zaterdag 2 mei 2015

Boxers tegen Vrijlating van Willy LagesHet Comité van Protest tegen de Gratieverlening aan Lages deed in Amsterdam een oproep te protesteren door middel van een protestmanifestatie en stille tocht op zondag 12 oktober 1952. Het secretariaat is C.J. v.d. Kraan, Legmeerstraat 1 te Amsterdan-West, tel 87888.

W.P.F. Lages was eerder door het Amsterdams Bijzondere Gerechtshof veroordeeld tot de doodstraf doch Zijne Excellentie de Minister van Justitie mr. J.M. Donker verleende gratie.

De eerste lijst bevat de namen van de instemmers met het protest.
De tweede lijst is een groot aantal namen met protest tegen de gratieverlening. Hierin zijn opvallend veel namen van academici als artsen maar ook kunstenaars en journalisten.
Een derde opsomming van bedrijven wier personeel collectief tekenden als 145 arbeiders van de  Amstelbrouwerij tot en met werklozen.
Ten slotte de explicite lijst van de sporters, voornamelijk boxers. In principe betaamt het sport niet te vermengen met politiek noch met besluiten van hogeraf. Maar in 1956 was de verontwaardiging tegen de Russische inval in Hongarije zo groot dat de Nederlandse ploeg niet afreisde naar Melbourne.

Bekende slachtoffers van W.P.F. Lages waren G.J. van der Veen, de schrijver A.M. de Jong en de Haarlemse verzetsheldin Hannie Schaft. W.P.F. Lages was de organisator van de z.g. Silbertanne-actie. 
PROTEST heet het pamflet maar eigenlijk valt tegen een besluit van de Kroon niet veel te doen.
W.P.F. Lages bleef tot zijn ernstige ziekte in de gevangenis te Breda en werd na een enorme commotie toch na een voorarrest en detentie van 21 jaren door de minister van Justitie I. Samkalden op 9 juni 1966 vervroegd vrijgelaten. Hij stierf vijf jaar later in Duitsland.

Nergens wordt de voornaam van de persoon genoemd, wel de vermelding van oorlogsmisdadiger.Ons Comité ontving verder onderstaande Oproep, getekend door een aantal sportbeoefenaars:

„Ondergetekenden, beoefenaars van verschillende takken van sport In ons land, willen hun stem verheffen tegen de aantasting van het rechtsgevoel van het Nederlandse volk, door het verlenen van gratie aan de oorlogsmisdadiger Lages.
Deze gratieverlening, die het gevaar in­houdt van invrijheidstelling, is een hoon aan de duizenden doden van ons vaderland tijdens de bezetting en een slag in het gezicht van alle Nederlanders, die goed en bloed voor ons land geofferd hebben.
Met instemming hebben wij kennis genomen van de oproep van een aantal vooraanstaande personen aan de bevolking van Amsterdam en omgeving, om te komen tot een nationale protestbetoging in Amsterdam tegen deze gratieverlening.
Wij roepen alle sportbeoefenaars en sportenthousiasten op hun protest bij de onze te voegen en hun instemming te betuigen met de Nationale Protestbeweging.”

Amsterdam, 4 October 1952

Deze oproep werd ondertekend door

G. Baars, leraar lich. opvoeding.
N. Bisschop, bokspromotor.
Mej. M. v. d. Bol, lerares lich. opvoeding.
W. Boonkamp, voetballer.
W. C. Borrius, leraar lich. opvoeding.
N. Bouterse, voetballer.
C. Brummelhuis, bestuurder voetbalver.
J. Buhling, leraar lich. opvoeding.
H. G. Burgemeester, bokser.
C. de By, bestuurder gymn.ver.
H. v. Deersel, bokser.
A. J. Donker, wielrenner.
D. Douma, leraar lich. opvoeding.
J. Drost, gepens. leraar lich. opvoeding.
R. v. Dijk, voetballer.
J. v. Eek, bokser.
J. A. Edelenbos, bestuurder sportver.
E. van Es, bestuurder zwemver.
G. Eveleens, bokser.
D. de Groot, wielrenner.
D. Groothuis, bokser.
M. v. Guurs, bokser.
J. v. Hattum, oud-bestuurder voetbalver.
J. v. Hoks, voetballer.
J.  Hubeek, bokser.
J. Hijzelendoorn, wielrenner.
Mej. G. de Jong, athletiek.
H. G. v. d. Kerff, voetballer.
T. Kerkhoven, bokser.
W. Kersbergen, voetballer.
D. J. Keuch, best. voetbalver.
Kneppers, bokser.
P. Koekebakkèr, voetballer.
P. Fröhling, bokser.
G. Loos, wielrenner.
J. F. Lust, bokser.
H. J. Los, bokser.
J. Meyer, bokser.
F. Mesman, voetballer.
G. Molenkamp, voetballer.
C. Oostrum, bokser.
W. Ox, krachtsport.
R. v. Praag, gymnast.
J. Reynolds, trainer.
G. J. v. d. Roest, voetballer.
W. Schagen bokser.
P. v. Heusden, wielrenner.
J. la Grouw, wielrenner.
H. Scheelings, bokser.
L. J. H. Stiens, leraar lich. opvoeding.
L. Stiens, turner.
W. v. Stokken, bokser.
A. Teiwes, bestuurder voetbalver.
G. Teunissen, bokser.
G. v. d. Velde, bokser.
L. Vinju, bestuurder wielrenver.
Mevr. E. M. v. d. Wal—Haringa, bestuurder handbalvereniging.
H. Weber, leraar lich. opvoeding.
S. de Wilde, bestuurder sportver.
A. Wimmers, voetballer.
H. v. d. Zee, bokser.
P. J. Zwaan jr., bokser.


Ons Comité ontving Oproep van Sportbeoefenaars. (oktober 1952). PROTEST tegen de gratieverlening aan de Oorlogsmisdadiger Lages. 2.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten