maandag 25 november 2013

Het succes van de Verkiezingsoverwinning van de PVV heeft geestelijke voorbereiders gehad als in Ridder van Rappard, een Conservatieve Vereniging en de Stichting De Club van Tien Miljoen

Hyves Polinco 11 jun 2010, 07:46
 
Het succes van de PVV op woensdag 9 juni 2010 komt niet uit de lucht vallen. Het ideeëngoed werd al jaren voorbereid door vele clubjes en verenigingen.

Was in de zestiger v.e. Ridder van Rappard al een toonbeeld van conservatisme, de behoefte aan een Conservatieve Club bestaat sedertdien.

H.J.W. Wijsman uit Laren wil in 1994 een Conservatieve Vereniging oprichten door de gevestigde partijen steeds maar weer te wijzen op hun praktischerwijze afglijden naar links. Aanspreekbaar is men daar nauwelijks aangezien men het eigen belang voor ogen houdt.

Enige punten van een program:
 • Belastingverlaging
 • Grondwettelijk gelijkheidsbeginsel verwijderen
 • Immigratiestop
 • Belastingbetalers uitsluitend kiesrecht
 • Vaderlandse waarden verdedigen
 • Progressiviteit is een vals voorwendsel

Wijsman beseft dat de de situatie nu een onontwarbaar stelsel van bestaande wetten en verdragen is. Dit vergt nadere studie als de Vereniging eenmaal functioneert. Doch ziet hij maar weinig respons en adviseert te rade te gaan bij Sta Vast van de OSL-Stichtingen.

Meer landelijke bekendheid kreeg in 1994 De Stichting De Club van Tien Miljoen van Paul Gerbrands te Valkenswaard. Met 450 inwoners/km2 is Nederland overbevolkt. Een bewustwording van meer mens met minder mensen staat voor ogen.

De Club schrijft een uitvoerig program. 
 • Geboorteplanning en emigratiestop
 • Per provincie een compact natuurgebied als de Hoge Veluwe
 • Verstedelijking dorpen terugdringen
 • Steden laten krimpen tot leefbare en te beheersen gebieden
 • Massaliteit verkeer verminderen
 • Overbevolking ook in het Buitenland onder de aandacht brengen
en veel meer.

Individueel gerichte strategie is 

 • De motivering tot kinderen krijgen
 • Gezinsplanning
 • Anticonceptiva zeker voor mannen 


De Stichting bestaat nog steeds doch heb ik in de loop der jaren misprijzende kritiek gezien. Ze hebben daar volgehouden.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten