dinsdag 24 januari 2017

Martin Niemöller draait theologisch rond

Al lang geleden las ik het misprijzende oordeel over Martin Niemöller die toch door en door Duitser was, zich 1933-1937 ingezet heeft voor Duitsland, weer militair actief wilde zijn, hetgeen geweigerd, maar dan na 1945 weergekeerd voor de poort van het KZ Dachau een draai maakt. Dit is geenszins politiek maar theologisch, vandaar het fraaie woord ommekeer.

Na 1945 was hij het die de protestante afgevaardigden uit de landen der geallieerden moet omturnen de Duitse Evangelische Kerk in hun gelederen op te nemen. Maar hoe? Theologisch. Goedkoop is schuld bekennen, uitvluchten te maken, maar psychologisch is wel aan de anderen overlaten de verzoening te betrachten. Dat doe je dus door de vergeving in versluierde woorden uit te spreken hetgeen kan (moet) met adequate Bijbelcitaten. Die buitenlanders spelen eigenlijk de rol van God hier...
Du wirst nicht um das Wohl bitten. Wie zo handelt krijgt God gegarandeerd achter zich en voelt Zijn hand op de mond dat het Zijn woorden zijn die de mond zal spreken, als van Jeremia, als van de profeet Niemöller.
19 oktober 1945 komt de Stuttgarter Schulderklärung.

Vele citaten uit Jeremia ('n idee zijner vrouw) als ook Genesis 5: wij allen zijn familie, wij achten de waarden anderen, wij respecteren het heilige, wij behoeven slechts wat wij nodig hebben en wij afwijzen alles wat het voorgaande schade.

Dan..., de delegaties waren verrukt; hun ommekeer, de Duitse protestantse kerk was gered. De persoon werd geëerd en geprezen als nooit te voor en zal spelen een grote rol op internationale vlak.

God laat niemand in de steek.

Ik dacht vroeger zijn vrouw, maar wellicht is het zijn dochter die converteerde naar het Joodse geloof.

Evangelischer Gottesdienst
Martin Niemöllerkirche, Neurenberg.
Voorganger Stefan Ark Nitsche.
22-1-2017 10:06-11:00.
Audio abspielen