woensdag 17 juli 2019

Literaire precisie

Lausbergs Rhetorik is onderverdeeld in:

Hauptstück
Teil
Kapitel
I., A), 1), a), α)

Verder met:

I', A', 1', a', α'

Enzovoorts:
I'', A'' ....