zaterdag 8 juni 2013

De financiële Crisis in de Bankwereld, dure Verzekeringsmaatschappijen, Den Uyl en Verolme alsmede Dagobert Duck

Posted on Monday, September 29, 2008 9:22 AM

Ik had het nooit gedacht de financiële wereld zó te kunnen zien scheuren en instorten gelijk ik zeker drie dagen in november 1989 evenmin kon geloven dat de Muur echt voorgoed doorbroken is. Er werd in den Lande tijdens de socialistische regering in de 70er v.e. vaak gesproken over nationalisatie van het (vervloekte maar onontbeerlijke) Verzekeringswezen maar men gaf wel toe dat het politiekerwijs om de vrije economie niet haalbaar is. Toen al waren de premies lekker hoog (voornamelijk doorberekende kostenposten) en de (ten grondslag liggende) rentevoet lekker laag met als tegenargument de veiligheid van de Verzekerings Maatschappij.

Den Uyl heeft als ex-calvinist nog zakken geld in de noodlijdende Verolme Scheepsbouw gestort, de calvinist Verolme was allang dood en lag in een praalgraf van zijn immense rijkdom. Toen eindelijk het inzicht verkregen werd dat voortzetting in Europees verband niet mogelijk is, verklaarde Den Uyl dat toch maar bedrijven failliet moesten kunnen gaan. Met andere woorden, kreupelen moeten toch eens dood.

Anders dan nu, Banken en Verzekeringsmaatschappijen dienen een hogerdimensionaal  belang dan 'n Scheepsbouwwerf, de gehele landseconomie is er mee verweven. Ondenkbaar dat een bank de deuren sluit en je rekening courant alsmede je spaargeld niet meer toegankelijk zijn...

Over de Verenigde Staten behoeven wij ons geen zorg te maken het land te zien ondergaan. Als ze nu al $800 miljard  kunnen vrijmaken voor overneming van hachelijke leningen, is er zoveel geld in de kelder als van Dagobert Duck: toen Donald verwonderend wees naar de kale bodem, een opgebruikte muntenmassa voor de vervaardiging van prachtige standbeelden, greep Dagobert naar de schakelaar en de betonnen bodem zoemde omhoog, te aanschouwen een immense muntenmassa van ongekende diepte.

Wie had echter gedacht dat dit geleend geld is?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten