maandag 25 november 2013

Altijd is er gemoord - veel gemoord en lekker gemoord - Moorden naar hartelust

Hyves Polinco 30 mei 2009, 01:37
Polinco 3-3-2003 


De bijbelse Joden doodden door kruisiging, steniging of levend begraven.
De Grieken door kruisiging, vergif, plundering en brandstichting, van muur afgooien en vooral handwapens.
De Romeinen door kruisiging van allochtonen, onthoofding van burgers, verdrinking en heimelijk vergif in eten. Sluipmoordenaars waren te huur. De Romeinse soldaat bezat een kort zwaard waardoor de vijand geript werd en een bloedige dood stierf. In de arena werden gevechten gehouden op leven en dood, tevens als intermezzo enige vermakelijke executies van ter dood veroordeelden als Christenen en slaven.
De kruisvaders door opensnijden van levende stedelingen in de hun veroverde gebieden die hun gouden munten hadden ingeslikt als de bolletjesgekken nu. Onlangs werd een lijk gevonden te Amsterdam van een zure namer die geript was om de bolletjes met handelswaar niet verloren te laten gaan.
De Franken door massale onthoofding van 35.000 Saksen die weigerden zich te laten dopen na hun historische nederlaag. De invoering van het Christendom werd met bloed bezegeld. Verden/Aller. De soldaten bezaten lange zwaarden die liefst horizontaal gezwaaid werden zodat meerdere koppen tegelijk konden worden gesneld.
Tempeliers na hun wanstaltig gedrag werden door vastbinden op een ijzeren zadel geroosterd want eronder gloeide een sappig houtskoolvuurtje. Ideaal voor castratie!
Heksen door middel van verbranding. Onjuist is hun lijden, ze werden voor het aansteken van de takkenbossen gewurgd door de beul en vroegen daarom vooraf d.m.v. betaling.
De reformatie laat voor het eerst, want daarvan hebben we het meest gelezen, alle mogelijke varianten zien op marteling tot doodmaken. Prenten te over. Niet voor niets noemde de protestantse veelschrijver Bakels de katholieken expert in bakken en braden (als Croma). Aan beide benen ophangen en doormidden zagen is een fijne bezigheid, die de meesters in Amerika ook toepasten als straf voor hun eigendom de slaven. Ophanging, uithongering (Wederdopers te Münster), levend begraven, verdrinken en zelfs inmetselen. Willem van der Mark, Heer van Lumey was een lustmoordenaar in zijn werk en een beschaafd mens in de officiële omgang. Ongelofelijk!
De 30-jarige oorlog was van ongekende wreedheid. Ik heb in Grimmelshausen gelezen en raad dit ieder aan. Het relativeert het gejank van de Joden nu, ik bedoel altijd, met hun miserabele historie. Zo kan je een rijtje boeren op het land plaatsen, achter elkaar vastgebonden en de kogel afschieten. Kijken tot hoever dat lood komt... Of niet de helft van de bevolking van het Duitse gebied is omgekomen? Hang van een hereboer eerst z'n kinderen op, stuk voor stuk, en ten slotte zijn vrouw. Als de boer dan nog niet de verblijfplaats van de geldkist heeft verklapt, gaat ook hij d'raan en wordt zijn huis in lichterlaaie gezet.
Spaanse troepen (met Spaanse officieren en Duitse huursoldaten) gingen bij de inneming van een bolwerk vaak uit hun bol. Als straf, want Disziplin muß sein, werd een legeronderdeel gedecimeerd. Ook dit woord is vaak onterecht verstaan, het betekent niet meer dan 1 op de tien door loting ophangen, want veel meer zou zonde zijn.
De Franse revolutie met het plebs aan de macht. Geleidelijk krijgen toch weer de intelligenten het voor het zeggen en voeren hun eigen moordlust. De guillotine is het meest efficiente killtool ooit. De bij- en spotnamen van dit instrument zijn talrijk.
Het neerslaan van de Commune van Parijs ging met ongenaakbare kracht. Eenieder die ook maar wat vuil aan zijn handen of onder zijn nagels had werd aangezien voor deelnemer aan de barricade en onmiddellijk neergeknald of -gesabeld. Er moeten 30.000 stanklijken op straat gelegen hebben. Sebastiaan Haffner heeft geschat hoe lang het geduurd heeft die kadavers met paard en wagen weg te halen. Ik geloof drie maanden gelezen te hebben.
De Eerste Wereldoorlog verbijstert mij nog altijd. Waarom zovelen het slagveld opsturen wetend dat ze worden gedood? Men had gewoon mensen genoeg die dom waren. Weigering betekent natuurlijk de doodstraf door executie, maar de andere dood is niet veel minder erg. Hier speelt de levenswijsheid: je kan niet meer aan het levensbehoud denken maar moet gewoon instinctief handelen de dood tot gevolg hebbend. Er is geen andere keus. In een welvaartstijd is zulke gedachtenvoering ongekend.
De Tweede Wereldoorlog gaat machinaler tewerk. Mijns insziens ook sluwer en intelligenter. De Engelse en Amerikaanse bombardementen boven Duitsland waren puur pyromanie o.l.v. "Bomber Harris" (*) Ik heb nog een BBC-publicatie waarin de mentaliteit van die lustmoordenaar openlijk wordt bekritiseerd na 55 jaar zwijgen, want de Engelsen wisten heus wel dat het niet zo lekker zat. En zeker een politiek proces te Neurenberg voeren met tegelijkertijd onthullingen in eigen gelederen in eigen land zou totaal inopportuun geweest zijn! Ik moet zeggen dat ze wel eerlijk zijn dit nu toe te geven, maar de eigenlijke documentonderzoeker was een (politiek onberispelijke, dus politiek correcte) jonge Duitser! Zodat ze toch nog niet zelf een peccatum hebben afgegeven!
De beruchte Politionele (beter ware: politiële) Acties zijn de Hollandse historie ingegaan als het bestrijden van de vijand, de inlander. Die zwaaide immers met de kris (rippen) en schoot vanuit hinderlaag. Schieten konden ze echt niet en van taktiek hadden ze geen sambal gegeten, maar ze waren wel zo talrijk dat ze een geduchte vijand betekenden. Ponke Princen liep over naar de vijand, hetgeen hem nooit vergeven is, daar hij in theorie althans Hollanders had kunnen doodschieten... Nog geautomatiseerder in Vietnam, met vlaktebombardementen en gifstrooiing. Maar de gele kabouters ook hier te talrijk om echt te kunnen verslaan. Het is de 1500 jaar oude gevechtstaktiek van de Mongolen: sneuvelt de eerste linie dan hebben ze nog tien paraat. Net zoals Japanners deden en Chinezen nog beter kunnen. Noord-Vietnamezen bezaten gevangenissen in kuilen met een rooster erboven. Men stikte geleidelijk door stoflongen.

Ik moet afsluiten want ik word niet goed en wil naar bed.

En kom terug bij AF: de Joden zijn de meest bekwame killers in de wereld. Ze weten de terroristen met ongelofelijke slimheid op te sporen, al of niet m.b.v. verraad en te pakken te krijgen, daarenboven "geen krijgsgevangenen te maken" De staaltjes die ze geleverd hebben liegen er niet om. Ze zijn gewoon... knap! Of weet U een beter woord? Dat de Palestijnen d'raan gaan is niet meer van belang: hun eigen leven en bescherming staan voorop. Niet die van een ander.

Einde verhaal. Of een begin?

(*) Ik heb dit vroeger niet expliciet kunnen behandelen daar vele Polinconen hierover al geschreven hebben.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten