donderdag 23 februari 2017

Vertrouwd personeel in vertrouwelijke functies

Dat de mol in de Dienst Bewaken en Beveiligen een man van Marokkaanse afkomst is doet de zorg opkomen dat zijn gehele gemeenschap hierdoor wordt geschaad, immers 'n andere Marokkaan kan net zo denken en doen. Dan komen onmiddellijk de antitheses dat eenieder corrupt kan raken, geen leuk geluid van een hogere functionaris.
Maar we hadden nog een vertaler bij nota bene de AIVD die een buitenlandse afkomst bezat, immers hij kende de taal.
Je zou een generatie kunnen overslaan voor indiensttreding van hoogst vertrouwelijke functies maar dat mag niet van de wet. Of je zou iemand een aantal jaren op lager niveau moeten laten werken. Ook dit kan misgaan daar 'n corrupte bankmedewerker net zo lang kan blijven totdat hij de codes kent. Of je zou een beperkte toegang tot vertrouwelijke gegevens kunnen instellen. In elk geval niet dat een alles weet.
Het volgen van iemands privé-leven levert belangrijke informatie op: welke familie zijn echtgenote heeft, wie zijn vrienden zijn, of hij alcoholist is of zelfs schulden door verkwisting heeft. Dit laatste deed het hoofd van de Duitse geheime dienst doen nopen gelden van de Russen aan te nemen. Hij moest vluchten en liet zijn dochter achter.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten