisch in de foute richting.
Spiegel on-line 21-11-2011

Dan is er wellicht een conflict geweest tussen de horecafamilie der politieagente en de nieuwe pachter van de NPD-kroeg.

De ene doodde de ander en dan zichzelf, blijkt uit forensisch onderzoek.

De voornoemde horecafamilie zou een kok met de identieke naam Zschäpe in dienst genomen hebben.
Tagesschau 21 of 22-11-2011
22 nov 2011, 01:16

Jos - Vrijheid van Mening
22-11-2011

De Noordduitse deelstaten wijzen een fusie van Geheine Diensten (tot eventueel zelfs een Mammoet-Dienst te Berlijn) resoluut af. Wordt veel te groot en oncontroleerbaar.
Ook afwijzing het rechercheonderzoek inzake Zwickau te evalueren, hiervoor onmogelijk veel dossiers boven water halen wat leidt tot overspanning.
Deutschlandfunk Nachrichten 22-11-2011
Tagesschau.de 22-11-2011

De Bondsdag herdenkt de slachtoffers en schaamt zich over de Veiligheidsdiensten. HIj verontschuldigt zich voor valse verdenkingen (bedoeld PKK en beschermgeld) in het verleden. Verbodsprocedure NPD blijft lastig.
Tagesschau 22-11-2011

Zelden zijn de politieke partijen het zo met elkaar eens geweest. Momenteel werken 300 beambten aan de opsporing.
Spiegel 21-11-2011

De bondsminister moet korting op budget voor bestrijding rechtsextremisme terugdraaien. Alle partijen wijzen rechtsextremisme af.
Zeit on-line 22-11-2011

In Halberstadt werd een neonazi vrijgesproken van doodslag. Heel wat ongevallen van de 138 zijn niet als moord of rechts geweld aangezien.
Zeit 22-11-2011

Groeperingen die tegen ultrarechts willen strijden, moeten de eed op de grondwet afleggen, dit stuit op kritiek. Gezamenlijk wel eens UR te bestrijden.
Tagesschau 22-11-2011
NOS 22-11-2011

Het BKA kreeg in 2005 geen toestemming tot groots onderzoek naast UR om de deelstaten niet te krenken. Doel is de deelstaten te dwingen dossiers af te staan.
Zeit on-line 22-11-2011

Ooit werd de UR scene niet aangezien voor een gezamenlijke aanpak. Men heeft mogelijk:
Versluierde spionnen - deze moeten toch iets meewerken aan misdaad anders worden ze door de onderwereld wel op de proef gesteld;
Spionnen voor informatie van binnen uit; de belangrijkste vorm;
Provocateurs maar voorzichtig, niet al teveel schade.
Controle is een onderbelicht punt.
Zeit 22-11-2011

Holger G. had in kluis 27.250 euro.
Spiegel 22-11-2011

Of de politieagente de daders wel in Oberweißbach ontmoet heeft.
BILD 22-11-2011
22 nov 2011, 07:13

Jos - Vrijheid van Mening
Analyse liedteksten van rockbanden.
Verheerlijking geweld.
Spiegel on-line 18-11-2011
22 nov 2011, 07:24

Jos - Vrijheid van Mening
23-11-2011

Neonazi's trachten in Facebook en fora slim jongeren te paaien d.m.v. beschuldigingen van kindermisbruik door allochtonen. De servers staan in Amerika.
Zeit 23-11-2011

De gedode politieagente moet de neonazi's gekend hebben in haar vroegere woonplaats.
Wegen worden gezocht de NPD te laten verbieden.
Tagesschau 23-11-2011

Zoeken naar een middenweg de NPD te laten verbieden. (Hoe, niet vermeld.) Men zoekt nog naar de juiste aanpak voor opheldering der misdrijven middels aparte bureaux maar de deelstaten willen hun bevoegdheid niet afstaan.
Zeit 23-11-2011

Het Gasthaus "Zur Bergbahn" te Oberweißbach was nooit rendabel, toch heeft de schoonvader van de politieagente een bod gedaan. Veel wisseling van pachters, de huidige zijn bang dat er niemand meer wil komen.
Spiegel on-line 23-11-2011

Misschien gaat de NPD zich officieel distantiëren van te terroristen.
Spiegel on-line 23-11-2011

De agente heeft zelfs ongeregistreerd tegenover het Gasthaus gewoond! Het stadje heeft 300 inwoners, men kent elkaar sneller. De bijeenkomst van neonazi's was voor 150 man.
Zeit 23-11-2011

Erdogan spreekt van complotten tegen Turkije. Zelf kan hij goed optreden tegen Catilinarische Existenzen. Daarom moet de Duitse staat zelf ook onderzocht worden...
Spiegel on-line 23-11-2011
24 nov 2011, 01:26

Jos - Vrijheid van Mening
24-11-2011

Met middenweg werd bedoeld niet alle spionnen terug te trekken gezien het grote gevaar voor hen. Men stelt dat de spionnen geen informatie hebben opgeleverd! De binding van de terroristen met de NPD als ondersteuner wordt gesuggereerd maar men is nog altijd aan het zoeken.
Tagesschau

Nieuwe arrestatie
Te Brandenburg.
NOS 24-11-2011

André E. (32) te Zwickau zou met wijfje Susann geholpen hebben met de vervaardiging van de video's. Ook de tweelingbroer Maik E. doet mee maar die is niet aangehouden.
Spiegel on-line 24-11-2011

De federalistische Staat staat onder kritiek.
Spiegel spreekt van Kleinstaaterei net als de revolutionairen medio 19e. Dit werkt niet voor bestrijding van nationaal terrorisme. Het naoorlogse principe is de vrijheid te waarborgen door de macht van de centralistische Staat te beknotten. We zijn er zeker van dat het boze niet meer van boven komt. Centralisatie is zelfs beter controleerbaar. De Geallieerden wisten al dat Verfassungsschutz geen federale aangelegenheid kan zijn! Grensoverschrijdende activiteit is federalisme niet bevoegd (en dossiers uit handen geven willen ze ook niet, eerder gesteld).

Ik denk:
Hadden we dit ook niet in ons 16e eeuwse land waar de schuldenaar een andere stad opzoekt en zo onbereikbaar is voor de deurwaarders? Als ook in het 19e eeuwse Duitsland van voor 1866 dat een vlucht naar een andere kleinstaat je behoedt voor vervolging.
Als ze in de Bondsrepubliek echt van de federatie af willen moet zij naar de Grote Drie gaan.
In Duitsland zit men dus met een vreselijk staatsrechtelijk probleem.
Spiegel on-line 24-11-2011

In februari 2012 Nationale Herdenking (aldaar Staatsakt genoemd) slachtoffers aanslagen. Aldus President C.W.W. Wulff.
Bron: Radio H1 16:30

De gearresteerde had technische productiekennis voor video.
Een expert-groep mot duidelijkheid geven van de misslagen. Deelnemers de president van de Bundesverfassungsschutz, de voormalige chef van het Bundeskriminalamt en de CSU-man voor Binnenlandse Zaken. Doch eigenlijk oordeelt de eerste dan over zichzelf.
Zeit 24-11-2011

De honderden aanslagen hebben gemeen een daad te stellen, de daad is de boodschap. Onsterfelijk worden. Vernietiging staat op zich.
Tagesschau 24-11-2011

Karl-Heinz Hoffmann (74) gaat spreken te Leipzig zaterdag 26 november. Het is een besloten bijeenkomst.
Zeit on-line 24-11-2011

Ralf Wohlleben heet degene wiens woning te Jena onderzocht is, weliswaar partijloos. Demonstreerde indertijd voor Manfred Roeder. Vele internationale contacten o.a. met Conrad Kusters, zie p2.
Hij is webmaster en website-bouwer.
Spiegel on-line 24-11-2011 pagina 1 pagina 2...Lees meer
24 nov 2011, 01:35

Jos - Vrijheid van Mening
25-11-2011
Herdenkinkje van een minuut voorafgaand aan het begrotingsoverleg in de Bondsraad te Berlijn (soort 1e kamer). De Antiterreurwet a.g.v. 9/11 vervalt in januari 2011 en wordt, hoe kan het anders, verlengd.
Tagesschau 25-11-2011

De positie van de Generalbundesanwalt (procureur-generaal bij het Bondsgerechtshof te Leipzig) wordt nu al als er verdenking is van terroristische vereniging versterkt door bevoegdheid tot ingrijpen als er deelstaatgrensoverschrijdende structuren (=neonazi!) geconstateerd zijn.
Ook wordt de selectie van spionnen in UR nauwkeuriger bekeken dat niet lui uitsluitend voor geld (pseudo-)info verschaffen.
Zeit on-line 25-11-2011
25 nov 2011, 13:44

Jos - Vrijheid van Mening
Het is de vraag of de NPD haar succes niet te danken heeft aan de honderd informanten.
NPD 6600 leden, in 2003 15% spion.
Duitslandweb 17-11-2011
25 nov 2011, 15:28

Jos - Vrijheid van Mening
Nieuw opsporingsinstituut moet komen, de wettelijke grondslag staat nog ter discussie. Nog een week en we weten meer.
Tagesschau 23-11-2011

Een buur als openlijk neonazi te Geisenhausen, Martin Wiese. Hij is tot 7 jaar veroordeeld geweest. Heeft eerst in Landshut nu de NSB opgericht (zelfde betekenis als hier). Bewoners gewaarschuwd niet te provoceren. Cafés weigeren ze. Ondertussen marcheren ze door de straten. Bouwt netwerk uit. Hij heeft nog een toegangsverbod tot de nazi-scene. Legt krans bij oorlogsmonument zonder nazisymbolen. Ze haten journalisten, rechters en politiebeambten. De NPD sluit leden uit die te opvallende teksten strooien uit zorg voor verbod. CD's met provocerende muziekteksten in de internetwinkel. Shirts met tekst. Linksen en buitenlanders gecriminaliseerd.

Gesubsidieerde Instituten zijn opgericht extreemrechts te benoemen, overgenomen door de gemeenten. Maar deze worden dan als nazi-steden aangemerkt!
Anetta Kahane en haar Amadeu-Antonio-Stichting.
Doch blijkt dat gesubsidieerde acties eerder de rechts-extremisten sterken!
Deutschlandfunk 24-11-2011

1. Een nieuw instituut op Bondsniveau.
2. Alle mogelijke informatie te vergaren.
3. Meer bevoegdheden voor de veiligheidsdiensten.
4. Meer capaciteit gegevensopslag, ook langer bewaren.
5. Internetactiviteit wordt stevig gemonitord. Hier is de grootste propaganda activiteit, doch is dit secundair. Video's zijn zeer gewild.
Deutschlandfunk 25-11-2011...Lees meer
26 nov 2011, 01:08

Jos - Vrijheid van Mening
Rechtsradikalen werden in Zwickau met een schroefje los gezien. Toch zijn Audi en Schumann daar geboren. Nu maken de drie die nooit in het bevolkingsregister ingeschreven de naam. Wie de drie gezien heeft spreekt geen kwaad. André en Susann moeten ze geholpen hebben met de video.

Peter Klose, ex NPD, ontkent de drie gekend te hebben. Evenzo Christian Bärthel. Maar André K. en Ralf Wohlleben wel.
In elk geval is Zwickau een nazi-stad voor de internationale pers.
Zeit on-line 26-11-2011

200 mensen demonstreren zwijgend te München, houden witte en rode rozen hoog.
NOS 26-11-2011

De medeplichtigheid aan de moorden door Beate Zschäpe wordt betwijfeld. Alleen woningen huren onder valse naam. Dat heeft geen zin voor een kroongetuigenregeling, eerder voor een toezegging strafvermindering. Maar daarvoor is het nog te vroeg.
Zeit on-line 26-11-2011

Internationaal netwerk? Spijkerbomtype elders idem. Blood and Honour is 1987 gesticht door de Engelsman Ian Donaldson.
Muziek staat voorop.
In de handleiding Combat 18 staat: doelbewuste aanslagen, max 2-4 p/groep, geen schriftelijke bekentenis.
BILD.de 26-11-2011

De Video
Een psychiater analyseert grootheidswaan en kilte. Hun eigen video-opnamen moeten de domme media onderuit halen. Tekstueel is het niets, slechts daden. Dit is absoluut verbazingwekkend. Doel kan zijn angst zaaien. Foto's van slachtoffers verraadden dominantie. De komische panter is een banalisering en infantilisering. De vijand is een ding geworden zonder gevoel.
Veel tegenslag kan een mens doen verharden.
Gevoelsloosheid is de basis, fanatisme een extra.
Zeit on-line 25-11-2011

Over spionnen gesproken. Hitler lichtte in 1929 de Beierse Rijksweer in! Zijn redenaarstalent al vroeg erkend. Na WOI was Hitler nog stuurloos. Dan bouwt hij met ontvangen gelden een netwerk op. De meeste rapporten van spionnen zijn in armzalig Duits. Tegelijkertijd wordt Hitler bekend en berucht.
Hij streeft naar een elite-eenheid. Na de DAP wordt het NSDAP. Zijn oorspronkelijke chef Karl Mayer vlucht en sterft te Buchenwald. Zijn papieren zijn zoek, zouden over Hitler fraaie info kunnen geven (of de Gestapo heeft deze vernietigd).
Spiegel 26-11-2011 met Acht jeugdfoto's van Hitler.
26 nov 2011, 22:22

Jos - Vrijheid van Mening
Of de neonazi's training genoten hebben. Claus Nordbruch was coach met reis naar Zuid-Afrika. Of contact met Combat 18 van de in Duitsland verboden Blood and Honour.
BILD 28-11-2011

Moeizame onderhandeling tussen president Christian Wulff en Bondsdagvoorzitter Norbert Lammert hoe de slachtoffers te herdenken. Doch dit geschiedde niet voor de RAF- en Afghanistan-doden. Wulff houdt vast aan februari. Koste wat kost moet de NPD verboden worden.
Spiegel 27-11-2011

Van ondergrondse bewapening wist men door een spion al in 1998. Niet van een georganiseerd verband der jongelui, wat een directie actie van de overheid uitsluit.
Een tweede gevonden DVD bevat opnamen van TV over de berichtgeving van de moorden.
Zomervakantie hielde ze op het eiland Fehmarn.
Spionnen moeten blijven.
Duidelijke verbinding met de NPD is niet bewezen.
Spiegel 27-11-2011
28 nov 2011, 01:16

Jos - Vrijheid van Mening
Bernd Wagner, UR Specialist

Niet altijd de vergelijking met de RAF, deze was geïsoleerd, UR is een militante kameraadschap. UR doodt arbitrair. De daad is de bekentenis.
Tien jaar gelden waarschuwde Wagner al voor opkomend UR. Hij was politieambtenaar in de voormalige DDR, later bij de veiligheidsdienst hier. Toen hij verhaalde over opkomend UR in de vm DDR werd hij niet geloofd noch wilde men dit ontwikkelingsgebied discrediteren.
De spionnen denken veel te weten, zeggen niet alles.

Medeplichtigen der drie sluit hij niet uit. Na 1989 waren neonazi's volop en openlijk bezig met hun idealen. Dit was hier onbekend.

Status quo: een sterk UR blok met NPD als bestanddeel. Een verbod op de NPD kan de UR-scene tientalen jaren verlammen, repressie dmv strafrecht kan heus altijd. Maar vooral: ze moeten leiden richting jeugdarbeid, opvoedingsprogramma's. Zeker niet alleen laten. Praten en ze tot wankelen brengen. Nieuwe kost voor onze autoriteiten!
Spiegel 28-11-2011

Neonazi Sven K., 24, met twee steekincidenten. Afgelopen zaterdag op de kerstmarkt een Turk neergestoken. Hij ontkent en is op vrije voeten.

In NRW zijn de meeste buitenlanderincidenten met Dortmund als spil. Er wordt weinig tegen gedaan. Maar nu is hij toch in preventieve hechtenis. Antifa is blij.
Spiegel on-line 28-11-2011

Maunuel Bauer, een ex-nazi, liet in de gevangenis blijken te willen ophouden. De vrienden vlogen hem aan.

Genoot van zijn diensttijd. Leeft daarna van werkloosheidsuitkering en duistere activiteit als afpersing en donaties van een Bruine Kroeg. Krijgt wapens via de NPD.
De vijanden van weleer zijn nu vrienden. Heeft organisatie gesticht voor uitstijgen.
Spiegel 28-11-2011
28 nov 2011, 15:39

Jos - Vrijheid van Mening
29-11-2011

Ralf Wohlleben 36, vermaard agitator in de UR-scene, is te Jena aangehouden op verdenking van medeplichtigheid aan moord d.m.v. wapenleverantie. Zijn woning is al onderzocht maar alleen het mobieltje werd in beslag genomen.
Toch alweer en nog even tussendoor een link leggen met de NPD, een bekende truc van de journalisten inmiddels.
BILD 29-11-2011
NOS 29-11-2011
Tagesschau 29-11-2011
Spiegel 29-11-2011
29 nov 2011, 13:01

Jos - Vrijheid van Mening
Een uitgetredene vertelt over zijn leven. Organiseerde een militante groep voor nieuwelingen. Cafébaas omgekocht. Grill en Bier. Wapenhandel België en Holland.
Oefendag ontsteking knutselen in Holland.
Oefeningen met zware wapens in Zweden.

Maar twijfel komt als voorspellingen niet uitkomen van de naderende burgeroorlog. Zuipen en knokken was wel het belangrijkste. Zijn kameraden worden argwanend. Hij vlucht en vernietigt zijn nazi-spullen, met een vrouw verhuizen. Weet wel zeker dat nog altijd met wapens geoefend wordt.
Zeit on-line 29-11-2011
29 nov 2011, 22:27

Jos - Vrijheid van Mening
De in 2000-2010 in beslag genomen wapens doen angstig vermoeden dat UR zich militariseert, Eveneens als criminele - of terroristische vereniging.
De nieuwe databank krijgt vorm maar wie komen erin?
Bij geweldsmisdrijven moet de politie onderzoeken of er een UR achtergrond bestaat. Alsdan komen de daders, aanstichters en helpers in de nieuwe databank.
Spiegel on-line 30-11-2011

Politici zien kans op verbod NPD a.g.v. de arrestatie van een ex-aanhanger Ralf Wohlleben.
Maar men vermoedt nog meer NPD'ers die medewerking aan de cel hebben verricht. Zorg blijft een tweede echec dus moet een procedure goed voorbereid worden, daartoe dus het opbouwen van een goede databank. Er zijn 400 rechercheurs bezig.
Tagesschau 30-11-2011

Donderdag Bond-Deelstaten-overleg te Maagdenburg. Verbod NPD kan eerst na veroordeling van Wohlleben. (Een dergelijk strafproces kan wel jaren duren.) De spionnen wel of niet terughalen is zaak van overleg maar vast staat dat zij in de hogere posities beslist weg moeten. Het zijn er ongeveer 100 en men weet niet eens precies wat ze doen.
BILD 30-11-2011

Ze moeten beroepscriminelen geweest zijn. Wieschke, 30, NPD, houdt zich gedekt. Hij zegt nooit iets van criminele handelingen van Wohlleben geweten te hebben. In elk geval was hij al een jaar uit de partij.
Frank Franz, NPD, verklaart dat een moord van een lid van welke partij haar toch niet ten laste gelegd kan worden! Toch een distantie betrachten. Gebruik van geweld wordt verafschuwd. Doch de partij trekt wel ruwe mensen aan. Wohlleben was net als anderen uiterlijk keurig in streepjespak maar moet zo aan zelfverloochening gedaan hebben. Misschien zat Wohllebens strafblad hem in de weg voor verdere carrière.
Spiegel on-line 30-11-2011

Een gegeven van de Amerikaanse inlichtingendienst DIA is dat de veiligheidsbeambten die eigenlijk Islamieten observeerde vlak bij de plaats van moord op de politieagente geweest moeten zijn. Dit komt in STERN donderdag. Dat betekent dat de politie gegevens niet heeft openbaar gemaakt. Maar hoe konden ze weten met UR van doen te hebben?
De politie ontkent alles. De DIA ook, doet niet aan samenwerking met andere diensten. Het is een analyse-eenheid voor inschatting van militaire capaciteit van de vijand.
Spiegel on-line 30-11-2011

Een bewijs dat de NPD tegen de grondwet verstoten heeft ligt in het verschiet. Doch twee functionarissen van de Justitie betwijfelen een succesvolle verbodsprocedure. Vanwege die spionnen dus. En er is maar een ex-NPD'er!
Zeit on-line 30-11-2011
30 nov 2011, 08:37

Jos - Vrijheid van Mening
1-12-2011

Hulp bevolking wordt ingeroepen naar verblijfplaats van de bekende extremisten, elke informatie is welkom. 450 rechercheurs zijn beschikbaar.
Nogmaals de politiek wil graag verbod NPD maar de juristen zien het echt niet zitten (zie eerder).
Zeit on-line 1-12-2011

BKA gaat in de gehele BRD middels plakkaten opsporing verzoeken naar mogelijke handlangers van de gearresteerden.
Tagesschau 1-12-2011
Tagesschau 1-12-2011 (2x)

Ricarda Riefling, 28, gehuwd en vier kinderen, spreekt op een NPD-bijeenkomst. Ze wijst Zschäpe af. Haar taak is spreken en overtuigen: tegen vreemdelingen, tegen verruwing van de maatschappij, tegen kinderloosheid, voor moederschap, tegen verval, tegen kinderschenners, tegen homo's, voor een homogene volksgemeenschap.
In de NPD is 30% vrouw: Anifeminisme, traditiebewustheid en volkstrouw.
Bewondering voor de linkse Christa Müller die moedergeld voorgesteld heeft.
Ze neemt deel aan de Rudolf Hess-gedenkmars in Denemarken, tegen de dienstplichtigen van weleer criminaliserende Wehrmachtstentoonstelling te Berlijn.
Houdt van Wagner als zou hij zijn een lid der familie.

Ze is een getraind spreekster en weet beschuldigingen van geweld behendig te mijden. Spiegel verdenkt haar anderen wel gebruik van geweld te gunnen.
Bewondering voor Ulrike Meinhof als overtuigingsdader.
Zelf is Riefling uitsluitend schriftelijk werkzaam.
Zeit on-line 1-12-2011

Steeds meer politici voor verbod NPD. Maar dan moet eerst de binding Nazi-cel NPD bewezen zijn.
Een oud-rechter van het BVG (2003) is voorzichtig optimistisch (anderen zeker niet!) maar het aandeel van de spionnen moet helder zijn. Gewoon proberen, stelt hij. Wachten is op nieuwe onderzoeksresultaten.
Tagesschau 1-12-2011

Foto van 2007 als de twee op Fermarn gekampeerd hebben. Intussen moeten 2500 voorwerpen onderzocht worden door 400 rechercheurs. In totaal 600.000 buit bij 14 bo.
FAZ 1-12-2011

1000 skeletten in Thuringen.
BILD.de 1 of 2-12-2011

Enquête: 74% der Duitsers wil de NPD verboden zien.
Tagesschau 1-12-2011
1 dec 2011, 10:21

Jos - Vrijheid van Mening
Rechts Terrorisme Index
Zeit on-line geen datum
2-12-2011

Völklingen-branden onderzocht, tienmaal aanslagen. De NPD zit aldaar in de gemeenteraad.
Wellicht verband met de bomaanslag op de Wehrmacht-tentoonstelling te Saarbrücken 1999.
En een durende procedure tegen 6 neonazi’s die springstof bezaten.
Spiegel on-line 2-12-2011
3 dec 2011, 00:44

Jos - Vrijheid van Mening
Tien brandstichtingen in Saarbrücken 2006-2011 zouden van onze cel kunnen zijn. Men dacht er niet aan dat dit de UR scene is.
Beate Zschäpe (36) heeft tot op heden gezwegen.

BILD.de 3-12-2011
3 dec 2011, 19:30
               

Jos - Vrijheid van Mening
De minister van Buitenlandse Zaken Turkije bezoekt Keulen waarbij de Oberburgemeister zich verontschuldigt.
WDR1 4-12-2011

Holger G. (37) bekent door Ralf Wohlleben verkregen wapen geleverd te hebben. Of dit schiettuig werkelijk gebruikt is blijft onduidelijk. In elk geval komt er meer informatie uit hem. Hij is dus de eerste verrader.
NDR.de 4-12-2011
4 dec 2011, 19:57

Jos - Vrijheid van Mening
Er komt hard optreden tegen extreemrechts. Er is duidelijk een grens overschreden. 2500 in-beslag-genomen bewijsstukken worden onderzocht. Er zijn 200 tips binnengekomen. De gehele wordingsgeschiedenis van de terroristen wordt blootgelegd. Meestal zijn ze mislukt, wankelmoedig en geïsoleerd. Toch voorzichtigheid met een verbodsprocedure voor de NPD.
Tagesschau 6-12-2011

Over verbod NPD wordt door de ministers van Binnenlandse Zaken gesproken. Een ex-BVG-rechter ziet een opening.
Zeit on-line 6-12-2011

"Zeker is de aanslag op de Wehrmachtstentoonstelling 1999, niet de aanslag op 20 woonhuizen van immigranten in Völklingen. Er is meer in de maatschappij loos dan alleen aanslagen. Er heerst al twintig jaar racisme overal. Het is zelfs salonfähig geworden! Het boek van de heer Sarrazin is volstrekt racistisch: Islamieten worden afgeschilderd als dom. Ze worden uitgesloten. Geweld wordt een fanatieke groep aangesmeerd. We mogen ons niet uitsluitend richten op die groep. Dus op 20% der passieve Duitsers wel.
De Turkse gemeenschap is gedifferentieerd. De jonge hoog opgeleide vraagt zich af waarom hij altijd nog als buitenstaander wordt aangezien.
Een homogeen volk is nog altijd gedachtegoed, ook het praten over anderen. Positief racisme bestaat ook: de Turken altijd in de slachtofferrol beschouwen."
Lale Akgün, ex-SPD bondsdagafgevaardigde, psychotherapeute.
Deutschlandfunk 6-12-2011

Scherpere (was het dan scherp?) controle op het Internet. Een nieuwe afdeling wordt in het leven geroepen. Software voor spionage, alhoewel men hier hysterisch over spreekt.
Het Web dient wezenlijk de radicalisering. Wet en Recht horen ook in het Net.
De bondsminister voor Binnenlandse Zaken wil snel een verbod van de NPD, echter niet overijld te werk gaan want het tegendeel van goed gemaakt is goed gemeend...

Een ex-president van het BVG waarschuwt een verbodsprocedure niet te vlug te beginnen alhoewel de politici al van zeker weten.
Spiegel on-line 6-12-2011
7 dec 2011, 00:49

Jos - Vrijheid van Mening
De FDP (Liberalen) wil wel opneming van gewelddadige maar niet van geweldsbereide rechtsextremisten in de nieuwe Centrale databank. Dan komen de geweldsoproependen - evenmin erin.
Tevens lijst van voorgaande artikelen in FAZ.
FAZ 7-12-2011

Bremen, Bij 6 rechts-extremisten zijn wapens in-beslag-genomen. Ze hadden een vergunning dus de wapens zijn niet illegaal. Echter werd de informatie over hun politieke gezindheid niet geloofd.
Bremen wil geen muziekfestijnen van UR meer, evenmin toegang tot voetbalstadions. Ook banken, vliegtuigmaatschappijen en providers moet info afgeven.
Radio Bremen 7-12-2011
7 dec 2011, 11:56

Jos - Vrijheid van Mening
Dönerverkoper Ali Bakarat, 35, schiet met zes kogels dochter Souzan, 13, dood en vlucht met onbekende bestemming. Een opsporing loopt. BILD 8-12-2011


Ook Al Qaida-cel te Düsseldorf. Terroristische aanslag verijdeld. Men vermoedt dat Duitsland mikpunt van Islamitisch terrorisme zal worden.
Tagesschau 8-12-2011
Zeit 8-12-2011

Racistische opmerking tegen Turkse afgevaardigde. Ze voelt zich buitengesloten. Het wordt geclassificeerd als alledag racisme.
NDR 8-12-2011

Geweld wordt in de UR scene als middel tot politiek doel gezien. Men schat 9800 extremisten. Afkomst is uit NPD, ongeorganiseerde neonazi’s en Underground. De NPD staat op 6600 leden. Fusie met DVU ligt niet in het verschiet. DVU heeft 1000 leden na tot een derde gekrompen te zijn. De Underground staat op 7700 personen wat in aantal gestaag daalt.
In tegenstelling: de ultralinkse Autonomen stijgen tot 7000

De bewapening van UR gaat door. Afgepakte wapens van hen die weliswaar een vergunning hebben en wier namen vergeleken is met de lijst van de Verfassungsschutz.

Gecontroleerd werden websites met 1700 commentaren van ca. 400 rechtsen. De helft keurt Breivik af, veelal als gevolg van Breiviks kritiek op Hitler en NS. Maar 20% is voor.
Zeit 8-12-2011
8 dec 2011, 13:00

Jos - Vrijheid van Mening
Terreurcel kreeg hulp uit het Westen voor lokalisering aanslagen. Dit van een UR-getuige die vroeger bijtijds uitgetreden is, de enige afgelegde verklaring binnen het milieu tot nu toe, echter als bewijs niet toereikend (meer).
Dus: cel bekendheid in UR milieu en acceptatie van hun (heldhaftig) werk.
De bankovervallen hebben 600.000 opgeleverd.
Zeit 9-12-2011
Spiegel 9-12-2011
9 dec 2011, 14:27

Jos - Vrijheid van Mening
"Oost-Duitse jongeren waren na de Wende stuurloos. De voormalige DDR weigerde verantwoordelijkheid te aanvaarden voor de gevolgen van de WOII, waardoor neonazi’s openlijkerwijs kunnen ontstaan. In het Westen is alles heimelijk. De afkeer van het Westen deed UR groeien. Er is weinig eigenwaarde in Oost. Het duurt nog wel 20 jaar voordat Oost-West is genivelleerd."
Prof Klaus Schröder, Berlijn.
Duitslandweb 28-11-2011

"Extreemrechts werd gezien als een randverschijnsel. Discriminatie van zwakke groepen leidt tot legitimatie ven UR. Er is teveel aandacht gegaan naar UL, aanslagen worden aangezien voor provocatie door de zwakkeren.
Het aantal slachtoffers is discutabel, de overheid zegt 47, de wetenschappers zo'n 150. De opbouw van het Oosten deed nare berichtgeving verhinderen.

