maandag 2 juli 2018

Slavenhandel behoeft beslist geen excuus van de regering

Moet de regering schuld bekennen, spijt betuigen of zich verontschuldigen?
NONSENS.Het zou net als bij Joden een schadeclaim kunnen opleveren. De Engelse regering heeft zich (ook) nooit bedroefd uitgelaten over de slachtoffers van de oneigenlijke oorlogshandelingen als bombardementen boven stedelijke gebieden in Duitsland en het torpederen van passagiersschepen...

Maar het belangrijkst is dat de slavenhandel een particuliere aangelegenheid is geweest, net zoals de VOC en WIC particulier zijn en de handelshuizen te Amsterdam particulier zijn. De Stad Amsterdam en de Staten Generaal hebben geen bemoeienis met deze particuliere handelsaangelegenheid. De NV is zelfs een Amsterdamse uitvinding.

In de drie of vier acten omstreeks 1770 die ik tijdens het digitaliseren (Stadsarchief Amsterdam) onder ogen heb gehad blijkt ten volle de zakelijke grond van deze handel:

Een handelskantoor (in de acten koopman genoemd) te Amsterdam geeft de opdracht aan een schipper d.m.v. een uitgebreide instructie. Het schip heeft aan boord bewapening en boekhouder(s). Het moet varen naar (de toenmalige WIC-post te) Guynea en daar ruim 200 gezonde jongens en meisjes van 10-20 inkopen. Let wel, de Afrikaanse jongen is op zijn 10e al geslachtsrijp. Meisjes in aantal maar tot 50% doch echt maximum 70%. De schipper mag geen slaven voor zichzelf behouden en verkopen. Aan boord moeten ze goed gevoed worden (om immers op de slavenmarkt er goed uit te zien). Dan de vaart over de Atlantische Oceaan, zo'n 1½ maand. Als niet alle slaven verkocht kunnen worden mag de schipper in naburige buitenlandse koloniën aanleggen.

Helaas kan 20% tijdens de vaart overlijden. Maar dat is met de VOC-reizen naar Indië (acht maanden) evenzeer zo. En dan de werkzaamheden, de negerslaven leefden apart en hadden eigen keuken. Van hard werken gaat niemand dood en negers i.t.t. Indo's hadden deze kracht maar de gemiddelde leeftijd voor een ordinair mens hier en daar is toch zo'n 30, niets bijzonders.
Met forse gelden komt de schipper terug, de handel is top-lucratief. Voor mij was het even slikken.

Op de terugreis kan de schipper betaalde passagiers naar Holland meebrengen, denk ik zo.
Nogmaals: geen bemoeienis van overheidsorganen geweest.


Lees ook: 
Ketikoti 
Welke rol speelde Nederland in de slavernij?
 

Jos
email Jos: