woensdag 12 november 2014

Uitkeringsgelukszoekers uit EU-landen kan voorgoed Bijstand geweigerd worden


Welke werkloze immigrant uit een (arme) EU-lidstaat in een andere (welvarende) EU-lidstaat geen moeite doet werk te vinden (werkweigering) kan o.a. de (zo) verlangde bijstandsuitkering geweigerd worden, zelfs daarenboven een inreisverbod krijgen met als doel hem en gelijksoortige armoedige gelukszoekers te weren.

Het is in juni 1998 dat Mr. Dr. G.B.J. Hiltermann in zijn zondagse radiopraatje De Toestand in de Wereld het fenomeen van de gelukszoekende asielzoekers onverwachterwijs aankaartte. Ik herinner me nog zijn verbeten intonatie! Hij werd door de directie van de AVRO feitelijk onder curatele gesteld door zijn tekst eerst ter goedkeuring te laten voorleggen. Dan bleef Hiltermann nog een jaartje doorbabbelen, dat had n.m.m. een zo knappe man echt niet moeten doen.

Zij zullen komen, wij zouden betalen?

Na ruim 15 jaar is op verzoek van het Hof te Leipzig het hoogste Hof in de EU in Luxemburg (naast dat van het EHRM in Straatsburg) tot een arrest gekomen dat je er wel wat tegen kunt doen en dus wel wat van kunt zeggen.

Wie na de wettelijke eerste drie maanden zonder Bijstand wel werk vindt en alsnog werkloos wordt krijgt wel bijstand.

BRON:
Alle Duitse persorganen


ECLi Elisabeta Dano tegen Jobcenter Leipzig C-333/13 Arrest Hof d.d. 11-11-2014 (Nederlands)

ECLi Elisabeta Dano tegen Jobcenter Leipzig C-333/13 d.d. 20-5-2014 (Nederlandstalige tekst van de conclusie 20-5-2014 van de  Advocaat Generaal)