zaterdag 6 mei 2017

Pim Fortuyn 15 jaar levend

Wat zoveel wil betekenen dat  zijn boek De Puinhopen van Acht Jaar Paars mij nog altijd dierbaar is, een echt durven van schrijven, met emotionele intellectualiteit en taalvaardigheid van goede leesbaarheid voor een breed publiek.
Karakter Uitgevers (maart 20022), p57-62

De mooiste passages zijn die over de Mammoetwet (van eind 60er) waarvan elke politicus volhoudt dat zij goed is maar hetgeen...
een goed gedocumenteerde leugen
is.


Wat waar is, is dat een eeuw schoolvorm vernietigd is geworden die een 2% studentenpopulatie opleverde welke kon doorstromen het bedrijfsleven en het hoger onderwijs in. Nu wordt met de helft van ons vroegere cognitieve niveau een formidabel eindexamenpubliek afgeleverd dat wel evenzeer in bedrijfsleven en hoger onderwijs zijn weg vindt maar toch.

Is het niet zo dat er een geestelijke bagage moet zijn, een stille reserve, nog niet eens van toepasbare feitenkennis maar wel een warmbloedig fundament dat levenslang zekerheid en genot levert en algemener de Westerse civilisatie ten dienste staat?
 
Velen zullen gruwen van zo een zin en alleen denken aan het gewin van een diploma op mooi papier, salaris en buitenlandse vacanties. Maar wat hebben ze in hun black brain box?

Lees ook: 
Isaac van der Sluis is recalcitrant