maandag 25 november 2013

Anne Frank-Hyves had 10.000 Domme Vrienden

Hyves Polinco25 jul 2010, 09:16
 
NEE, voor mij geen Anne Frank-Hyves lidmaatschap. Als tienduizend mensen hiervoor tekenen om "vriend" te zijn, zijn er evenzovele dommen.

Dit Hyves weblog is per 2-12-2013 opgeheven.

Waarom niet?
  • Zij heeft niets anders gepresteerd dan 'n dagboek bij te houden vol trivialiteiten;
  • Ze zat des nachts volwassenen te begluren;
  • Dit ontzegt haar de noodzakelijke innocentia voor een roomskatholiek zalige of heilige.
  • Zij geeft geen blijk van talent als letterkundige;
  • Haar vader Otto collaboreerde met de nazi's maar werd na zijn terugkomst in Nederland niet voor de Bijzondere Rechtspleging gedaagd hetgeen ik als bevoordeling beschouw;
  • Juist dat Otto kon terugkomen doet het vermoeden rijzen dat ook hij (denk aan Wiesenthal) in het KZ met de nazi's heeft gecollaboreerd;
  • Volgens Robert Faurisson is ce journal een vervalsing, naar ik mij herinner van hem gelezen te hebben een in het net overgeschreven zijn van dochters kladaantekeningen met toevoeging van volwassen schrijfstijl;
  • Otto is door Faurisson tweemaal ondervraagd geworden maar toen het hem te moeilijk werd zweeg hij in alle talen;
  • Het uitgeven van de boeken is een multinational geworden van omzet, weduwe Liepman     (één n) in Zwitserland heeft (of had) de auteursrechten.
  • Elke land met vertaler maakt er een potje van en insereert zijn eigen verzinsels.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten