zaterdag 6 augustus 2016

Documentvervalsing is tijdloos

Is Petra Hinz door de mand gevallen, na 12 jaar zelfs, met haar vervalste CV, dan kan Kunz dit ook*).
Is vervalsen een vak voor beroepscriminelen? Niet altijd!

Al is er de nodige literatuur te raadplegen dan nog ga ik die niet overschrijven maar teken aan wat ik zoal ben tegengekomen.

Dat is Voltaire die venijnigerwijs de middeleeuwse monniken aanklaagt de eigendomsakten voor de Vaticaanse domeinen op Sicilië te hebben vervalst, ze zouden door keizer Constantijn zijn opgesteld. Voigt verrichtte de scherts met de Hauptmann von Köpenick en werd er beroemd door. Keizer Wilhelm II heeft moeten lachen en gaf hem zijn reispas. Tjerk Vermaning had de zelf afgeslagen vuistbijlen 's nachts met een platte lat de bodem ingedrukt om ze de volgende dag zogenaamd op te graven. Prof. Waterbolk was argwanend maar kon des mensen goedgelovigheid niet weerspreken tot dat een Duitse geleerde Tjerk's bedrog ontmaskerde. Drie profs wier namen van de vele die alom vermeld staan herinner ik me: Diederik Stapel die er nog goed vanaf kwam door berouw te tonen, Buck die iets revolutionairs had ontdekt - ik herinner me nog zijn glunderend gelaat - en René Diekstra die teksten van anderen had overgeschreven. Deze laatste werd door Dr. Aart Van Zoest tijdens zijn lezing met verontwaardiging bejegend. Raar dat die jarenlange advertentie in Folia (UvA) mocht verschijnen waarin een Amerikaans diploma tegen geld kon worden gekocht. Je mocht zelf(s) de examencijfers invullen! Folia deed onderzoek en zei dat zelfs een afstudeerdiploma (UvA) kon worden nagemaakt als je maar over een droogstempel à ƒ2000,- beschikt.
Voor mij is de grootste truc de Piltdown-schedel waarmede 'n gehele universitaire geleerdheid werd bedot. Het eerst vernam ik dit in een docu, een affaire van een eeuw oud. Er zijn psychologen (geen lid van de beroepsvereniging) die aankomende CEO'ers instrueren hoe te antwoorden.

Doch deze bewaar ik voor het laatst: een gediplomeerd vertaalster, arrogant als de haaien, sprak mij over heur werk dat een Indiër 'n diploma haar liet vertalen. Toen het werk bijna klaar was en hij had wellicht een rooie rug tussen zijn vingers vroeg hij haar zijn naam daarboven te zetten.

*) Hinz und Kunz, Duits gezegde voor hier en daar, Jan en alleman.