Een verbod op de NPD is gevaarlijk, er ontstaan splintergroepen die niet meer beheersbaar zijn."
Wilhelm Heitmeyer, Bielefeld
Duitslandweb, 8-12-2011
9 dec 2011, 20:16

Jos - Vrijheid van Mening
Verbod NPD besproken.
BILD 9-12-2011 Video

Internationale verbindingen onderzocht d.m.v. de in 1979 tegen terreur opgerichte organisatie "Police Working Group on Terrorism" (PWGT). De Ceska 83 7,65 stamt
in ieder geval uit Zwitserland. Dit land is voor schietoefeningen geliefd. Holger G. bekende een zeker wapen te hebben ingevoerd. Hij moet het eerdaags identificeren.

Een gevonden handy stamt uit Noorwegen, de eigenaresse weet van niets.
Een voormalige officier Claus Nordbruch houdt in zijn farm te Zuid-Afrika schietoefeningen. Of de overledenen daar geweest zijn is nog niet opgehelderd.
Ook Blood and Honour is in het vizier. White Supremacy idem. De organisatie voor Concerten werd mede gevoerd door een spion.
Sueddeutsche 9-12-2011

Toch meer tijd voor een verbodsprocedure.
Zeit 9-12-2011
10 dec 2011, 01:53

Jos - Vrijheid van Mening
Contacten worden uitgeplozen middels forums.
Met weet het wachtwoord waarmee Thomas G. ingelogd.
Samen met Ralf Wohlleben een rockconcert georganiseerd. Twee vrouwen met juridisch werk.
Thorsten Heise van de NPD.
Wapenbezit.
STERN 8-12-2011

Bondsminister van Justitie ziet nog geen verbod NPD. Eerst zullen de spionnen toch teruggetrokken.
Agressie tegen de grondwet moet bewezen.
Grondig onderzoek is gaande.
De totaal-databank bevat niet alleen gewelddadigen maar ook de naaste omgeving. Mandy S. heeft de drie lui maanden in huis gehad. Matthias D. huurde de woning in Zwickau. Patrick W. van het NPD-bestuur verdacht van hulp. Dit is, lach niet, ontdekt door een speurhond!
Zeit 10-12-2011

NPD moet strijdigheid met de grondwet bewezen worden.
Eerst na sortering en bestudering van materiaal kan een beslissing genomen.
Het handelen buiten de grondwet is een criterium. Maar dit moet agressief-strijdend geschieden.
Hulp van NPD-functionarissen is een sterk punt. Of ze dit bewust deden.
Onmiddellijk gevaar is niet aanwezig. Geen punt overigens voor verbod.
Deutschlandfunk 8-12-2011
11 dec 2011, 00:45

Jos - Vrijheid van Mening
Nu al 7 personen uit de omgeving verdacht van hulp.
Zelfde gegevens als hiervoor.
Opmerkelijk is de crypto van Ralf Wohllebens computer. Van hem moeten de autoriteiten het hebben om een directe verbinding met de NPD te kunnen bewijzen.
Süddeutsche 10-12-2011
Tagesschau 10-12-2011
11 dec 2011, 01:17               

Jos - Vrijheid van Mening
Arrestatie in Saksen 38-jarige Matthias D. op dringende verdenking van hulp voor het leveren van twee huurwoningen onder valse naam huurders.
NOS 11-12-2011
Tagesschau 11-12-2011
11 dec 2011, 14:37

Jos - Vrijheid van Mening
Matthias D., 36, voorgeleid met hand- en voetboeien. Dringende verdenking ondersteuning cel.
BILD 12-12-2011

Twaalf verdachten op het spoor. Matthias D., Holger C., André E. en Ralf Wohlleben zitten al vast.
Mandy S. verdacht van logies.
GAR-Centrum (Opsporing Bond en Deelstaten) start vrijdag.
Tagesschau 12-12-2011

Er zijn 130 spionnen in de NPD, ook in het hogere kader. Gestreefd wordt (niet: procedure gestart!) de NPD te verbieden. Seehofer wil nu al beginnen, de Minister van Justitie waarschuwt voor een fatale mislukking. Men is dus gespitst de verbinding NPD met NSU (de cel) te bewijzen. Men denkt dat 144 neonazi’s zijn ondergedoken.
Spiegel 11-12-2011

Matthias D. dus voorgeleid. De moord op een rabbi in Zurich 2001 is geen verdenking.
STERN 12-12-2011
12 dec 2011, 19:52

Jos - Vrijheid van Mening
Rechts-extreme houding toegenomen ook in het midden van de maatschappij. Studie UvBielefeld onder de titel: "Duitse Toestanden". Links video op website van:
Tagesschau 122-12-2011
13 dec 2011, 07:41

Jos - Vrijheid van Mening
Verzekerde bewaring voor Matthias D. 36. Twee meer video's gevonden op beschadigde computer, ze gelden als voorstudie.
STERN 13-12-2011

De 71-jarige orthodoxe rabbijn werd te Zürich op 7-6-2001 doodgeschoten. Zes dagen hierna vonden te Neurenberg een kleermaker en twee weken verder te Hamburg een groenteman de dood.
De Ceska 83 stamt uit kanton Solothurn.

"Duidelijk zijn" de contacten met UR Zwitsers van de Pnos. Toen werd de telefoon al afgeluisterd.
Süddeutsche 12-12-2011

Kans dat het trio al in de 90er vanuit Berlijn werd ondersteund. Een zekere André K. reisde veel heen en weer. Moet onderduikadressen in het buitenland gezocht hebben. Misschien een camper geregeld en een schuilplaats op een parkeerterrein.
Dan Jan W. van Blood & Honour die zich ook ophield te Berlijn. Verdacht van wapenleverantie, volgens een dubbelspion. Jan is ondersteuner van de Bruine (en criminele) rockband Landser en verdient aan CD's. Is dit geld van 2/1998 tot 10/1999 gebruikt voor het Trio?
Zeit 13-12-2011

Twee video's meer gevonden, gelden als voorstudie.
Zeit 13-12-2011

Ook over de onopgehelderde moord op de rabbijn.
De Ceska uit Zwitserland.
De reconstructie van de HD op de verbrande PC.
Bij alle moorden geldt geschoten van nabij (de RAF had telescoopgeweren en afstandsbediening explosieven).
Spiegel 13-12-2011
13 dec 2011, 15:40

Jos - Vrijheid van Mening
Rechtsextremist Gianluca Casseri, 50, in Florence schiet twee Senegalese straatverkopers dood en verwondt andere Afrikanen. Elders staat dat het een zweverig figuur is. Hij is omgekomen.
NOS 13-12-2011
Tagesschau 13-12-2011
Zeit 13-12-2011

De Groenen willen een parlementaire enquête. Doel op welke wijze spionnen geworven worden, waarom geen samenwerking met de landelijke geheime diensten. SPD steunt dit, misschien de FDP ook. Maar de CDU weigert. De FDP wil ook een speciale onderzoeker die de verrichte werkzaamheden van de ambtelijke diensten onderzoekt.
Zeit 13-12-2011...Lees meer
13 dec 2011, 19:33

Jos - Vrijheid van Mening
Al vroeg waren de drie overtuigd de Duitse staat te terroriseren.
De info is gereconstrueerd uit beschadigde HD's.
"Onze daden spreken voor zich!"

De dodenlijst bevat 10.000 personen en objecten, alles uitgeschreven, waarvan 235 in Berlijn, zeker alles wat Joods is. De data zijn uit Google en telefoonboeken verkregen. Speciaal in de roos Wolfgang Thierse, fel tegenstander van nazi-marsen.
Zeit 14-12-2011

De Bonds Veiligheidsdienst geeft toe verzuimd te hebben. Zijn uitspraak was op een besloten vergadering eind november van de Centrale Raad der Joden. "Bomaanslag kan hij zich nog voorstellen, gerichte executies geenszins." (Of gerichte executies wel maar tegen immigranten niet...)
Actie tegen bezit illegale wapens wordt opgevoerd.
STERN 14-12-2011

Een kritisch geluid tegen de overijlde opbouw van een databank Neo-nazisme.
Wel precies weten welke gegevens van welke personen. Dit om spionnen niet te schaden. Hij houdt vast aan de scheiding van inlichtingen en opsporing (dit is om een neo-SD te voorkomen!) Ook de bewaringstermijn mag niet verlengd worden.

Een nieuw afweercentrum zou moeten en een databank rechts-extremisme, met wel langere duur opslag gegevens. Dit is er al voor anti-terreur (Islamitisch geweld).
Tagesschau 14-12-2011
14 dec 2011, 14:09

Jos - Vrijheid van Mening
Nu al 560 tips uit de bevolking. De gevonden beschadigde HD wordt gescreend. 270 GB aan data waarop de proefversies van de tekenfilm met onthulling over de verrichte activiteiten en plannen daartoe.
Tagesschau 14-12-2011

Onderzoek naar de ambiance van het terreurtrio gaat onvermoeid verder. Twee personen staan op punt gearresteerd te worden. Op de voornoemde HD staat: Heute ist nicht alle Tage - wir kommen wieder, keine Frage naar een TV-programma.
STERN 14-12-2011

Een verhandeling over het Italiaanse Casa Pound, wellicht voorbeeld voor de Duitse cel.
De NPD schreef erover met Maike S. als leider. Thomas S. gaf er les in, een synthese van politiek en cultuur.
De naam is afgeleid van Ezra Pound.
Gianlica Casseri was een danige intellectueel en liefhebber van strips. Gelooft in het Herrenras, de Protocollen in verbeterde en eigentijdse vorm. Holocaustontkenning in vergaande mate. Esoterie, zwarte magie en Antsemitisme. Het Noordse ras is voortdurend belaagd door chaos. De ideologische verbinding met Breivik en de Trio-cel wordt schrikbarend voelbaar. Het Daden i.p.v. Woorden werd hem noodlottig.
SWR 15-12-2011
Publikative 14-12-2011
15 dec 2011, 01:44

Jos - Vrijheid van Mening
Gianluca Casseri had een Smith & Wesson. Gelukkig een eenmansdaad, stelt men, niet een groep. Ook wordt hij voor geestesgestoorde aangezien. En de Senegalezen zijn altijd lief, daarom komt er een protestbijeenkomst te Florence.

De Italiaanse Breivik, heeft hij nu al als epitheton. Geboren 1961 in een dorp. Boekenkennis, schrijf alternatieve Protocollen en loochent de Jodenvervolging. Dracula als krijger Wodans. Hij is introvert, gesloten en depressief. Heeft een blog.

Nu is hij held, er is veel commentaar in Facebook. Maar de rechtse organisatie Casa Pound schijnt veiligheidshalve zijn elektronische bijdragen te deleten.
Er zijn altijd internationale verbindingen van ultrarechts. Niet voor niets gaan NPD-ers naar Italië.
Spiegel 15-12-2011

De Duitse Volkstrauertag te München werd jaarlijks bezocht door rechtse groeperingen als Ridderkruisdragers, Danubia en Burschenschaften. Een links figuur heeft dit onthuld alhoewel nooit iemand daar aanstoot aan genomen heeft.
De herdenking wordt georganiseerd door de Duitse Oorlogsgravenstichting en de deelstaat/stad. Men zit er nu mee in de maag en wil de herdenkingsdag anders organiseren.
Süddeutsche 15-12-2011
15 dec 2011, 10:19

Jos - Vrijheid van Mening
De verandering van de maatschappij leert dat Zwickau geen toeval is. Men schrok van de agressieve toon op de gevonden dvd's. Alles was planmatig. Geen een persoon of institutie heeft iets gemerkt. Het land is blind.

Is hier een tijdelijk fenomeen? Het moet een blijvende zaak zijn al is het maar dat sinds de hereniging 148 mensen gewelddadig om het leven zijn gekomen. Doch de Justitie weet maar van 90 als gevolg van gebrekkige waarneming.

De cel heeft i.t.t. die van de IRA en ETA geen ondersteuning van de bevolking. De republiek heeft een trauma opgelopen. De onzekerheid blijft.

De ondersteuning door de NPD staat juridisch nog een verdenking en komt er nooit een gerechtelijke veroordeling.
Zeit 15-12-2011
16 dec 2011, 00:52

Jos - Vrijheid van Mening
Het BKA bestaat 60 jaar.
Al bij de oprichting 8 maart 1951 berichtte Der Spiegel over de aard der functionarissen, zij kwamen uit de vroegere Politiedienst die opgenomen was in de NS-staat met de andere beruchte diensten.

De politiedienst in de NS-staat arresteerde 80.000 mensen naar believen volgens de idee van asocialiteit of arbeidsschuwheid. Ze werkten naast de Gestapo en de SS. Echter werd de Kriminalpolizei anders dan de Gestapo en de SD te Neurenberg niet als een misdadige vereniging veroordeeld. (De reden is net als in Nederland dat je het gehele politieapparaat niet kan veroordelen om niet met lege handen te staan in de opbouw van het land!) Ze vatten dit op als vrijspraak en schiepen de legende door het NS-regime misbruikt te zijn.

Doch het ging niet van een leien dakje: de centralistische organisatie was strijdig met de bevoegdheden die de federale deelstaten kregen toegewezen.
De stichter van de Weimarer Politie kreeg nu de topfunctie, met direct onder hem zij die in de NS werkzaam geweest. Dezen waren echter geswitcht vanaf de capitulatie. De centralistische statuur als in de NS-tijd kreeg de nieuwe politie niet, wel konden politiemannen van voorheen rustig verder werken zodat eind 50er de staf geheel bestond uit oud-nazi's.

Eerst na 60 jaar wordt een poging ondernomen met de opheldering van het verleden.
Zeit 15-12-2011
16 dec 2011, 01:19

Jos - Vrijheid van Mening
Beate Zschäpe, 36, zit in voorlopige hechtenis in de Jeugdgevangenis te Keulen. Eenmanscel, rookt als een ketter maar zegt niets. Krijgt fanpost en huwelijksaanzoeken.
Men kan nagaan waar ze het laatst gesurft heeft.
Süddeutsche 16-12-2011

GAR is geopend,
het gemeenschappelijke centrum tegen rechts-extremisme. De bundeling van krachten moet het rechts-extremisme bestrijden. Maar nog niet alle deelstaten hebben medewerking toegezegd. Doel ik ook de NPD te vernietigen. De Groenen zeggen dat al veel eerder dit centrum had moeten komen zoals ook bij het gewelds-islamisme is geschied.
Tagesschau 16-12-2011
16 dec 2011, 15:12

Jos - Vrijheid van Mening
Honderd neonazi's bij TSV 1860 München en het worden er meer. Zelfde kretologie als hier. Hun goede organisatie wekt vrees. Men kan ze niet wegkrijgen.
Maar de club was in de 30-40 al populair en dat weten ze drommels goed. De club verzwijgt dit wel doch de bokaal van 1942 is geschiedenis.
Soms komt het tot gevechten met de Ultra's. Die mogen wel blijven.
Spiegel 16-12-2011

De vader van Uwe Mundlos wil zich als alle feiten boven water zijn bij de slachtoffers excuseren. De man is ICT-leraar. Hij heeft zijn zoon wel zien "afglijden" de rechtse scene maar kon dit niet verhinderen.
De politie ondertussen speurt heel Facebook af.
Er werd echt volgens een intern geheim document uit 2006 gedacht aan afrekeningen binnen het internationale drugsmilieu.
Spiegel 16-12-2011

Steeds meer personen worden zichtbaar uit de akten van 1998-2003. Velen hebben toch wat met de NPD van doen. Advocaat Günther Eisenecker, overleden, was zelfs gevolmachtigde van Beate Zschäpe. Thorsten Heise met buitenlandse contacten wellicht voor emigratie Böhnhardt en Mundlos die wilden, Zschäpe niet. Ralf Wohlleben zou het vuurwapen bezorgd hebben. Tino Brandt van de NPD was tevens spion tegen betaling. Deze zou de drie geld gegeven hebben alhoewel ze al door bankoverval poen bezaten, en misschien is het wel het spionnenloon dat hij doorgaf.
In totaal is er 4 TB aan archief. De vragen stapelen zich op. Wohlleben wordt verdedigd door Nicole Schneiders, een voormalig NPD-jurist. Daar bevindt zich ook Stefan Hammer die rockzanger in de nazi-band is geweest.
Heise heeft zich teruggetrokken en verklaart zich tegen de zinloze liquidaties.
Süddeutsche 16-12-2011
17 dec 2011, 01:07

Jos - Vrijheid van Mening
Een spoor leidt naar de Rijn, Ludwigshafen. Malte R. verdacht van brandstichting op 3-2-2008 met 9 doden. Aan vreemdelingenhaat werd totaal niet gedacht. Malte R. bekleedt leidnggevende functies in de underground.
Tagesschau 17-12-2011
18 dec 2011, 11:27

Jos - Vrijheid van Mening
Het wordt nog fraaier: de Geheime Dienst betaalde via de NPD-tussenpersoon Timo Brandt (spion "Otto") de Zwickauer cel voor valse paspoorten. Aldus wilde men de verblijfplaats en de deknamen te weten komen. Doch dit liep spaak door de in 2000 binnenlandse grensoverschrijding naar Saksen. Toen begonnen de liquidaties.
Veel wordt geschreven dat die tussenpersoon het geld zelf heeft behouden, wat je wel verduistering kunt noemen. Het trio had allang geld uit bankovervallen.
Zeit 18-12-2011

Er moet in 1999 overleg geweest zijn de cel tegen strafvermindering in de maatschappij te laten terugkeren. Dit is mislukt waardoor de cel onverschillig werd. De vrouw heeft wel actie ondernomen maar haar toenmalige advocaat (overleden) waarschuwde haar voor een oneerlijk proces met veel publiciteit.
Er is kans dat de huidige verdediger van Zschäpe bezwaar aantekent tegen de voorlopige hechtenis bij nota bene het Duits Grondwettelijk Hof te Karlsruhe!
Ja, dit is de rechtsstaat, ook voor de zwaarste verdachten.
Süddeutsche 18-12-2011
18 dec 2011, 11:45

Jos - Vrijheid van Mening
De hoogste baas die de grondwet moet vertroetelen waarschuwt geen overdreven verwachtingen te hebben van een mogelijk NPD-verbod. Een terreurcel als heden heeft zich hij nooit kunnen indenken. Juist hun onderduik heeft hen beschermd voor opsporing. Waarom men ophield hiermee vanaf 2001 is onduidelijk, 9/11, NPD-proces (2003) en verjaring kunnen een rol gespeeld hebben.
Niemand bij en buiten hem heeft hun betrokkenheid bij de seriemoorden kunnen denken, twee brandstichtingen dan wel maar kopschoten nimmer. Nooit verantwoordelijkheid opgeëist.

Ook de spionnen zijn waardeloos gebleken. Het zijn mensen met hun gebreken. Toch kunnen we ze niet missen, daarom is van een terugtrekken der spionnen nog geen sprake.
Contact met NPD betekent nog geen onderdeel van NPD. De wisseling van de macht is misleiding. Ze zijn ervan overtuigd een tweede proces te doorstaan. Als de NPD verboden is houden de verlokkende rockconcerten weliswaar op doch het geweld allerminst. Trouwens de autonome Neonazi’s wilden allang niets met die klootjespartij van doen hebben...
Zeit 19-12-2011

In Thüringen heeft de Dienst Bescherming Grondwet het opsporingswerk van de gewone politie gefrustreerd als gevolg van de via via betaling voor valse passen voor het trio waarmee een mogelijkheid zou ontstaan de drie op te sporen.
Süddeutsche 19-12-2011

Tino Brandt (spion) werd volgens afspraak door de politie vanuit een nabijgelegen huurwoning geobserveerd. Hij moet verbinding met de drie gehad hebben. Hij kent de rechercheauto's als ook de wagens van de Geheime Dienst. Zo is het niet theoretisch dat Brandt werd achtervolgd door de recherche en deze op haar beurt door de Geheime Dienst!
Der griet kunnen geen zware feiten ten laste worden gelegd, alleen de brandstichting.
Indien zo, kan de NSU nooit als terroristische vereniging veroordeeld worden, daarvoor volgens WvS moeten minstens drie personen.
Ze krijgt geen kroongetuigeregeling.
STERN 19-12-2011
Der Spiegel 19-11-2011
Zeit 19-12-2011

De Groene Claudia Roth is woest dat een Geheime Dienst terroristen met geld voor valse passen gaat spekken.

Advocatenbureau Harsch met daarin Nicole Schneider wordt eens goed bekeken of er geen tuchtrechtelijke maatregel genomen; ze verdedigen wel erg veel neonazi's. Harsch heeft wat ingebonden.
Noem je dat democratie?
Tagesschau 19-12-2011
19 dec 2011, 16:19

Jos - Vrijheid van Mening
In de Tatort van afgelopen zondag speelt de Duitse Geheime Dienst, toch al zo onder kritiek, samen met de Syrische. Men protesteert vanwege het onmenselijke geweld in dat land. Maar we moeten niet vergeten dat die films al een jaar tevoren worden gemaakt.
BILD 19-12-2011
20 dec 2011, 00:46

Jos - Vrijheid van Mening
Het door de Veiligheidsdienst 13 jaar geleden verstrekte geld aan het trio voor valse passen wordt bekritiseerd. Een SPD-specialist reageert:
Zelf heeft hij ook vragen over de politie die onder haar ogen het trio liet onderduiken en over het OM die verzuimde het trio als terroristisch te kwalificeren.
De geheime dienst heeft (binnen de wet) veel goed werk gedaan maar nu rijzen de haren te berge. Geen afschaffing van die dienst na zulke goede werkzaamheid inzake Islamisme en rechts-extremisme.
En dan het volgen van de volgers (zie eerder), er had betere samenwerking moeten zijn.
Een parlementaire enquête is een mogelijkheid, of een speciale commissie van velerlei samenstelling of meerdere.
De parlementaire commissies draaien nu al onder hoogspanning.

1. Men heeft in delen van de BRD wat scheel gekeken
2. Frictie in samenwerking op staatsrechtelijk niveau
3. Onvoldoende wetgevende mogelijkheden, een centrale databank is een idee.

De communicatie is (nu wel) open, de schuldbekentenis van het hoofd veiligheidsdienst heeft hem (paradoxalerwijze) behaagd. Alles kan jaren duren.
Deutschlandfunk 19-12-2011
21 dec 2011, 01:59

Jos - Vrijheid van Mening
Huisdeur van een NPD-politicus te Oldenburg dichtgemetseld op snelle en stille wijze met plakkaat "Huisarrest voor Nazi's".
De dag daarop verstoorden 50 jongelui de raadszitting., ze werden door de politie de raadszaal uitgedragen.
De onrust begon midden november na bekladding van Joodse graven misschien door NPD-lui.
Süddeutsche 20-12-2011
21 dec 2011, 02:20

Jos - Vrijheid van Mening
Jens Breivik zal nooit meer rust hebben. De 77-jarige ex-diplomaat zocht het met zijn vierde vrouw in Zuid-Frankrijk doch tevergeefs, de pers posteert voor de deur. Hij heeft zijn zoon in jaren niet gezien. Van enig geestelijk contact is geen sprake.
STERN 21-12-2011
21 dec 2011, 11:14

Jos - Vrijheid van Mening
De Hilfsorganisation für Gefangenen "HNG" is al in september verboden wegens afwijzing van de democratische rechtsstaat en verheerlijking van het Nationaalsocialisme. Dit kon eerst bewezen worden na inbeslaggenomen materiaal met een razzia.
FAZ 21-9-2011

De onderlinge verbindingen in de extreemrechtse kringen moet verbluffend zijn. En wel daarom dat in Dortmund waar een kioskhouder werd geliquideerd een nazi-café zich bevindt. Er zijn aldaar eerder moorden gepleegd. Contacten met Zwickau worden voelbaar, o.a. Ralf Wohlleben en Thorsten Heise.
---
Het is ons kent ons maar dat betekent nog niet dat Dortmund afgeweten heeft van de liquidaties door de Zwickauer cel, wel dat overal waar zij moordden nazi-groepen zijn! Dat zou ook kunnen betekenen dat er hulpverleners zijn. In Rostock is de NPD sterk vertegenwoordigd. Vanuit Kassel directe verbinding met Zwickau.
In Neurenberg propagandistische DVD's verspreid.
Verbinding met de Franken. In Hamburg een neo-nazigroep ontmanteld.
Süddeutsche 21-12-2011

Het Gymnasium te Grafing/Beieren wordt geteisterd door neo-nazidreigementen. Dat leidt tot ontruiming van het gebouw met een kolossaal vertoon van politie, brandweer en speciale eenheid. Vervolgens komt er neonazi graffiti waarop alle leerlingen een (georganiseerde) protestdemonstratie houden.
---
Het gymnasium staat bekend tegen rechts-extremisme te zijn. Tegelijkertijd is rechts-extremisme daar sterk aanwezig. Bijzonder dat een 91-jarige KZ-overlevende veel in Grafing spreekt zodat men zelfs stelt de school naar hem te benoemen. Maar er heerst angst. Desalniettemin, de scholieren tonen zich moedige Romeinen.
Süddeutsche/München Ebersberg 21-12-2011
21 dec 2011, 23:15

Jos - Vrijheid van Mening
Discrimnatie neemt toe
Studie UvBielefeld door W. Heitmeyer.

Ook, wat niet altijd zo duidelijk is, tegen werk- & daklozen en invaliden. Minder tegen vrouwen en homo's. Presentatie 10e en laatste studie. De sponsoren Volkwagen en Die Zeit zijn gestopt (nog wel wetenschappelijk onafhankelijk?)
Het rechtse front is ingekrompen maar de geweldbereidheid toe. Men wil harder-optreden tegen.
De crisis zal de armoede doen toenemen en de vijandigheid jegens buitenlanders navenant. Tegenover de politieke partijen staat men onverschilliger. Onzekerheid is troef. Sociale segregatie bevorderd door economie en minder solidariteit. Er is geen toekomst, wat impliceert dat men zijn eigen hachje koste wat kost verdedigt.
Duitslandweb 14-12-2011
22 dec 2011, 22:44

Jos - Vrijheid van Mening
De spion Tino Brandt had in de 90er direct contact met Uwe Böhnhardt. Deze kon toch ontglippen omdat de spion zelf niet werd afgeluisterd. Er worden codewoorden gebruikt.

Op 'n locus delicti is de mobiel een der aanslagplegers geregistreerd op de zendmast.
Spiegel 22-12-21011

Koblenz strafproces van 11 Internetradio-ophitsers tegen buitenlanders, Joden en linksen, juridisch misdadige vereniging en volksophitsing. (Gaat verder.)
Spiegel 22-12-2011

UvGreifswald (ex-DDR) gaat nazi-verleden onderzoeken, zeker is dat zij vol in het NS-systeem geïntegreerd was. Ook wordt de rol in de Weimarer Republiek meegenomen als ook na de capitulatie dat een anatoom met bedenkelijk verleden daar nog werkzaam was.

De uni is door Goering in 1933 vernoemd naar de aldaar gedoceerd hebbende Ernst Moritz Arndt die in zijn geschriften antisemiet was.
Zeit 22-12-2011 2p
22 dec 2011, 23:50

Jos - Vrijheid van Mening
Man die voor Al Qaida propagandafilms en springstofhandleiding op I. heeft gezet veroordeeld tot voorwaardelijke staf.
HR 23-12-2011

In Oberweißbach te Thüringen is voorheen de pedagoog Fröbel en later de agente geboren. Maar nu is men verbijsterd te ontdekken dat er een verbinding is: de hotelier die naast een rechts figuur een restaurant wilde pachten. We schreven hierover al eerder. Het gemeentebestuur vierde daar nota bene kerstfeest om later te zien dat 150 neonazi's aan kwamen rijden. Vermoedelijk georganiseerd door Ralf Wohlleben. Zouden de drie in dat hotel gewoond hebben? Gelogenstraft wordt het wonen van de agente tegenover het bruine café als ook dat een kok met de achternaam van Beate daar woonachtig is gedweest. Allicht dat men dit niet kan verifiëren, Beate en de twee waren zogenaamd illegaal!
Süddeutsche 23-12-2011

Gekampeerd op Fehmarn/Oostzee.
In de wetenschappelijke literatuur is het NBK-type beschreven, voor Natural Born Killers. Hoe te rijmen met hun nette voorkomen? Ze hebben daar kennissen gemaakt als achtergrond? Het Goede en Boze zitten in de mens. Eind 1998 duikt het trio onder. Het zoeken naar een spoor in alle gegevens is onmogelijk.
---
450 man werken aan de opsporing. Vele vragen staan open. Men weet nu dat twee het draaiboek gemaakt hebben. Beate deed niet mee aan de liquidaties. Ze zwijgt hardnekkig. Toch moet ze medeoprichtster aan de cel geweest zijn. De brandstichting kan haast niet anders dan door haar. Dat betekent aanklacht van Terroristische Vereniging niet haalbaar.

In Beate's cel brandt constanterwijs vol brommend licht.
Süddeutsche 23-12-2011

Nee, ze hebben de agente definitief niet gekend, wellicht waren ze uit op haar pistool en dat van de collega! Het lijkt nu toch wel zeker na de vier jaren dat men uitsluitend gedacht heeft aan een relationele daad,.
De twee pistolen zijn van het merk Heckler & Koch P2000 met drie magazijnen van totaal 39 patronen.
Zeit 23-12-2011
Tagesschau 24-12-2011
23 dec 2011, 21:49

Jos - Vrijheid van Mening
De bondspresident Wulff (nog lopende schandaalaffaire van een geldlening bij een bevriende ondernemer) pleit in zijn kersttoespraak voor een open maatschappij. Die daders zijn verblinde racisten. De afgelopen woensdag opgenomen toespraak van vijf minuten was grotendeels gewijd aan de terroristische aanslagen. Smakelijk eten!
Süddeutsche 24-12-2011
Stern 24-12-2011

De agente is gedood met een Luger, pistool uit de 30-40er. Verder is in dit artikel niets over.
Klik daarom op foto voor meer info.
STERN 24-12-2011

Demonstratie Bielefeld
De 70 rechtsen hadden deze allang gepland, de tegenstand (natuurlijk opgefokt door de pers) bedroeg 6500. Ene 30 vermomde linksen trachtten het cordon te doorbreken, wat werd verhinderd met de wapenstok en traangas. Een klein stukje weg was toegestaan voor demo, dan gingen de rechtsen per trein weg.
Zeit 24-11-2011
24 dec 2011, 12:12

Jos - Vrijheid van Mening
De dood van de twee terroristen.
Een vermoeden duikt op dat er een vergissing gemaakt is met het vuurwapen. Men onderzoekt de hoek waaronder geschoten, de plaats der wapens en de patroonhulzen. Nu kan abusievelijk een gedood zijn! De ander sticht dan brand en doodt zichzelf.

Het pistool was niet aangezet maar op korte afstand. Er is geen afdruk van het wapen op de huid.

Een derde mogelijkheid is een derde persoon. Een spion die de geheime verbinding van de twee met de veiligheidsdienst wil verdoezelen? Doch hier is wel heel veel onzekerheid!

Het waarom van de zelfmoord is ook een raadsel. Ze waren toch zo goed in liquideren? Er is ook nog een schot afgegaan van het machinepistool type Pieter (?), waarna het wapen geblokkeerd geraakte. Het dodelijk schot kwam van de pump gun type Winchester.

Ze hebben meermaals er zich over uitgelaten liever te sterven dan zich over te geven.

De dood is voor de politie een uitkomst vanwege haar falen na 1998 de killers te pakken. Met de fiets vluchten naar de camper en dat daar een tijd je koest houden was hun tactiek. (De weg op is natuurlijk riskant vanwege straatversperringen.) Na de laatste overval werden 13 patrouillewagens en een heli ingezet.
Süddeutsche 26-12-2011
27 dec 2011, 01:51

Jos - Vrijheid van Mening
De advocaten van Beate Zschäpe hebben bij het Bondsgerechtshof bezwaar aangetekend tegen haar voorlopige hechtenis.
Aanklacht is haar vermoede deelneming aan een terroristische organisatie. Maar daarvoor is geen bewijs, zeggen de juristen al is het maar dat de voorwaarde een ploeg van drie personen moet zijn.
De acte heeft als kenteken 3 BGs 6/1.
Haar detentie# is 4876/11/3 Köln-Ossendorf.
De hoofdofficier hoopt op een kroongetuigenregeling maar daarvoor is nog veel tijd nodig.
1. De verdedigers missen essentiële onderdelen van de beschuldigingen. Zo is een fair proces niet mogelijk.
2. De drie personen zijn niet aanwezig. Ze is zelf niet actief geweest.
Het parket wil toegevend zijn de akten te laten inzien ten burelen. Maar is gezien de honderden onderzoekers een pakket fotokopieën dan niet te maken?

In januari komt de zaak voor. Experten geven weinig kans gezien de verrichte brandstichting als ook de jurisprudentie dat hulp met voorbedacht besluit geldt als hulp aan een terroristische vereniging.
Süddeutsche 27-12-2011
STERN 30-12-2011

Zelfde als hiervoor.
De advocaten hebben wat ze nodig hebben (Het is de macht van het OM of te weinig stukken door te geven of te laat.) Nooit is er een persoon die iets ongunstigs over de vrouw kan zeggen. Over het 24-uur licht in de cel wordt gezegd dat er suïcidegevaar is.
STERN 27-12-2011

Er is dus geen vaste organisatiestructuur, noch de wil tot organisatie. Ook geen aanwijzing aan de totstandkoming van de video's te hebben meegewerkt.
Interview.
Ook voor de vrouw geldt onschuld totdat bewezen is. Waarom hij verdediger is blijft beroepsgeheim.
Ongeacht de beschuldigingen moet er verdediging kunnen zijn.
Een minder hoge straf is een objectieve zaak.
De vrouw heeft maar liefst 500 rechercheurs tegen zich.
Zwijgen is de doeltreffendste verdediging.
Ook als ze verhoord zal worden gaat ze zwijgen.
Luchten van een uur is alleen.
Ze is volkomen geïsoleerd
Zichzelf wat aandoen is uitgesloten.
Ze heeft radio en TV.
Ze leest romans uit de gevangenisbibliotheek.
Ze is zich bewust van de ernst der situatie, spreekt intelligent over alle zaken in de maatschappij.
Van politieke gezindheid geen woord. Zij en de andere twee zijn altijd vriendelijk overgekomen.
Moeder en grootmoeder komen op bezoek.
Berouw kan alleen na bewijs. Maar er is geen bewijs.
Over de dood van de twee geen mededeling.
Zou ze informante geweest zijn? Hierover zal ze zwijgen. Maar de advocaat is hierin bijzonder geïnteresseerd
Bij kroongetuigenregeling moet er eerst hulp tot de oplossing van misdrijven zijn, dan het bewijs geleverd zijn.
Hij is pro-Deo. Dat betekent €300 voor het hele procesgang...
Gelden van derden zijn er niet.
Spiegel 27-12-2011
28 dec 2011, 01:55

Jos - Vrijheid van Mening
Tino Brandt die als spion werkzaam is geweest in de ultrarechtse scene werd door interne ruzies beschuldigd van homoseksualiteit, een bekende truc om tegenstanders te diffameren.
Wiki - Tino Brandt
29 dec 2011, 21:38

Jos - Vrijheid van Mening
De inzet van spionnen moet wettelijk geregeld.
Ze moeten weten wat mag en niet mag. Zeker geen strafbare feiten begaan. En hun geld niet de NPD insluizen.
De toekomst van bestaand systeem staat op de helling.

Zij in het kader moeten weg. Dat maakt de weg vrij voor de grondwettelijke procedure. Maar dan droogt de informatiestroom op en dat wil men ook weer niet.

Een informatiebank van Politie en Geheime Dienst moet juridisch goed doordacht worden.
Zeit 30-12-2011

Een bewaartermijn van 2 jaar voorgesteld
Nu kan de politie geen feiten uit het verleden nagaan.
Zo werd bij Breivik maar mooi vastgesteld dat hij een alleenganger is.
Demonstraties van neonazi’s niet zonder meer verbieden.
Süddeutsche 30-12-2011
30 dec 2011, 19:34

Jos - Vrijheid van Mening
De veiligheidsdienst wist van de cel in 1999. Wist van voornemen gewapende aanslagen. Hij greep niet in. Wist van helpers. Wohlleben moet van criminele activiteit geweten hebben volgens spion Brandt. Men wist medio 2000 van hun verblijfplaats in Chemnitz, als bewijs een geheime foto. Doel was het trio te pakken maar de tussenpersoon stak het geld in eigen zak. Carsten S. met NPD-functie zou het trio geld hebben overgemaakt.
(Onderzoek met doel klare verbinding met de NPD te ontdekken.)
Tagesschau 31-12-2011
Spiegel 31-12-2011
Zeit 31-12-2011

Frühlingsstraße 26 in Zwickauer wijk Weißenborn, Beate gold als een keurige buurvrouw. Dan de brand op 4 november 15:05, geen twijfel aan haar daad. Ze leefden daar zo'n drie jaar.
Beate verdacht van medeoprichting misdadige vereniging en voornoemde brandstichting met doel bewijsmateriaal te vernietigen. Alleen daarop staat al 15 jaar.

De vierkameretage van 77.33 m2 had een huur van €774 die door een helper werd betaald, Zelf leefden ze onder valse naam.

Beate moet zich als "Liese" aan een buur hebben voorgesteld, een was haar vriend, ander haar broer. En de beroepen natuurlijk een heel verhaal.
Vaak per fiets gezien. Soms de camper. Ze kocht wel een pizza of een Prosecco voor een buur. Op een naburige camping ook bekenden gehad.

Elke donderdag bezoek van een vrouw met twee kids. Die kregen een bad. Zou haar zuster zijn.
Twee (binnen-)bouwvakkers in dit huis waren even een koffie drinken. De steekvlam kon nooit van hun werk zijn, er was daar geen gas. Een 89-jarige buurvrouw hoorde wel langdurig aanbellen maar zag niets.

Om 10:40 surfte Beate nog met Google, hier precieze links. Om 13:26 werd de PC uitgeschakeld.
Süddeutsche 31-12-2011
31 dec 2011, 22:05

Jos - Vrijheid van Mening
Het draait ''m in deze artikelen om de in overheidsdiensten aanwezige interne blokkade van berichtdoorgifte waardoor handelen onmogelijk wordt.

Knarsetandend ziet de CSU aan dat de NPD een miljoen partijsubsidie/jaar casseert. Een proces (voor het BVG) duurt jaren doch misschien kan de Bondsdagpresident de levering van staatsgelden vast stoppen. Maar hoe?
STERN 1-1-2012

De CSU is bang voor een rood-groene coalitie. Zij staat voor stabiliteit, de linksen voor capitulatie aan de EU.
Augsburger Allgemeine 30-12-2011
1 jan 2012, 22:30

Jos - Vrijheid van Mening
De politiek controleert de economie, niet andersom. Maar de praktijk is wel zo.
Dus is er een crisis der Democratie!

Vrijheid en welstand werden beloofd na de val van de Muur en het IJzeren Gordijn. Als dit niet meer waargemaakt kan worden verwoest de democratie haar eigen bestaansgrond.
Welke crisis moeten we bestrijden? De Euro-, de schulden-, de banken-, de vertrouwens-, de kapitalisme- of wellicht de democatiecrisis? Maar de democratie loopt achter het bedrijfsleven aan zodat het volk niets meer te beslissen heeft.
Het primaat aan de politiek te herstellen is niet zo makkelijk.
Voorlopig hebben Italië en Griekenland zakenkabinetten. Hiermee is de democratie geenszins gered.
Frankfurter Rundschau 30-12-2011
1 jan 2012, 22:52

Jos - Vrijheid van Mening
Anonymous schandaliseert middels Nazi-Leaks de ultrarechtse scene met gehackte persoonsgegevens. De actie heet (antifascistische) Operation Blitzkrieg.
De Chaos Computerclub is niet echt verbonden met deze activiteit maar er kunnen wel mensen uit die club komen.
Nadeel is dat het e-mail adres van Nazi-Leaks niet erg geschikt is voor het verstrekken van anonieme informatie.
Paradoxaal en onethisch is dat anonieme hackers nu persoonsgegevens publiceren. Niet alle namen zijn betrouwbaar, er kunnen oudere gegevens in zitten als ook pseudoniemen onder andermans echte naam.
Süddeutsche 2-1-2012
Märkische Oderzeitung 2-1-2012
3 jan 2012, 01:31

Jos - Vrijheid van Mening
De angst opgelopen in de DDR blijft bij en wordt acuut als gevolg van publicaties inzake rechts-extremistische terreur.
Zeit 5-1-2012
6 jan 2012, 00:36

Jos - Vrijheid van Mening
Gezondheidstoestand Beate Zschäpe (4876/11/3) verslechtert, ook als gevolg van de vijandigheid der gevangenen (merendeels met migratieachtergrond). Vanuit de cellen wordt ze uitgescholden en bespuugd zodat ze liever niet luchten gaat. Ze mocht al niet aan gemeenschappelijke activiteiten deelnemen. Een slaapbril tegen de TL helpt niet. Sport overdag doet de nachtrust goed.
Ze staat argwanend tegen consult bij een psycholoog aangezien de gegevens tegen haar gebruikt kunnen worden. Ze mag slechts 2 maal/w douchen.
Süddeutsche 6-1-2012
Spiegel 6-1-2012
Tagesschau 7-1-2012
6 jan 2012, 21:56

Jos - Vrijheid van Mening
Een mogelijk verdere aanslag ontdekt
En wel in 2003 op een Turkse caféhouder d.m.v. een automatische installatie. Hij kwam er zonder levensgevaar van af.
Spiegel 7-1-2012
BILD 7-1-2012
Tagesschau 7-1-2012

Honderden rechercheurs heronderzoeken tientallen onopgehelderde moordzaken, tot nu zonder resultaat. Ook voorgaande affaire wordt onwaarschijnlijk een neonazibetrokkenheid.
Süddeutsche 8-1-2012
7 jan 2012, 21:53

Jos - Vrijheid van Mening
De gepensioneerde rechercheur Klaus Mähler te München heeft bij de aanslagen als enige gedacht aan neonazi's.
Niemand wilde hem geloven. Hij wist van het lied in de ultrarechtse rockband met de titel "Dönerkiller" doch de geheime dienst niet. In Saksen wist men in 2000 al waar de lui zaten en wat ze van plan waren. Naar München werd dit echter niet doorgegeven.
De seriemoorden gelden als de koelbloedigste in de Duitse georganiseerde misdaad. Doch dit is het niet, bevroedt hij geleidelijk. TV en het opsporingsprogramma Aktenzeichen "XY Ungelöst" Ook een extra aflevering van het Politieblad. Drie reizen naar Holland. Er was een John Ausonius in Stockholm met 11 aanslagen uit vreemdelingenhaat in 1991-1992. Veiligheidsdiensten gaven niets prijs. Een derde analyse, ditmaal door neutrale politiemensen, had resultaat "georganiseerde misdaad met rechts-radicale achtergrond". Blijft ongewis waarom Thüringen geen info vrijgaf.
De tijd van pensionering wordt nu dagelijks gevuld met gesprekken met oud-collegae. (Of dit geoorloofd is waag ik te betwijfelen!)
Kan zijn dat ze daar in die deelstaat onervaren zijn op juiste wijze met spionnen om te gaan. De brandende vraag is dus waarom nooit info verkregen?
Zeit 4-1-2012 (Drie dagen terug)
7 jan 2012, 22:47

Jos - Vrijheid van Mening
Holger G. bekent (met zielige onschuld, overigens zijn goed recht) de twee rechts-radikalen tot in 2011met tegenzin te hebben ondersteund. Dit komt de NPD-er Ralf Wohlleben dan duur te staan (want de link met de NPD wordt zo geconstrueerd). Voornoemde twee eisten zijn medewerking daar er geen weg terug is. Hij bracht namens Wohleben een vuurwapen maar mocht niet vragen waarom.
Spiegel 7-1-2012
7 jan 2012, 23:14

Jos - Vrijheid van Mening
Nog krachtiger databank neonazi's gewenst. Dat wil zeggen over alle bestaande structuren heen. Een ook niet alleen strafbare feiten maar ook de onzichtbare initiators, zij die geweld verheerlijken, aanvoeren, contacten leggen, kortom alles en iedereen.
Doch wordt dezer dagen nader overleg gevoerd.

NPD en Neonazi's trachten toenemend vrouwen te werven.
Racisme wordt versluierd. Ze maken zich slachtoffer van de vijand. Meer vrouwen doet het imago goed.
WDR 9-1-2012
WDR links naar oudere artikelen
9 jan 2012, 11:11

Jos - Vrijheid van Mening
Moorden en Overvallen Berlijn ook?
Men onderzoekt 63 oude gevallen 1998-2011. De modus operandi lijkt erg op die van bestaande gevallen: te na doodschieten en dan wegwezen. Tot nu toe eentje die overeenstemt. Ook 190 bankovervallen en 3 springstofaanslagen op Joodse begraafplaats m.n.v. de stele van Galinski opgerakeld.
Berliner 9-1-2012
9 jan 2012, 21:41

Jos - Vrijheid van Mening
Briefbom maandag j.l. aan een vrouwelijke rechter van de Keulse rechtbank schijnt geen terroristische achtergrond.
Geen afzender en een losse metaaldraad wekten argwaan.
WDR 10-1-2012

Een parlementaire commissie is niet goed.
Zeker is dat de Thüringer veiligheidsdienst eind 90er een steek heeft laten vallen de opsporing van de cel met een lokkend geldbedrag te verkrijgen. Daarmee is de cel in feite gesteund, wat voor het BVG een zwaarwegende reden zal zijn een NPD niet te verbieden als nota bene de staat haar ondersteunt!
De onderzoekscommissie in Thüringen is niet genoeg, SPD en Groenen willen zelfs een Bondsdagcommissie. Indien zo is er vanwege nieuwe verkiezingen maar 1½ jaar tijd. En hommeles zal het gezien de partijpolitieke achtergrond der leden wel altijd geven als naar buiten wegens competentieconflict met OM en politie. Ook de verkregen enige schandaleuze details van ex-veiligheidsmedewerkers doen daaraan niets af.
Wie zegt dat landelijk onderzoek na 2013 nog nodig is, of dat de landelijke belangstelling niet afzwakt?
Zeit 10-1-2012
10 jan 2012, 16:41

Jos - Vrijheid van Mening
Ook nazi-tegenstanders moeten zich aan de wet houden anders dreigt afluisteren van mobieltjes, observatie & vervolging. Hoogtepunt wordt de op 13-2-2012 te houden grootste mars van ultrarechtse in Europa te Dresden. Maar de linksen wijken niet en gaan de confrontatie aan met de rechtsen en de politiële overmacht. Wat op 19 februari 2011 aan gegevens van linkse actievoerders is verzameld doet duizelen: 54.000 mobielnummers geregistreerd met belgegevens. De rechtmatigheid wordt betwijfeld. Er lopen nog honderden gerechtelijke vooronderzoeken met slechts een veroordeling.
Hij die met geweld tegen nazi's optreedt is verdacht van lidmaatschap ener criminele vereniging! Ook het samenscholingsverbod kan gelden. Een parlementariër kan slechts vervolgd worden als zijn immuniteit door het parlement wordt opgeheven. Hier stemde de NPD... vóór! De verdachten gevoelen zich gecriminaliseerd. De strafprocedure wordt het Saksische Model genoemd.
Vanuit Berlijn is kritiek op het Saksische wetsartikel.
Een groep van 20 die een bus met neonazi’s wilde aanvallen wordt nog dagelijks in alles gevolgd. Dat werkt op de zenuwen. Ook al komt er nooit strafproces dan nog blijf je voorgoed geschonden in je privacy.
Zeit 10-1-2012
10 jan 2012, 20:20

Jos - Vrijheid van Mening
SPD wil een Bond-Deelstaten commissie van deskundigen voor opheldering wat er tien jaar mis gegaan is als ook een parlementaire commissie voor onderzoek naar fouten op Bondsniveau. Beide moeten in augustus klaar zijn met hun rapport. Nadeel is eerstens de concurrentie onder beide clubs en dat het weigeren van afleggen van getuigenverklaring wordt beperkt. De politieke partijen hebben ieder eigen gedifferentieerde mening.

Saksen houdt vanaf donderdag een grote razzia onder 41 rechts-extremisten in 44 woningen wegens verdenking van overtreding van de Wet op Vereniging (bij strijdigheid met de grondwet, enz.).
Süddeutsche 12-1-2012

Blijft conflict onder Groenen en SPD. Dat er op een Bondsniveau onderzocht wordt is weliswaar een succesje voor de Groenen, hebben ze toch een bloedhekel aan juridische scherpslijperij: de commissie mag de overheid in de deelstaten niet onderzoeken (dit zou zelfs ongrondwettig zijn!) Misschien is de SPD bang dat hun (vroegere) ministers en ambtenaren onder vuur komen. De CDU is weer bang dat een Bonds-onderzoek tegen de regering wordt gebruikt.
Spiegel 13-2-2012

Jürgen H., vriend van Ralff Wohlleben, tot nu een onbekende, zou eind 90er de drie ondersteund hebben. Hij werd toen afgeluisterd maar waarom is niet bekend. Dit feit komt nu pas boven water.
Frankfurter Rundschau 13-1-2012

Rondvraag leert dat Turken het vertrouwen in de bondsstaat geschokt is. Verricht door UvAnkara en Berlijns opinie onderzoeksbureau onder 1058 representanten. De meesten geloven dat de staat het trio geholpen heeft, de politiek de zaak onder de tafel wil schuiven, er nog meer geweldsincidenten zullen volgen. Maar remigreren is bijna niet aan de orde, de integratie is te goed geweest.
SPIEGEL 13-1-2012

Overeenkomst politieke partijen Bondsdag Parlementaire Onderzoekscommissie en Bond-Deelstaten Deskundigen Commissie.
dradio 13-1-2012

Beide commissies dus, juist de laatste want dat kan een Bond niet dient om de verwikkelingen in een deelstaat goed te onderzoeken. De Groenen leggen zich hierbij neer.
Zeit 13-1-2012

Voorzitterschap de SPD in de Bondscommissie, in de ander Bond en deelstaten met mogelijkheid speciale onderzoekers in te huren.
Süddeutsche 13-1-2012
13 jan 2012, 21:51

Jos - Vrijheid van Mening
De neonazi's kozen voor niet-Arische jonge mannen. Ze hebben de Amerikaanse ultra-rechtse websites goed bekeken. De 14 kaders op de DVD moesten ingevuld worden met berichtgeving over de op handen zijnde moorden.

Beate wordt van poging tot moord beschuldigd wegens de brandstichting. Op grond van een telefoongesprek (meer niet?) moest zij af geweten hebben van een moord. Zij heeft tot het laatst deelgenomen.

De Veiligheidsdienst heeft nu een afzonderlijke afdeling voor onderzoek naar rechts-extremisme. Dit is namelijk niet regionaal meer...
Zeit 15-1-2012
Welt 15-1-2012

Rechtsen in aantal van 1000 demonstreren in Maagdenburg. Dezen organiseren zich modernerwijs door middel van internet.
Tagesschau 14-1-2012

In Maagdenburg daarentegen door 10.000 deelnemers voor de vierde maal de Democratie gevierd. Organisatoren de stad en alle mogelijke groeperingen alsmede linkse politici. Doch extreem-linkse groepen (bedoeld: anarchisten) keren zich op hun beurt gewelddadig tegen de politie.
MDR 15-1-2012
15 jan 2012, 13:05

Jos - Vrijheid van Mening
Bonds Nazi Databank komt.
Een index registratiesysteem alleen.
Paar duizend personen uit extreemrechts milieu die er werkelijk gevaarlijk uitzien maar heus niet voor babbelaars met extreemrechtse uitlatingen. Geen opslag van politieke opvattingen. Uitwisseling gegevens Bond-Deelstaten geschiedt met inachtneming der federale structuur. Vernietiging gegevens na 10 jaar inactiviteit. Alles niet zonder gekibbel der politieke partijen want verfoeide opkomst van ultra rechts kan een partij exclusief in haar verkiezingsprogram opnemen!
FAZ 16-1-2012

De NPD blijft zich gereserveerd opstellen doch militante Neonazi's tonen solidariteit met Ralf Wohlleben. Ze publiceren een lijst van gedetineerden, echter zonder voorgaande naam, met hun verblijfadres.
Men zoekt ijverig naar bewijzen van de verbinding neonazi-NPD. Ralf daarentegen is dubieus gezien alle kritiek die hij gekregen heeft. In de scene blijft men bezorgd dat de gevangenen informatie prijs geven voor strafvermindering en dus verrader worden. Dit is met de bekentenis van Ralf namelijk het geval.
Alle uitlatingen in UR fora worden nauwlettend gevolgd door wat voor expert dan ook.
Süddeutsche 14-1-2012

De Bondsminister voor Binnenlandse Zaken
Kon het eerst niet geloven. Men dacht aan slechts een regionale activiteit. Ze bleven ongekend (voor ultrarechts) onopvallend. Dat is nu veranderd: een centrale databank kan grensoverschrijdend werken. De Veiligheidsdienst krijgt een aparte afdeling voor rechtsextremisme. Duidelijk moet zijn of een daad met de extreemrechtse opvatting te maken heeft.
Het zal niet makkelijk zijn de verbinding trio-NPD te bewijzen. Boosaardige figuren kunnen zich netjes opstellen, slechts informanten kunnen zekerheid geven.
Met de Europese Commissie is overleg hoe de juiste structuur van het nationale recht voor de bescherming van de burger moet zijn. Zorg is dat Brussel eigen richtlijnen opdringt wat hier al zo goed met het BVG geregeld is. Als de Commissie doordrukt is er nog altijd het EHRM te Straatsburg met kans dat de rechtsbescherming verandert.
Zeit 15-1-2012

Artikel 10 van het EHRM bepaalt de Vrijheid van Meningsuiting. Vervolgens wordt de lidstaten de mogelijkheid gegeven naar eigen normen en zeden een beperking op te leggen immers elk land zijn eigen geschiedenis en cultuur. Dit nu geeft al 50 jaar aanleiding tot processen tot en met Straatsburg of vonnis/arrest van een casus klopt met de Europese wetgeving alsmede jurisprudentie. Er zit een tijdselement is omdat de tijd verandert maar de hoofdzaken blijven constant.
16 jan 2012, 20:46

Jos - Vrijheid van Mening
Neonazi Databank moet groter
Niet alleen de Die Hards er in, ook hun ambiance! De minister heeft die voorkomen teneinde alle mogelijke onschuldigen te vrijwaren voor registratie. Aanhangers in de UR scene wel maar niet als er toevallige contacten zijn. Voor politiemensen is dit niet genoeg, juist verbindingen bevorderen het opsporingsonderzoek. Dus juist wel de autoverhuurder, wel de campingverhuurder. De minister blijft tegen.
Tagesschau 17-1-2012
Ik geloof dat de recherche nu een geheim dossier gaat organiseren.
Tagesschau 17-1-2012
17 jan 2012, 17:31

Jos - Vrijheid van Mening
Commentaren over de Neonazi Databank
Deutschlandfunk 18-1-2012
Süddeutsche 18-1-2012
STERN 18-1-2012
Welt 18-1-2012
Deutschlandfunk 18-1-2012
STERN 18-1-2012 Met aansluitende artikelen.
Deutschlandfunk 18-1-2012
Deutschlandfunk 18-1-2012
18 jan 2012, 22:29           

Jos - Vrijheid van Mening
Databank onder druk opgericht, had in het verleden toch geen succes gehad aangezien men geen daders kende.
Geldt voor de staat 1. een goed instrument gewelddadigen op te sporen en 2. een inachtneming van de grondrechten. Men heeft inzake Islamterrorisme al goede ervaring.
Deutschlandfunk 18-1-2012
19 jan 2012, 07:55

Jos - Vrijheid van Mening
Beate Zschäpe was Boekhouder
Half verbrande en verweekte bankafschriften gevonden waarmee onder pseudoniemen de 6 ton aan geroofd geld werd belegd.
De aanslag in Keulen is nu zeker van de twee terroristen.
Süddeutsche 20-1-2012
20 jan 2012, 21:10

Jos - Vrijheid van Mening
Anderhalf jaar loopt een strafproces nu al tegen het RAF-lid Verena Becker die verdacht wordt van medeplichtigheid aan de moord op Siegfried Buback en twee anderen 7-4-1977.
Wellicht is Verena zo lang met rust gelaten aangezien ze informant van de Veiligheidsdienst is geweest. Deze heren zitten achteraan, kijken onverschillig en hullen zich in stilzwijgen.

Maar toch, als de processen tegen bovenstaande verdachten ook niet zo lang zullen duren?
STERN 20-1-2012
21 jan 2012, 01:40

Jos - Vrijheid van Mening
Nog in Nederlands een kort overzicht van de gebeurtenissen die leidden tot de oprichting van de Neonazi Databank.
Duitslandweb 19-1-2012
21 jan 2012, 13:44

Jos - Vrijheid van Mening
Na de Wende ontstond door gezagsvacuüm in het vroegere DDR-gebied een gebrek aan oriëntering
De NPD weet dit behendig op te vullen en jongeren te paaien.
Tijdens de DDR werden opstandige jongeren wel onderdrukt, hun motieven echter werden genegeerd. Het was immers uitgesloten dat die zoiets als nazisympathieën kunnen hebben!
Met als nu het resultaat dat neonazi's in de oostelijke gebieden relatief groter in aantal zijn.
Het is ook de DDR geweest die de nazitijd nooit heeft geëvalueerd want de nazi's zaten immers voor die Muur!
Deutschlandfunk 21-1-2012
22 jan 2012, 01:21

Jos - Vrijheid van Mening
Munchen - 90 neonazi's spelen het

(2:39) The Pink Panther Theme Song (Original Version)
wat ooit op de video van de drie stond.
(Video)

Er waren 700 tegendemonstranten, zaterdag waren er ook al onenigheden. Het openbaar vervoer werd gewoon stilgelegd!
Süddeutsche 22-1-2012

Neonazi's in Dessau.
Er is geweest een brandstichting en een steekpartij.
Zeit 22-1-2012
22 jan 2012, 22:59

Jos - Vrijheid van Mening
De Duitse regering wil de kennis (i.c. dus geen databank) over Rechtsextremisme bundelen. Hunne daden zijn tegen het land gericht! Angst van de mensen is uit den boze..
De Groenen (zoals gewoonlijk) beschuldigen de regering van een absoluut falen.

Het parlementaire onderzoek (11 ps) schrijdt voorwaarts. Zomer 2013 rapport. De Groenen voelen zich nu al tekort gedaan, ze kunnen 'n voorstel dan niet doordrukken.
Tagesschau 24-1-2012

Overleg Regering en Kerken te Berlijn. De hiervoor in te stellen te bundelen info dient alle(n). De gemeenten krijgen van Bond en Deelstaten ieder denkbare ondersteuning jongeren te behoeden voor afglijden.
Deutschlandfunk 24-1-2012

Schaduwen van de Linksen m.n. hunne voormannen en "Realo's" mag van de bondsminister. Deze kunnen immers net zo goed tegen de grondwet ageren.
Alle mensen zijn voor de wet gelijk. Ook parlementariërs kunnen geobserveerd worden, d.a. NPD-ers.
Meteen worden de Linksen o.a. Gysi (ex-DDR) woedend, hij vindt de observatie een onbeschaamdheid die leden doet afschrikken.
Zelfs de Linksen in voornoemde commissie worden beloerd! Toch is het niet zo overtuigend zelf je partij democratisch te noemen en andere niet, immers de NPD heeft ook door vrije verkiezingen mandaten gekregen.
Volgens Spiegel worden 27/76 v.d. Linkse bondsdagafgevaardigden gevolgd, w.o. de gehele Gysi-fraktie, zelfs de vicepresidente Petra Pau. Alles wat maar iets naar communistische gezindheid riekt is erbij!
STERN 24-1-2012

Verdere artikelen over links-afluisterij:
Tagesschau 25-1-2012 Interview met Bondsminister.
Spiegel 24-1-2012
Spiegel 25-1-2012
Süddeutsche 25-1-2012 2p
Spiegel 25-1-2012
25 jan 2012, 15:23

Jos - Vrijheid van Mening
Huiszoekingen
Zij die in 1998 springstof en in 2002/3 wapens geleverd hebben.
Süddeutsche 25-1-2012
STERN 25-1-2012
Omgeving Ralf Wohlleben.
Spiegel 25-1-2012
Tagesschau 25-1-2012
FAZ 25-1-2012
Deutschlandfunk 25-1-2012

Doelmatigheid schriftelijke gegevensverzameling van afgevaardigden wordt onderzocht. Gysi (ex-DDR) wil inzake in akten die eigenlijk maar louter knipsels bevatten.
Deutschlandfunk 25-1-2012

Of het alleen maar knipsels zijn? Of zijn er echt infiltranten zoals in vele deelstaten? Beschikbare middelen zouden zijn afluisteren, informanten en observatieteams. Er is wel inzage gegeven maar het grootste deel is zwartgemaakt. (Bij een eigennaam kan je dan nog wel de hoeveelheid letters nagaan.) Nee, de linkse getroffenen denken dat er heus wel meer wordt verzameld dan papiertjes alleen. De bondsminister laat nu de acten onderzoeken waarbij gelet wordt op de notitie van extremistische handelingen.
Niets mag openbaar worden, het is geheim. Maar men kan wel nagaan of het aantal personen meer of minder moet worden.
Er zijn criteria vanaf juli 2010. Links is nog altijd een kind van de voormalige SED! Een Communistisch Platform nota bene is wel degelijk ondemocratisch en ongrondwettig. De mentaliteit zit erin een verandering van het grondwettelijke systeem te bewerkstelligen.
Maar dit geldt ook voor ultra-rechts, aan de rechtmatigheid van bestrijding hiervan twijfelt toch niemand. Rechts en links blijven beide verdacht.
Gevolg: de Linksen staan nu helemaal op hun achterste poten; ze vinden de bondsminister blijk geven van geestelijke armoede. Dan nog Links vergelijken met zoiets als de NPD is naar Gysi onbeschaamd.
Spiegel 25-1-2012

Antiracisme en anti-extremisme als politieke organisatie staat op financiële rand van afgrond. Wellicht steun mits garantie dat links-extremisme niet wordt ondersteund, de z.g. Extremismevoorwaarde.

Een op de vijf jongeren onder 30 weet niet van concentratiekamp. Enquête STERN
FAZ 25-1-2012
25 jan 2012, 20:33

Jos - Vrijheid van Mening
Vandaag stemming in de Bondsdag over de parlementaire commissie.
Deutschlandfunk 26-1-2012

Protest (georganiseerd natuurlijk) tegen Rechts, vooral in Aken en Dortmund. Alhier is vijf jaar voorbereiding geweest. Brochuren, contactpunten bij probleem, een netwerk van solidariteit, herdenking slachtoffers, alles kost €200.000. Ook uitstijgmogelijkheid voor neonazi's.
In Aken is de neonazi groep KAL met oorsprong de NPD. Ze heeft een homepage.
Het drielandenpunt is haar uitermate geschikt voor grensoverschrijdende activiteiten. In Duitsland ageerden (!) ook nog FAP en Borussenfront, thans in Dortmund de Autonome Nationalisten. Over de ontwikkeling van een programma tegen ultrarechts wordt vandaag beslist.
WDR 25-1-2012

In Thüringen eigen onderzoekscommissie m.b.t. nazi-trio. Gepland tussenbericht 2013 en eindbericht herfst 2014.
MDR Thüringen 26-1-2012
26 jan 2012, 13:23

Jos - Vrijheid van Mening
Geheimdiensten worden gecontroleerd door de parlementariërs, niet omgekeerd
De linkse partijen en personen worden zo gediscrediteerd. Gysi e.a. kregen na vier jaar pas akten waarvan merendeels zwartgemaakt. Dit bestond uit knipsels, mooie verspilling van geld. De Linksen, niet zoiets als de CSU, zijn de pineut en dat stoot leden af.
Je vermoedt dus al dat wie afgeluisterd wordt een gevolg is van partijpolitiek belang. Een CSU-man met radicale ideeën zou door zijn eigen partij moeten worden uitgesloten maar niet bespioneerd, daar is dus geen draagvlak voor. De parlementarische Linksen zijn unaniem tegen bespioneerd worden. Toch schuwen linkse actievoerders geen geweld, de Linksen wijzen het resoluut af, zo nodig worden ze de partij uitgezet. De afgevaardigden moeten beslissen wie gevolgd wordt. (Dan zullen de Linksen dus vóór bespioneren van de conservatieve Beieren zijn!)
Deutschlandfunk 26-1-2012
26 jan 2012, 14:17

Jos - Vrijheid van Mening
Geheimdiensten observeren de Linksen, een beschouwing hoe dit kan of mag.
Zeit 27-1-2012
Gefaald onderzoek Thürungen
Zeit 27-1-2012
Parlementarische Onderzoekscommissie begint
Deutschlandfunk 27-1-2012
Interview met de voorzitter
Welt 28-1-2012
28 jan 2012, 22:53

Jos - Vrijheid van Mening
Beate Zschäpe werd begin 2007 door de politie verhoord inzake een lekkage maar kon weggaan alhoewel ze valse naam en geboortedatum had opgegeven.
BILD 28-1-2012
STERN 28-1-2012
Spiegel 28-1-2012
Tagesschau 28-1-2012
Süddeutsche 28-1-2012
Spiegel 28-1-2012

Nog wat over de gegevensverzameling door de veiligheidsdiensten van prominente linksen.
STERN 28-1-2012
28 jan 2012, 23:41

Jos - Vrijheid van Mening
Geruchtmakend Berufsverbot 28-1-1972
Angelika Lehndorff-Felsko, lerares, Spatacusbond, Moskougetrouwe DKP, met 4 jaar procederen.
WDR 28-2-2012
Klaus Lipps, leraar gymnasium, 13 jaar moeite. Willy Brandt geeft later vergissing toe.
Een lerares kreeg na 8 jaar in 1995 van het EHRM een forse schadevergoeding.
Spiegel 27-1-2012
29 jan 2012, 01:19

Jos - Vrijheid van Mening
Andre K. die vriend was van van de dode terroristen moest zich van de NPD zich duidelijk verweren tegen hem uitgebrachte beschuldigingen. Dat doet hij niet, kan de partij worden uitgezet, zo ja, dan blijft hij ultrarechts alleen. Hij twijfelt aan de lezing van de zelfmoord der terroristen, het waren lui die zich liever doodgevochten hadden.
Spiegel 27-1-2012
29 jan 2012, 01:32

Jos - Vrijheid van Mening

=================================================
Braune Armee Fraktion-Feuilleton wordt spoedig afgesloten.
=================================================

Het was de bedoeling de commotie rond de ontdekking der misdaden, het haperende onderzoek en de potlitiek/juridische verwikkelingen nauwgezet te volgen, thans is er een rust gekomen en zal in de komende anderhalf jaar heel veel onderzocht worden. Aan de Duitsers alle hulde voor hun Gründlichkeit.


AMSTERDAM

=================================================

29 jan 2012, 09:41
               
Reactie
door gudrun
"Ik doe bijna nooit meer mee, want het helpt toch niet en Europa is reeds vast in de handen van de moslims en de rooie."
13 feb 2012, 00:33 
=================================================

Jos - Vrijheid van Mening
Ondanks de zo geprezen democratie zijn er zovele zaken die de neus van de citoyen voorbij gaan. Europese verdragen als beste voorbeeld.
5 apr 2012, 11:40

Jos - Vrijheid van Mening
26 apr 2012, 09:28

Jos - Vrijheid van Mening
Een jaar daarna - Overzichtsartikel
Deutschlandfunk 2-11-2012

Vrijdag 4 november 2012 14:54 Twee lijken: Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt.
17:53 Woonhuisbrand door Beate Zschäpe.
Nu wordt duidelijk dat een NSU-cel bestaat.

Na de wende is geen meer voor het voormalige gezag. Rechts-nationalistische jongeren manifest.
1995 het drietal in de akten geregistreerd. Ralf Wohlleben (NPD) was al bekend.
1998 Razzia, bomfabriek ontdekt. De drie duiken onder wat 13 jaar zal duren.

14 bankovervallen, 10 moorden en 22 gewonden.
De dood van de agente Michele Kiesewetter is nog een raadsel, had ze misschien een allochtoons uiterlijk?
500 rechercheurs werken aan de oplossing. Men heeft nooit gedacht aan ultrarechtse daders maar aan familie van de slachtoffers des te meer... De Geheime Dienst zwijgt liever, akten worden versnipperd. Sommige families zijn teruggegaan.
Pas 2004 vermoeden van een ultrarechtse gewapende club. Onze drie worden (nog) niet verdacht want ultrarechts kan gewoon niet sterk zijn...

De drie Geheime Diensten hebben mooi naast elkaar gewerkt, ook vanwege concurrentiestrijd.
Nieuw Veiligheidsinstituut opgericht, boven de deelstaten. Deze protesteren heftig. Racisme is de hoofdoorzaak. Verwijderingen van hoge veiligheidsambtenaren.

De Ceska 83 met geluidsdemper was het moordwapen (zie eerder geplaatste foto's in dit topic).
Ook de helpers zitten vast.
Binnenkort worden de officiële aanklachten voorgelezen
5 nov 2012, 00:13

Jos - Vrijheid van Mening
Aanklacht tegen Beate Zschäpe in regiezitting.
==================================

München, 8-11-2012.
Speciale strafkamer voor staatsdelicten.
Advocaat (verbolgen) krijgt (nog) geen dossier.
De onderdelen van de aanklacht luiden:

Lid van een terroristische organisatie;
Medeplichtigheid aan 9 moorden 2000-2006;
Medeplichtigheid aan de moord op een politievrouw;
Twee springstofaanslagen;
Talrijke bankovervallen;
Zware brandstichting;
Poging tot moord.

Vier ondersteuners staan evenzeer terecht, Ralf Wohlleben, Carsten S, Andre E. en Holger G.

Vermoedelijk vindt het proces plaats begin volgend jaar en wordt voor 2014 het vonnis verwacht.

Die Zeit, 8-11-2012
9 nov 2012, 01:22

Jos - Vrijheid van Mening
Beate Zschäpe zal zwijgen. Theoretisch kan er een kroongetuigeregeling worden georganiseerd maar dat geldt ook voor de andere verdachten. Beate zwijgt al twaalf maanden.
Die Zeit 24-11-2012
3 dec 2012, 13:54

Jos - Vrijheid van Mening
2649 "bewijzen" op 1000 pagina's vergaard uit informatie aller deelstaten moet een procedure tot verbod van de NPD op gang brengen maar lukt dit ook? Men stelt ook dat de info niet door spionnen verstrekt is waarop namelijk de procedure in 2003 mislukt is.
Eigenlijk gaat men onzeker de strijd in. Een tweede falen de partij te verbieden is een tweede overwinning voor haar.
Die Zeit 3-12-2012
4 dec 2012, 21:11

Jos - Vrijheid van Mening
Gevangenisregiem voor Beate Zschäpe wordt verzacht:

ze mag face to face met haar (pro Deo) advocaat en de post wordt minder streng gecontroleerd.
Reden was 15 maanden vreze van de autoriteiten voor een politieke activiteit vanuit haar cel.

Tekst Deutschlandfunk 9-1-2013:
Gericht lockert Haftbedingungen von mutmaßlicher NSU-Terroristin Zschäpe

Die Haftbedingungen der mutmaßlichen Neonazi-Terroristin Zschäpe werden gelockert. Das entschied das Oberlandesgericht München. Angesichts der Auflösung der rechtsextremen Gruppe Nationalsozialistischer Untergrund sei eine terroristische Aktion aus der Untersuchungshaft heraus nicht zu befürchten, hieß es zur Begründung. Die 38-Jährige darf nun ihre Verteidiger ohne Trennscheibe zu Besuchen empfangen. Auch die besonders strengen Postkontrollen sollen gelockert werden.
9 jan 2013, 20:57

Jos - Vrijheid van Mening
Een zekere "Corelli" wordt door het onderzoekcomité opgeroepen ter ondervraging maar het BiZ geeft geen gehoor.

Of "Corellli" Ralf Wohlleben is of wellicht ene Thomas R.? Een kleine jongen is die Thomas R. allerminst, hij leidde een nazi-blad, stichtte de Duitse KKK waarvan politieagenten lid zijn die collega's zijn van de vermoorde Michele Kiesewetter. De draden worden nu wel heel griezelig.

Tagesschau.de 3-2-2013
Eerdere berichten: Tagesschau.de
4 feb, 20:54

Jos - Vrijheid van Mening
Otto Schily geeft toe zich vergist te hebben aan de bomaanslag te Keulen in 2004 geen terroristische achtergrond te (veronder-)stellen. Schily was minister van 1998 tot 2005. De ambtelijke instanties hebben volkomen gefaald. Hij als verantwoordelijke lijdt hieronder zeer.

Frankfurter Rundschau 15-3-2013
15 mrt, 15:24

Jos - Vrijheid van Mening
Op het NSU-proces dat op 17-4-2013 begint voor de rechtbank te München is geen plaats voor Turkse journalisten alhoewel Turken toch de meeste slachtoffers zijn.

Frankfurter Rundschau 26-3-2013
26 mrt, 22:57

Jos - Vrijheid van Mening
Hoe neonazi's in nogal afgelegen en verarmde dorpjes boerderijen en lokalen opkopen en er een bloeiende nazi-cultuur opbouwen met café, rockfestival en scholing.

Zo dringen ze zelfs door in de gemeenteraad. Tegenstanders proberen de schooljeugd voor te lichten niet mee te doen en ook te paaien met rockfestival. Alleen succes was er voor dezen in Wunsiedel waar het graf van Rudolf Heß geruimd werd.

Deutschlandfunk 28-3-3013
28 mrt, 22:56

Jos - Vrijheid van Mening
In diverse detentie-inrichtingen in de deelstaat Hessen blijkt een netwerk van neonazi's te bestaan die o.a. met Beate Zschäpe gedetineerd te Keulen (nu proces te München) contact hebben onderhouden.

Deutschlandfunk 10-4-2013

Maar inkomende post wordt geblokkeerd of gecontroleerd. Breivik schreef haar ook maar Beate heeft geen zin.

Süddeutsche Zeitung 11-4-2013
10 apr, 14:02

Jos - Vrijheid van Mening
Met een ijlprocedure krijgt de Turkse pers toch drie zitplaatsen op het woensdag aan te vangen NSU-proces te München om wille van de gelijke behandeling in de journalistiek. Echter behoudt de plaatselijke rechterlijke instantie het recht zitplaatsen te verdelen.

Die Zeit 12-4-2013
12 apr, 23:17

Jos - Vrijheid van Mening
Beate zou na haar brandstichting schone kleren gekregen hebben van een vriendin Susann E. Dan is die vrouw ook strafbaar maar ze zwijgt.

Frankfurter Rundschau 21-4-2013
23 apr, 13:41

Jos - Vrijheid van Mening
De Duitse Bondsdag zelf gaat geen procedure starten de ultrarechtse NPD te laten verbieden. Eerstens is een succes niet gegarandeerd en tweedens indien wel gaan de ultrarechtsen volledig ondergronds. Daar komt bij dat de NPD regionaal toegespitst is en landelijk niet meer dan 2% haalt.
De regering en de Bondsdag blijven zich dus voorzichtig opstellen, de Duitse Bondsraad (Deelstaten) wil wel.

Die Zeit 25-4-2013
26 apr, 11:47

Jos - Vrijheid van Mening
Een videozaal is onwettig volgens het Duitse Wetboek van Strafvordering § 169.
De rechtbank zegt bevoegd te zijn zelf te beslissen over zaken als plaatstoekenning, klagen help verder niet.
Die Zeit 2-5-2013
2 mei, 14:47

Jos - Vrijheid van Mening
Het op maandag 6e mei te beginnen NSU-proces zal ontzettend veel zaken moeten ophelderen. Ondanks de ophef over de verloting der beschikbare zitplaatsen is het voor de rechtbankpresident Karl Huber een strafproces als vele andere: onderzoek naar strafrechtelijke schuld va de aangeklaagde. Stoeltjes meer of minder is feitelijk bijzaak. De strafzaak zal minstens twee jaren duren of nog langer.
Deutschlandfunk 3-5-2013
3 mei, 21:41

Jos - Vrijheid van Mening
De rol van de overheden wordt in het te beginnen NSU-proces nadrukkelijk aan de orde gesteld door de aanklagers alsmede de verdedigers. De moslimorganisatie vindt de belangrijkheid van dit proces enorm.

Deutschlandfunk 6-5-2013

Cijfers en zaalindeling
De vijf aangeklaagden
Giesela Friedrichsen de beste rechtbankverslaggeefster Duitslands
Deutschlandfunk 4-5-2013 Er moet bij de overheidsinstanties weinig wilskracht geweest zijn
Deutschlandfunk 4-5-3013 Artikelen van 4-5-2013 -26-1-2012

Die Zeit 5-5-2013 Opheldering oorzaken belangrijker dan strafmaat.
Frankfurter Rundschau 4-5-2013 Beate Zschäpe (38) hand- en voetboeien. Elke dag lichamelijke visitatie. Vluchtgevaar.
Frankfurter Rundschau 5-5-2013 Foto's van de acht allochtonen slachtoffers en de politieagente. De spionnen van de politie zullen intensiever worden ingezet te infiltreren in ultrarechts milieu.
6 mei, 01:07

Jos - Vrijheid van Mening
EERSTE PROCESDAG
Rechters gewraakt door verdediging, zij worden wel gefouilleerd maar anderen niet. Proces onderbroken.

Het doet me denken aan de RAF-verdediger Croiset die een in een draagbare radio verstopt vuurwapen de gevangenis inbracht.

Nu.nl 6-5-2013
Die Zeit 6-5-2013

Beate in costuum:
6 mei, 14:46


Jos - Vrijheid van Mening
Onderbreking strafproces tot dinsdag 14-5-2013.
6 mei, 22:39

Jos - Vrijheid van Mening
NSU Watch Blog (onafhankelijk, door antifascisten) volgt het NSU-proces op de voet met documentatie.

NSU-Prozess-Blog Die Zeit dagelijks
7 mei, 15:19

Jos - Vrijheid van Mening
Van de zeven VP-rapportages 2000-2003 heeft het LKA maar twee in de procesakten vermeld. Men spreekt er schande van

Der Tagesspiegel 8-5-2013
9 mei, 21:28

Jos - Vrijheid van Mening
Wrakingsverzoeken van Ralf Wohlleben en Beate Zschäpe afgewezen.

Die Zeit 10-5-2013
10 mei, 19:47

Jos - Vrijheid van Mening
De afwijzing van het wrakingsverzoek van de verdediging voor aanvang van de zitting elektronisch gescand te moeten worden zou in hoger beroep een grond zijn tot revisie van het vonnis. Het wordt gevoeld als een misprijzen van de verdediging.
De advocaten zijn Wolfgang Stahl en Wolfgang Heer uit Keulen alsmede Anja Sturm uit Berlijn.


Zij zullen zich richten zich op de ontmanteling van de aangevoerde bewijsvoering en vermoedens.

(Het was even gesprek dat "Stahl" en "Heer" optreden, belaste termen uit de oorlog maar dit is nu opgehouden.)

Die Zeit 11-5-2013
taz 13-5-2013
12 mei, 01:27

Jos - Vrijheid van Mening
Open vragen, zijn er méér daders?

Wie heeft de moorden gepleegd?
Er is geen forensisch bewijs van Mundlos en Böhnhardt.

Wie verrichtte de twee bomaanslagen te Keulen?
Beeldmateriaal is vaag. Overigens is de bom nog professioneel ook.

Wat gebeurde er in de camper te Eisenach?
Ze kunnen door een derde vermoord zijn die ook brand gesticht heeft.

Hoe kon Beate weten dat ze dood zijn?
Inloggegevens niet duidelijk. Zou de moordenaar haar bezocht hebben?

Waarom stichtte Beate brand?
Ze heeft op vrijdag 4-11-2011 'n middag tijd zat gehad documenten te verwijderen.

Waarheen vluchtte zij?
Niet bekend, men denkt Glauchau bij Zwickau met hulp. Ze meldde zich 8-11-2012 bij de politie.

Wie verstuurde de video's (waarin de daden werden opgeëist)?
Zij zou 15 gefrankeerde postpakketjes ter Post hebben bezorgd maar zoveel plaats was niet eens in haar tas.

Frankfurter Rundschau 13-5-2013
14 mei, 01:44

Jos - Vrijheid van Mening
Hervatting NSU-Proces

Een nevenaanklager wil verwijdering van het kruisbeeld in de rechtszaal.

Overigens is dat "NSU" best overdreven, Duits überhöht, dat ze zo een titel nu in een propaganda filmpje verwerkt hebben, kan, is daar aan toe, maar een  echte organisatie is het weer niet, laat staan een vrijkorps.
14 mei, 09:46

Jos - Vrijheid van Mening
Beate zwijgt in alle talen, bevestigt niet eens haar naam.
Een grotere proceszaal wordt afgewezen, een strafproces vindt in maar niet voor de openbaarheid plaats.

Die Zeit 14-5-2013
14 mei, 21:50

Jos - Vrijheid van Mening
Uitvoerige biografie over de onopvallende ultrarechtse activist André Eminger.

Nu aangeklaagde.
Hij is een echte Hitleriaan.

Die Zeit 11-4-2013
14 mei, 21:59

Jos - Vrijheid van Mening
Vermoedelijk een contact met een NS-Kampfgruppe Mainz, gesticht 70er. Beheerd door Curt en Ursula Müller.

Frankfurter Rundschau 14-5-2013
15 mei, 21:58

Jos - Vrijheid van Mening
Het comité van de Bondsdag belast met het onderzoek naar de NSU geeft een vernietigend oordeel: bevooroordeelde politiemannen, onderlinge concurrentiestrijd tussen veiligheidsorganisaties, alsmede het spionagestelsel met valse berichtgeving. Nu is de zaak volledig open wat Binnenlandse zaken graag had verzwegen.

Politie en geheime diensten waren aan het rechte oog blind.

Lessen trekken. De Bondsdag vergadert hierover 3-9-2013. Het parlement doet zichzelf de das om: rechts-extremisme werd jarenlang verwaarloosd.

Het rapport is 1000 pagina's o.b.v. 15 maanden vergaderen. Wellicht een Instituut regen Racisme of een Stichting ter Herinnering aan Rechtse Terreur.

Er kunnen meer rechtse groepen actief worden, daarom bijtijds waarschuwen.

Het hele document van het Bondsdag Comité geldt ook als contemporain studiemateriaal voor latere generaties.

Zeit 16-5-2013
Spiegel 16-5-2013
Deutschlandfunk 17-5-2013 7:05
17 mei, 08:15

Jos - Vrijheid van Mening
Er wordt gezocht naar meerdere NSU-misdrijven. Dat zou nog wel 20 jaar kunnen duren. Het BKA onderzoekt 4000 onopgeloste moorden en meer dan 100.000 onopgeloste explosies in de 90er.

Die Zeit 17-6-2013
Die Welt 14-6-2013
18 jun, 01:56

Jos - Vrijheid van Mening
Terreur was automatisch links: Bader-Meinhof, RAF, Beweging 2e juni. Dan worden alle stereotypen op rechts gegooid. Rechtse groepen als Hoffmann e.a. zijn vergeten. Belangrijk is te weten dat de drie nooit geïsoleerd zijn geweest, ze maakten deel uit van een groot geheel dat zich in de loop der jaren geformeerd heeft, hier onderzocht vanaf 1945! Het feitenmateriaal is niet te lezen, daarom is een boek eigenlijk niet meer geschikt, een databank wel.

Deutschlandfunk 17-6-2013
18 jun, 22:45

Jos - Vrijheid van Mening
De woning aan de Frühlingstraße 23 te Zwickau was een bunker waarin de drie gemeenschappelijk verbleven zodat het vermoeden van bewijs dat Beate ook alles wist van ondergrondse activiteiten.

Der Spiegel 25-6-2013
26 jun, 02:26

Jos - Vrijheid van Mening
Beate stond toch even afstandelijk tegenover haar verdedigers, blijkt uit een babbel in de arrestantenwagen. Maar het lijkt erop dat ze toch niet zonder hen kan.

Die Zeit 3-7-2013
3 jul, 16:35

Jos - Vrijheid van Mening
Het "brave" van Beate is typisch Duits: aangepastheid, beleefdheid en babbelbereidheid maar wel inzake de aanklacht een hardnekkig zwijgen. In het dagelijks leven een keurig nette vrouw, in haar gemeenschap een bereidwillige partner maar in het tweede leven een genadeloze crimineel wat vergeleken wordt met de nette burgerlijke huisvaders in de nazitijd die in hun werkzaamheden mensen kwelden en doodden...

Berliner Zeitung 5-7-2013
5 jul, 02:18

Jos - Vrijheid van Mening
Getuigenis van Holger G. dat Beate geheel en al in de misdaadscène is opgenomen geweest.
Hij zou vermoed hebben dat het pakje van Wohlleben voor de drie een wapen bevatte, Beate was er bij.
Zij was de vrouw van beiden, beweert hij, althans het leek zo.

Spiegel 16-7-2013
Die Zeit 16-7-2013
17 jul, 08:16

Jos - Vrijheid van Mening
Beate Zschäpe ziet 947 lichtbeelden van de verbrande woning en inboedel. Ze hadden een grote voorraad gesteriliseerde melk en mineraalwater.

Spiegel 18-7-2013
18 jul, 22:44

Jos - Vrijheid van Mening
Buurman Olaf B. kon het goed vinden met Beate. Hij bezat Hitler-memorabilia.

Die Zeit 25-7-2013

Bij de buurman een partykelder met Hitlerportret.
Twee neonazi's op de publieke tribune.

Berliner Zeitung 24-7-2013

Beate's liefde voor katten. Als allerlaatste belde ze het André E., aangeklaagde naast haar.

Die Zeit 26-7-2013
27 jul, 01:38

Jos - Vrijheid van Mening
De NS ondergrondse organisaties in Thüringen groeien. Ze gebruiken geweld. Er is onder de autoriteiten een vermoeidheid, een afzwakking van samenzweringstheorieën tot het dulden aan toe.

Frankfurter Rundschau 27-7-2013
28 jul, 22:52

Jos - Vrijheid van Mening
Een van de drie verdedigers Anja Sturm ondervindt in Berlijn de grootste moeilijkheden van haar collegae; buiten en in het advocatenbureau wordt zij misprezen zo een verdachte bij te staan. Daarom gaat zij nu naar Keulen in de rechtspraktijk van Wolfgang Heer die al Beate's verdediger is.
Ook in India weigerden advocaten massaal een verkrachter.
Sommigen vinden dat een advocatenbureau gediskwalificeerd wordt als een hunner maatschapleden een terroriste verdedigt. Maar er zijn zovele strafprocessen - ieder heeft recht op verdediging is het hoogste ethische principe in de rechtsstaat.

Spiegel 29-7-2013
31 jul, 13:52

Jos - Vrijheid van Mening
Wat een gezwam als een buurvrouw moet getuigen.

Spiegel 30-7-2013
31 jul, 14:29       

Jos - Vrijheid van Mening
Familie van de vermoorde Enver Simsek werd jarenlang verdacht van een interne afrekening.

Frankfurter Rundschau 1-8-2013
Spiegel 1-8-2013
Süddeutsche 1-8-2013
2 aug, 02:00

Jos - Vrijheid van Mening
Gigantische hoeveelheid details van getuigen met doel de verdachte onverschilligheid te bewijzen in het leven van een bejaarde buurvrouw.

NSU Watch 2-8-2013
7 aug, 01:24

Jos - Vrijheid van Mening
Na 32 dagen strafproces gaat alles ordelijk en formeel.
Berliner Zeitung 7-8-2013

Vakantie tot 5 september.
Frankfurter Rundschau 6-8-2013

Verdedigster Vrouw Anja Sturm staat voor een extreme taak maar wordt door de Staat mondjesmaat betaald: Dossier €1000, per zitting €425. Al eerder gezegd dat het advocatenbureau er onder lijdt. Toch heeft iedere verdachte recht op een verdediging.
Berliner Zeitung 2-8-2013

Een tussenbalans: A Charge zijn de getuigenverklaringen van de rechercheurs voor Holger G. en de verklaring van een buurman. À décharche de bekentenis van S.
Zeit 5-8-2013
7 aug, 01:48

Jos - Vrijheid van Mening
NSU RAPPORT GEPUBLICEERD

Die Zeit 22-8-2013
De nevenaanklagers Kritiek
Der Spiegel 22-8-2013
23 aug, 01:50

Jos - Vrijheid van Mening
Beate zou kennis hebben gehad van de laatste bankovervallen en een valse pas bij Holger G. hebben afgehaald, ontdekt men in de spullen.

Spiegel 25-8-2013
26 aug, 14:56

Jos - Vrijheid van Mening
Herhaaldelijk gewelddadig optreden van extreemlinks tegen de alternatieve lijst van Eurosceptici (AfD).

Zeit 26-8-2013
26 aug, 15:01

Jos - Vrijheid van Mening
Kai-Uwe Trinkaus werkte als dubbelspion.

Spiegel 27-8-2013
27 aug, 21:50

Jos - Vrijheid van Mening
Vondst wapens bij Neonazi's in Thüringen.

Zeit 30-8-2013
30 aug, 16:04

Jos - Vrijheid van Mening
Er zijn 100 nevenaanklagers met 60 advocaten. Als de overheidsinstanties worden bekritiseerd zijn de nevenaanklagers het eigenlijk eens met de advocaten van Beate wat zou kunnen leiden tot strafvermindering.

Deutschlandfunk 3-9-2013
5 sep, 07:45

Jos - Vrijheid van Mening
Michael S. was als spion 1995-2001 actief. Zijn dossier is vernietigd, hij leeft in het buitenland.

Berliner Ztg 3-10-2013
4 okt, 22:44
---------------------------------------------------------

Disclaimer:
Het is niet mogelijk gebleken de hyperlinks vanuit Hyves vanwege de redirect koppeling naar Google over te brengen.
De teksten zijn (mijn) samenvattingen van Duitse persartikelen en dienen een zakelijk en studieus  doel.
De titel van dit Journaal is een pakkende kop geweest uit "Der Spiegel".


---------------------------------------------------------


Foto's uit de Duitse pers:
Stanley N. Dynamo-Hools Dresden
Uwe Bönhardt + en Uwe Mundlos +


Beate Zschäpe im August 1996 bei einer Kundgebung


Twee schietincidenten te Florence. De dader werd door de politie gedood.
In werkelijkheid was hij maar een zwetser in rechtse clubjes die door heel Italië verspreid zijn. Dat hij thans naar de wapens grijpt maakt hem nog niet tot een rechts-extremist doch wordt hij door de pers wel als zodanig geduid.
14 dec 2011, 14:31


Luger Radom ViS Model 35 9mm. Het wapen in het Duitse leger WOII

Ceska 83 7.65mm Browning

Heckler & Koch P2000
Beate Zschäpe

Anders Behring Breivik

Beate Zschäpe

NSU-Proceszaal Oberlandesgericht München 6-5-2013

Beate Zschäpe

Andre Eminger. 33

Carsten S. 33

Holger G. 38

Beate Zschäpe

Ralf Wohlleben 38

Die Pflichtverteidiger von Beate Zschäpe:
Kölner Rechtsanwalt Wolfgang Heer. Anja Sturm und Wolfgang Stahl unterstützen Heer.

Beate Zschäpe tijdens de een der vele proceszittingen die dienen te bewijzen dat zij actief deelneemster aan de gepleegde misdaden is geweest.