woensdag 6 mei 2015

Beschaafde Verachting voor Allochtone Culturen.

De open maatschappij is krachteloos. De Politieke Correctheid verlamt de burger zelfs zijn eigen cultuur niet meer te kunnen verdedigen. Zij is geen emancipatorische beweging, eerder een verminking van de beginselen der Aufklärung:

"Namelijk dat niets en niemand boven kritiek verheven mag staan. Als andere culturen niet bekritiseerd mogen worden kan je allicht de eigene niet meer verdedigen."

Daarenboven dreigen bangeriken gevaren van autoritaire regiems, islamistische of extreem-rechtse groeperingen.

Onze reactie moet zijn als levenshouding een beschaafde verachting te koesteren en ook daarvoor uit te komen (niet: ad hominem) als geloofsdogma's, gedragswijzen en waardebepalingen ons irrationeel, immoreel of onmenselijk overkomen. Zijn wij immers geen kinderen van de Aufklärung? Dan dienen wij daar ook naar te handelen met gebruikmaking van de actuele stand van kennis. De maatschappij van nu belemmert zulks en zo worden we verlamd. Het blijft dus een zaak van intellectuele abstractie te reageren maar dat is verrekte lastig tegenover provocerende activisten.AufklärungCarlo Strenger - Aufklärung. Dlf 27-4-2015


Een van de beste boeken die ik gelezen heb vind ik:  
Aufklärung heute: Bedingungen unserer Freiheit. (1980). Meerdere schrijvers.  Zürich: Interfrom. ISBN 3-7201-5126-3
Geen opmerkingen:

Een reactie posten