zondag 3 mei 2015

Anton Mussert's Rijkdom

De cijfers doen je wel duizelen; begrippen als verlies- en winstrekening, balanstotaal, vermogen en winst. Dit wordt me echt teveel en daarom moet ik me beperken tot een puur persoonlijke indruk op grond van mijn generale kennis en dit specifieke artikel uit het verzetsblad.

Allereerst mijn verbazing hoe een in het verzet activistische man aan Mussert's cijfers kon komen. Toch is het zo dat hij zelf niet angstvallig de openbaarheid behoeft te vermijden, de man kan net zo goed een behoorlijke functie hebben in de financiële wereld en aldus zonder al te veel op te vallen cijfermateriaal verzamelen. Maar weer niet zo volledig als hij aan het slot toch om medewerking verzoekt (meer) bronnen te noemen. Zijn verzetsactiviteit is vanzelfsprekend geheim.

Er waren voor de Beweging twee hoofdstromen van inkomsten:
1. De Nationale Pers.
2. "NENASU".

1. Je kunt verwachten dat N.S.B.-drukwerk niet zomaar door elke uitgever werd geaccepteerd. Een eigen pers is een bittere noodzaak, hetgeen ook 'n Domela Nieuwenhuis allang wist een eigen pers voor zijn revolutionaire lectuur te moeten hebben. Om deze kostbare inboedel te beschermen bezat hij zelfs een revolver, allerminst anarchistisch zou je zeggen, maar het moest wel, iemand zou kunnen inbreken en sabotage verrichten. Doch neem ik aan dat Musserts WA-mannen zijn gebouw en hoofdkwartier wel bewaakten.

Poster voor werving bewaking van de Beweging

Het drukkerswezen bracht Mussert geen windeieren. De cijfers schommelen tussen 50 en 150 mille. Er zijn boekingsbenamingen in feite als persoonlijke gift aan de Leider. Om dit te doorzien moet je wel verstand hebben van boekhouding! We weten dus in welke hoek onze schrijver te vinden is. Het "bedrijfsdoeleind" is dus Mussert zelf.

2. "NENASU", acroniem voor Stichting Nederlands Nationaal-Socialistische Uitgeverij.
Ook hier forse bedragen die de zak van de leider in vloeiden. Er wordt niet gezegd dat dit declaraties zijn van verrichte kosten voor zijn rondreizende politieke activiteit maar dan nog, als deze "vergoedingen" naar zijn privé-adres gaan is het allicht (zelf-)verrijking. Een Gemeente-bankpasje als bij 'n gulle heertje spelende globaalreizende burgemeester bestond nog niet. Een naaimachine voor Neelie was wel te gek.
Na de vele cijfers lezen we over gift, douceur en de boeking "bedrijfsdoeleind" maar weten we al dat dit een smoes is voor eigen geldstroom.


A. Mussert - Opening van een gemaal

Prachtig is de zin:

"Uit het vorenstaande blijkt, dat het Leiderschap Mussert belangrijk meer op brengt dan zijn gewezen functie bij den Provincialen Waterstaat." (Hoofdingenieur Provinciale Waterstaat Utrecht - aanleg Amsterdamsch-Rijnkanaal.)

Kortom: cumulatie van inkomen waarvan Mussert zelf(s) zijn tegenstanders verweet.Musserts Eer en Geweten. (februari 1944). Vrij Nederland J4, No. 10. 6-7.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten