zaterdag 28 maart 2015

Theresia van Ávila 500 jaar geleden geboren

Deze vrouw was wellicht van Joodse afkomst. Haar 500e verjaardag wordt heden gevierd.

Afgezien van de mystiek, waarover veel geschreven zal zijn, is bekend dat de versterving (mortificatio) bij haar in hoogste mate present is, niet alleen op voorgeschreven tijdstippen maar nog meer afzonderlijk. Dan gelden de middelen van zelfkastijding, blootsvoets gaan, het omdoen van cilices als ook het dragen van een kruis op haar schouders (zoals Von Görres van devote kloosterzusters uitvoerigerwijze beschreef in zijn Christliche Mystik. Alsdan kan Satan die immers rijkdom, eer, pracht en praal belooft verre gehouden worden ter wille van de præcox aardse vereniging met God.

De trance en extase kunnen zo na 15 jaar bereikt worden wat psychedelische middelen al direct doen. Maar daaraan gaat een lichaam dan ook ten gronde. Mystici zijn sterk.

De Hollandse genever en rijnwijn drinkende voorname calvinisten in Holland zullen haar niet gekend hebben; wellicht hadden later de overgebleven en op de achtergrond levende katholieken aan haar leven meer voorbeeld van versterving.

Zij werd 67 jaar.