zaterdag 9 december 2017

Een bureautafel op de chicaneur kieperen

Het bedrijf was al vanaf het begin een chicaneuse chaos. Iedereen keek, sprak en maakte ernstige verwijten. Als een dit moet ondergaan doen de anderen mee, gelijk bij de meerkoetjes.
Ik heb meermaals gevraagd aan de dichtstbijzijnde bureauchef welke opleiding hij heeft genoten, de man zweeg, niet verplicht vragen te beantwoorden van ondergeschikten. De afdelingschef kreeg daar lucht van en begon ook te zoeken en te vitten. Hij bedacht een list mij een piep jonkie als chef te geven die begon de hele dag commando's te geven in de vragende vorm. Aangezien hij nimmer antwoord kreeg riep deze de hulp in van voornoemde afdelingschef die mij daarop gebood de aanwijzingen van "mijn chef" op te volgen. Ik moest schateren!
Naast de bureauchef zat languit een wat Indier die de gehele dag wilde corrigeren. Het lijkt wel of hij een grote duim had. Dat maakte hij aanmerkingen op fluisterende toon die wel gehoord werden. De omgeving zweeg, bang ook slachtoffer te worden.
Ik bedacht mij dat als bevelen of noem de opdrachten niet worden uitgevoerd de zogenaamde leidinggevende toch met een mond vol tanden zit. Hij zou kunnen dreigen met ontslag maar dat is dan nog een bevrijding ook! Dan gebeurde het dat de man op grinnikende toon een terechtwijzing gaf en mij dan triomfantelijk aankeek. Hij mompelde dat ik fouten maakte. Hij had mij geschandaliseerd voor het gehele publiek. Welnu, dit kan ik ook, ik wendde en liep snel op zijn bureautafel af. Met apparatuur en andere bescheiden daarbovenop kieperde ik het zware geval om waardoor de man met zijn benen bekneld geraakte en het toetsenbord op zijn neus kreeg. Ik bekommerde mij niet om zijn hachelijke status en liep terug naar mijn plek. Alle mensen trachtten hem te redden door het bureautafel op te tillen en hem er onder uit te trekken, de chaos was compleet. Hij bleek niet meer te kunnen lopen, wellicht waren zijn beide benen gebroken. Of hij ooit nog teruggekomen is weet ik niet want ik verliet het kantoor, mijn jas hing er gelukkig nog, en ben nooit meer terug gekomen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten